SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
2
1
1
3
Tin tức sự kiện 12 Tháng Mười Một 2010 11:25:00 CH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011)

            Điều 12. Phát hành hóa đơn của Cục thuế

            1. Hóa đơn do Cục thuế đặt in để bán, cấp trước khi bán, cấp lần đầu phải lập Tờ thông báo phát hành hóa đơn.

            2. Nội dung Tờ thông báo phát hành và hóa đơn mẫu được quy định như khoản 2 và 3 Điều 11.

            3. Tờ thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến tất cả các Cục thuế trong cả nước trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày lập Tờ thông báo phát hành và niêm yết ngay tại các cơ sở trực thuộc Cục thuế trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Trường hợp Cục thuế đã đưa nội dung Tờ thông báo lên trang mạng (Website) của ngành thuế thì không phải gửi Tờ thông báo đến Cục thuế khác.

            4. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, Cục thuế phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành mới theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều này.

            Điều 13. Nhận dạng hóa đơn

            1. Tổ chức, cá nhân khi in, phát hành hóa đơn có trách nhiệm ghi các ký hiệu nhận dạng mật trên hóa đơn do mình phát hành để phục vụ việc nhận dạng hóa đơn giả trong quá trình sử dụng.

            2. Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác nhận tính hợp pháp của hóa đơn, tổ chức, cá nhân in, phát hành hóa đơn phải có văn bản trả lời trong vòng mười ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. (còn tiếp) 


Số lượt người xem: 4423    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm