SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
7
5
5
2
Tin tức sự kiện 07 Tháng Ba 2011 4:05:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 02/2011

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (tính theo giá cố định 94) 2 tháng là 599,5 tỷ đồng, tăng 13,1% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (tính theo giá thực tế) là 926,9 tỷ đồng, tăng 24,3% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện 2 tháng đạt 7.508 tỷ đồng, tăng 28,3% so cùng kỳ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chấp hành giá cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

            2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước thực hiện 2 tháng đạt 17% dự toán năm (96/566 tỷ đồng), tăng 23% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 16,7% dự toán năm (58,7/352,7 tỷ đồng), tăng 3% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước thực hiện 2 tháng đạt 19% dự toán năm (55,5/292,4 tỷ đồng); tăng 28% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận ước thực hiện 2 tháng đạt 16% dự toán năm (48/298,5 tỷ đồng), tăng 29% so cùng kỳ. Trong tháng, ngân sách quận tập trung chi lương tháng 1, 2 và chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, dân nghèo đầy đủ, kịp thời; đã công khai dự toán ngân sách năm 2011 đúng quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện phương án sắp xếp nhà đất theo Quyết định 09/2007 QĐ-TTg, tiếp tục kiến nghị thành phố các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ bán nhà.


Số lượt người xem: 4785    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA