SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
2
0
0
3
Tin tức sự kiện 24 Tháng Mười Hai 2010 5:45:00 CH

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên: Bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất

            Vừa qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên năm 2010. Một số yêu cầu đặt ra trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên là: Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng phát triển của cán bộ, công chức; Bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất; khắc phục bệnh thành tích… Việc đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên được yêu cầu gắn với việc đăng ký thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời kết hợp với việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2010.

            Một số nội dung cụ thể cũng được qui định trong đánh giá như: Đảng viên không chấp hành việc phân công đi học lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ phải được kiểm điểm đánh giá nghiêm túc và không được xét ở mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Không xét “đảng viên xuất sắc” đối với Bí thư, Phó Bí thư và cấp ủy viên cấp ủy cấp trên đang sinh hoạt tại chi bộ hoặc trưởng, phó đơn vị là đảng viên nếu tổ chức Đảng nơi đó chưa đạt “trong sạch vững mạnh”. Những đảng viên vắngsinh hoạt chi bộ 3 lần trong năm (có lý do) cũng không xét là đảng viên xuất sắc. Đảng viên xuất sắc không được vượt quá 15% tổng số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ…

            Dự kiến trong tháng 01/2011, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ xét duyệt, thông báo kết quả phân tích chất lượng cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên cho cấp ủy cơ sở Đảng.


Số lượt người xem: 5008    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA