SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
3
2
2
1
Tin tức sự kiện 24 Tháng Hai 2011 1:35:00 CH

Tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của quận trong năm 2010

 

             Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và 16 phường nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá là một trong các chương trình trọng điểm cần lãnh đạo thực hiện thắng lợi trong giai đoạn 2010-2015. Được sự tập trung lãnh đạo của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của quận đều đạt và vượt so với cùng kỳ, từ đó việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, hộ nghèo được đảm bảo tốt; các chỉ tiêu nâng chuẩn, vượt chuẩn và các chỉ tiêu khác của chương trình giảm nghèo đều đạt và vượt khá cao.
            Trong năm 2010 đã nâng chuẩn cho 2.519 hộ, đưa 451 hộ vượt chuẩn nghèo trên 12 triệu đồng/người/năm ra khỏi chương trình, hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 7,68% xuống còn 6,42% trên tổng số hộ dân; có 10/16 phường không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 8 triệu đồng/người/năm gồm các phường 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14 và 15, các phường còn lại cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 8 triệu đồng/người/năm.
            Tính đến đầu năm 2011, tổng số hộ nghèo là 3.244 hộ, chiếm tỷ lệ 6,42% tổng số hộ dân, trong đó, 91 hộ có mức thu nhập từ trên 6 triệu đến 8 triệu đồng/người/năm có 53 hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn không tính vào chỉ tiêu nâng chuẩn và 38 hộ có thu nhập bình quân dưới 8 triệu đồng/người/nám), 2.003 hộ nghèo có mức thu nhập từ trên 8 triệu đến 10 triệu đồng/người/năm và 1.150 hộ nghèo có mức thu nhập từ trên 10 triệu đến 12 triệu đông/người/năm.

Chỉ tiêu nâng chuẩn hộ nghèo trong năm 2011 là 1.854 hộ, gồm 38 hộ lên trên 8 triệu đồng/người/năm, 1.266 hộ lên trên 10 triệu đồng/người/năm và 550 hộ vượt chuẩn trên 12 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2011 tất cả 16 phường không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 8 triệu đồng/người/năm và cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 9 triệu đồng/người/năm trở xuống.


Số lượt người xem: 4388    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA