SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
9
4
7
4
Tin tức sự kiện 19 Tháng Mười Một 2010 5:40:00 CH

Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010)

            Ngày 18/11/1930, Mặt trận thống nhất Việt Nam ra đời. Trải qua 80 năm với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, từ Hội phản đế đồng minh - tổ chức đầu tiên - đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong từng thời kỳ đều đáp ứng nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng nước nhà; Nhất là phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của cả dân tộc, để nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong nước và nước ngoài thành một lực lượng hùng mạnh, góp phần đánh đổ bọn thực dân, đế quốc, ngụy quyền phản động, cho Tổ quốc Việt Nam giành lại độc lập tự do.

            Hội phản đế đồng minh (1930- 1936), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1940) và Mặt trận Việt Minh (1940-1945) đã vận động nhân dân cả nước nổi dậy, đoàn kết đứng lên làm Cách mạng Tháng 8 thành công, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Mặt trận Liên Việt (1947-1954) là một trong những yếu tố đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Từ năm 1960-1977 ở miền Bắc có Mật trận Tổ quốc Việt Nam, ở miền Nam có Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và Hòa bình Việt Nam. Các tổ chức này đã tập hợp, đoàn kết nhân dân đấu tranh, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sau đại thắng mùa Xuân 30/4/1975, các tổ chức Mặt trận 2 miền tổ chức Đại hội lần thứ I, thống nhất thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

            Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau khi Tổ quốc thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân để góp phần vào những thành quả to lớn của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

            Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có một vai trò rất quan trọng trong phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, là liên minh chính trị rộng rãi, tập hợp khối đại đoàn kết để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

            Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 11 nói riêng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chương trình “Vì người nghèo”… Với sự đồng thuận của toàn xã hội, Mặt trận cũng đã phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tập hợp mọi ý chí nguyện vọng của nhân dân để xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống các tệ nạn xã hội, tham nhũng…

            Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân quận 11 phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng Việt Nam, giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng quận 11 ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, nhân ái.


Số lượt người xem: 4310    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm