SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
4
5
7
3
Tin tức sự kiện 01 Tháng Chín 2010 11:40:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 8/2010

1./ Về kinh tế:

            - Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: chính thức 7 tháng đạt 1.970,6 tỷ đồng, tăng 6,78% so với cùng kỳ. Ước thực hiện 8 tháng đạt 2.302,6 tỷ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ; trong đó, khối công ty cổ phần có vốn nhà nước giảm 95,89%, khối hợp tác xã tăng 220,12%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 8,1%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 8,4%.

            - Doanh thu thương mại dịch vụ: chính thức 7 tháng đạt 20.600,4 tỷ đồng tăng 20,75% so với cùng kỳ. Ước thực hiện 8 tháng đạt 23.906,6 tỷ đồng, tăng 20,3% so cùng kỳ. Trong đó, khối công ty cổ phần có vốn Nhà nước giảm 82,66%, khối hợp tác xã tăng 7,24%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 20,25%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 29,36%.

2./ Thu chi ngân sách:

            - Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 8 tháng đạt 61% dự toán năm (322,7/528,3 tỷ đồng), tăng 22% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 61,4% dự toán năm (208,7/340 tỷ đồng), tăng 25% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước thực hiện 8 tháng đạt 65% dự toán năm (160/246,8 tỷ đồng), tăng 15% so cùng kỳ.

            - Chi ngân sách quận ước thực hiện 8 tháng đạt 65% dự tóan năm (176,3/272,4 tỷ đồng), tăng 24% so cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên đạt 62% dự toán năm (156,2/251,8 tỷ đồng), chi đầu tư ước đạt 39,4% dự toán năm (15/38,05 tỷ đồng).

            - Tổ chức tiếp Đoàn kiểm toán Nhà nước kiểm toán ngân sách năm 2009. Triển khai xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2011.


Số lượt người xem: 3576    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm