SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
3
4
9
9
7
Tin tức sự kiện 24 Tháng Mười Hai 2010 5:30:00 CH

Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2011

            I/ Mục tiêu tổng quát:

            Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế thương mại dịch vụ – sản  xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp; Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, các  dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, nhà ở, các khu trung tâm thương mại; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

            II/ Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2011:

            1/ Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng 10%, doanh thu thương mại- dịch vụ tăng 20% so với thực hiện năm 2010.

            2/ Thu ngân sách Nhà nước 624,8 tỷ đồng, tăng 18,3% so dự toán năm 2010; Trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 382 tỷ đồng, tăng 12,3% so dự toán năm 2010; Chi thường xuyên ngân sách quận là 287,41 tỷ đồng (theo số liệu do thành phố dự kiến giao).

            3/ Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đăng ký với thành phố là 292 tỷ đồng; Trong đó vốn ngân sách tập trung 235 tỷ, vốn thành phố phân cấp 57 tỷ đồng.

            4/ Thực hiện chỉ tiêu huy động trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học bậc tiểu học dưới 0,1%, tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học bậc trung học cơ sở dưới 1,2%. Nâng tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn quận tăng 1% so với năm 2010.

            5/ Phấn đấu đạt 85% hộ đạt gia đình văn hoá, giữ vững danh hiệu các khu phố văn hoá, khu dân cư tiến tiến đã được công nhận năm 2010. Tiếp tục xây dựng 11 phường văn hoá đạt chuẩn được ghi nhận cấp quận gồm phường 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16; trong đó có 8 phường quận ghi nhận đạt chuẩn năm 1 và năm 2; có 8/9 chung cư văn hoá đạt chuẩn.

            6/ Phấn đấu tỉ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 27% tổng số dân.

            7/ Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.

            8/ Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%, phấn đấu giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,20% so với năm 2010.

            9/ Số hộ nâng chuẩn nghèo là 930 hộ, trong đó có 550 hộ vượt chuẩn nghèo trên 12 triệu đồng/người/năm ra khỏi chương trình.

            10/ Phấn đấu giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá án hình sự đạt từ 65% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên.

            (nguồn: Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 08/11/2010 của UBND quận)


Số lượt người xem: 4356    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA