SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
3
8
3
4
Tin tức sự kiện 24 Tháng Mười Hai 2010 5:40:00 CH

Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở

            Vừa qua, UBND quận đã ban hành Kế hoạch triển khai tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận 11. Theo đó, UBND 16 phường được phân công trách nhiệm rà soát tổ chức Tổ hòa giải ở cơ sở để kiện toàn các Tổ hòa giải hiện có; khuyến khích các Tổ hòa giải tích cực, chủ động trong việc hòa giải;  đảm bảo 100% các vụ tranh chấp nhỏ đều được tiến hành hòa giải ở cơ sở và tỉ lệ hòa giải thành ngày càng tăng; theo dõi và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các Tổ hòa giải thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm việc chi thù lao hòa giải viên theo Quyết định 93 của UBND thành phố về bồi dưỡng kinh phí cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở…

            Phòng Tư pháp là đơn vị tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở.

            Công tác hòa giải ở cơ sở là một nét đẹp truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam, là hoạt động mang tính nhân văn và tính xã hội sâu sắc. Tại quận 11, trong những năm qua công tác hòa giải đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội.


Số lượt người xem: 4765    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA