SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
1
6
4
6
5
Tin tức sự kiện 24 Tháng Mười Hai 2010 5:40:00 CH

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc phát triển Đông y tại quận

            Ngày 03/12/2010, UBND quận đã ban  hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về phát triển nền Đông y và Hội Đông y trên địa bàn quận. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư và Thông tri số 20-TT/TU ngày 30/01/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển nền Đông y và Hội Đông y thành phố, trên cơ sở những thành tựu của hoạt động Đông y và Hội Đông y quận giai đoạn 2008-2010, trong giai đoạn 2011-2015, UBND quận yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển nền Đông y và Hội Đông y, tăng cường công tác y dược học cổ truyền trên địa bàn nhằm thực hiện các mục tiêu: Củng cố và hoàn thiện công tác quản lý hệ thống y dược học cổ truyền để hoạt động này phát triển theo chủ trương của Đảng và Nhà nước: “Kế thừa, phát huy, phát triển y dược học cổ truyền, kết hợp y học hiện đại, xây dựng nền y học Viêt Nam hiện đại, khoa học và đại chúng”; Chú trọng phát triển nền y dược học cổ truyền với các phương pháp điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc.

 

 

Đại hội Hội Đông y quận 11 nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra

một số giải pháp nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc truyền thống của nền y học dân tộc,

thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

            Để thực hiện đạt hiệu quả cao các mục tiêu đề ra, UBND quận đã xác định một số nội dung cần thực hiện gồm: Kiện toàn hệ thống khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; Phát triển nguồn Đông dược; Xây dựng nguồn nhân lực; Tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y dược học cổ truyền; Tăng cường vai trò nồng cốt của Hội Đông y quận trong sự nghiệp phát triển nền Đông y; Tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y dược học cổ truyền…

            Trong tổ chức thực hiện, Hội Đông y quận được yêu cầu phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND quận trong lĩnh vực kế thừa và phát triển y dược học cổ truyền trên địa bàn nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc truyền thống của nền y học dân tộc, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.


Số lượt người xem: 7127    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA