SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
4
9
9
3
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười Một 2010 9:55:00 CH

Nhân dịp 65 năm, ngày truyền thống ngành Thanh tra Nhân dân (23/11/1945 – 23/11/2010)

Nhớ mãi lời dạy của Bác Hồ trong thi hành nhiệm vụ:

“Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người soi mặt, gương mờ
thì không soi được”

 

            Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64 - SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra hiện nay. Ra đời trong hoàn cảnh đất nước vừa giành được chính quyền, phải đương đầu với muôn vàn khó khăn thử thách “thù trong giặc ngoài”, Ban Thanh tra đặc biệt đã chủ động kiểm tra hoạt động của Uỷ ban hành chính các địa phương và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Kết quả công tác thanh tra góp phần củng cố chính quyền, giữ nguyên kỷ cương phép nước, củng cố lòng tin của nhân dân vào chính quyền cách mạng.

            Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngành Thanh tra đã có những đóng góp to lớn vào việc thực hiện các chính sách động viên sức nguời, sức của cho kháng chiến, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

            Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH và đặc biệt là trong quá trình đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh chống tham nhũng của ngành Thanh tra đã góp phần đáng kể trong việc giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, chấn chỉnh, hoàn thiện cơ chế quản lý, làm trong sạch bộ máy nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

            Trong hoạt động của mình, ngành Thanh tra đã gắn chặt công tác Thanh tra với hoạt động lãnh đạo và quản lý, bám sát các nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ, từ xây dựng, củng cố chính quyền đến kháng chiến, đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; cán bộ, công nhân viên của Ngành đã thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra. Thực tiễn cho thấy, những lời dạy của Bác Hồ: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, “cán bộ Thanh tra như cái gương cho người soi mặt, gương mờ thì không soi được” đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cán bộ Thanh tra, trở thành ánh sáng, là kim chỉ nam cho hoạt động và xây dựng ngành Thanh tra. Có thể khẳng định: sự ra đời và phát triển ngành Thanh tra xuất phát từ những đòi hỏi khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Cả trên thực tiễn và lý luận đều cho thấy thanh tra là một khâu không thể thiếu của lãnh đạo và quản lý. Quan điểm này xuyên suốt từ Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt năm 1945 cho đến các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

            Qua 65 năm xây dụng và trưởng thành, mỗi cán bộ, thanh tra viên của Ngành Thanh tra có quyền tự hào về thành tích mà ngành đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay đặt ra cho ngành Thanh tra những nhiệm vụ rất vẻ vang nhưng cũng hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, Thanh tra viên của cả nước cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ những người làm công tác Thanh tra, nhất định ngành Thanh tra sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, tiếp tục thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, nâng cao chất lượng hoạt động của ngành, kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa xử lý và phòng ngừa sai phạm, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước.


Số lượt người xem: 4062    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày