SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
5
1
4
1
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười Một 2010 10:15:00 CH

Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập

            Vừa qua, UBND quận 11 đã tổ chức hội nghị tập huấn và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2010. Đây là công tác thường niên, giúp cán bộ chủ chốt, cán bộ tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và chấp hành chế độ báo cáo về kê khai tài sản, thu nhập năm 2010 đúng quy định pháp luật.

Theo tinh thần của hội nghị, các đối tượng phải kê khai gồm 11 nhóm đối tượng được qui định trong các văn bản: Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Chính phủ về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11, Điều 6 Nghị định 37/2007/NĐ-CP; Thông tư số 01/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ…

            Trưởng các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Chủ tịch UB.MTTQ quận và Trưởng các đoàn thể; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND quận; Giám đốc các Trung tâm, Giám đốc Bệnh viện quận, Giám đốc Công ty Dịch vụ công Ích, Trưởng Ban Quản lý các chợ; Chủ tịch UBND 16 phường; Hiệu trưởng các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn quận; Bí thư chi bộ các Trường THPT: Nguyễn Hiền, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quang Khải… ngay sau hội nghị tập huấn có trách nhiệm: lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai năm 2010 của cơ quan, đơn vị mình trình Chủ tịch UBND quận phê duyệt; Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai của cơ quan, đơn vị mình kê khai tài sản, thu nhập năm 2010, gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 10/12/2010.


Số lượt người xem: 5010    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày