SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
2
7
2
2
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười Hai 2010 4:55:00 CH

Phường 9, 16 tổ chức sơ kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

            Vừa qua, hội nghị sơ kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2010 tại 3 khu phố phường 9 đã được tổ chức.

            Trong năm 2010, nhân dân trên địa bàn phường đã tham gia tích cực vào phong trào như: giúp nhau làm kinh tế, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người già neo đơn, giải quyết việc làm. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và trật tự kỷ cương… đã được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực. Năm 2010, toàn phường có 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và đã có 1.527 hộ đạt gia đình văn hóa, tỉ lệ 90%.

 

Đồng chí Huỳnh Kim Tuấn, Bí thư – Chủ tịch UBND phường 9

và các gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu

khu phố 1 được khen thưởng.

 

            Nhân dịp này, UBND phường đã biểu dương 53 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 - 5 năm, tặng giấy khen cho 13 tập thể có thành tích tốt trong cuộc vận động và 5 gương người tốt việc tốt cũng đã được biểu dương.

            4 khu phố phường 16 đã tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2010.

            Tại các buổi sơ kết, các khu phố đã báo cáo kết quả phong trào thi đua trong thực hiện cuộc vận động. Qua một năm với nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện, Ban vận động các khu phố đã đưa phong trào thi đua ngày càng sâu rộng. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được cải thiện, trình độ dân trí được nâng lên. Năm 2010, tỉ lệ  gia đình văn hóa trên toàn phường đạt 92,39%. Đặc biệt, khu phố 2 phường 16 là khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa 10 năm liên tục (2001-2009).

 

Đồng chí Phạm Thị Kim Hui, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường 16

và các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được khen thưởng.

 

            Nhân dịp này, UBND phường đã tuyên dương 49 gương người tốt việc tốt, người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan, người con hiếu thảo; tuyên dương 62 gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm liền (2006-2010); 2 tổ dân phố và 63 gia đình hiếu học cũng được tuyên dương.


Số lượt người xem: 4923    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA