SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
4
2
4
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười 2010 2:40:00 CH

Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10

 Phát huy hơn nữa vai trò người cao tuổiPhát huy hơn nữa vai trò người cao tuổi

Hiện nay, cả nước có khoảng 7,94 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 9,45% dân số, có gần 40% người cao tuổi được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc chính sách đối với người có công và trợ cấp xã hội; có hơn 93% người cao tuổi được khám, chữa bệnh và hưởng chăm sóc của gia đình, nếu người cao tuổi thuộc diện nghèo khi ốm đau có nhu cầu khám chữa, bệnh đều được miễn phí. 80% số xã, phường, thị trấn trong toàn quốc có Quỹ chăm sóc người cao tuổi hoạt động hiệu quả. Mức phấn đấu của nước ta là đến hết năm 2010, 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm và phải lập xong Quỹ chăm sóc người cao tuổi tại các xã phường, thị trấn trong cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi...
Những cống hiến to lớn của lớp người cao tuổi Việt Nam đã tạo thành bề dày truyền thống vẻ vang gắn với tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người cao tuổi đã đem bầu nhiệt huyết đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng, giành lấy chính quyền về tay nhân dân; là lớp người làm nên sự nghiệp vĩ đại của hai cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc; là lớp người đi đầu trong khai phá con đường đổi mới, góp phần quyết định tạo ra những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đất nước. Hàng vạn người cao tuổi đang tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở thôn xóm, tổ dân phố… tham gia lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo cho gia đình, cộng đồng. Người cao tuổi là vốn quí trong mọi gia đình, là vốn quí của toàn xã hội. Đại đa số người cao tuổi là tấm gương về đức độ, mẫu mực trong lối sống, cách sống đối với thế hệ trẻ, đối với con cháu trong gia đình.
Để phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi, toàn xã hội phải tiếp tục thể hiện mối quan tâm, chăm sóc người cao tuổi với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đồng thời tăng cường tuyên truyền về vai trò của người cao tuổi đối với xã hội và gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng xã hội và gia đình trong công tác chăm sóc người cao tuổi; Tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ sự tôn vinh người cao tuổi là đạo lý, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phải trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả của gia đình và toàn xã hội.

Số lượt người xem: 6707    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm