SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
6
6
1
6
7
Tin tức sự kiện 01 Tháng Tư 2010 9:50:00 SA

Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ chuyên trách cải cách hành chính quận 11

Căn cứ Kế hoạch số 70-KH/QU ngày 10/6/2008 của Quận ủy 11 về thực hiện nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 35-CTr/TU của Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND-TC ngày 07/01/2010 của UBND Thành phố về bổ nhiệm ông Dương Công Khanh - Thành Ủy viên, Bí thư Quận ủy 11 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 thay ông Lê Trọng Hiếu nhận nhiệm vụ khác kể từ ngày 05/01/2010;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 03/3/2010 của UBND quận 11 về thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2010;

Ngày 30/3/2010, UBND quận 11 đã ban hành quyết định số 169/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Tổ chuyên trách quận 11 với thành phần Ban Chỉ đạo do ông Chủ tịch UBND quận làm Trưởng Ban; ông Trưởng phòng Nội vụ làm Phó Trưởng Ban Thường trực và các ông, bà Trưởng các phòng ban, CA, Thuế làm Ủy viên.

Thành phần Tổ chuyên trách do ông Phó Trưởng phòng Nội vụ làm Tổ trưởng và các Tổ viên là Phó Trưởng phòng ban liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 và Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND quận.


Số lượt người xem: 4800    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm