SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
2
7
4
0
3
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười 2010 1:55:00 CH

Chính phủ ban hành nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

 

            Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó đề cập đến một số quy định về tập đoàn kinh tế.
            Cụ thể, tại Điều 38, Nghị định xác định tập đoàn kinh tế bao gồm nhóm công ty có quy mô lớn có tư cách pháp nhân độc lập, được hình thành trên cơ sở tập hợp, liên kết thông qua đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc các hình thức liên kết khác; gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác tạo thành tổ hợp kinh doanh có từ hai cấp doanh nghiệp trở lên dưới hình thức
công ty mẹ - công ty con.
            Điều 38 cũng nêu rõ: “Tập đoàn kinh tế không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc tổ chức hoạt động của
tập đoàn do các công ty thành lập tập đoàn tự thỏa thuận quyết định”.
            Cũng theo Điều 38 của Nghị định, cụm từ “tập đoàn” có thể sử dụng như một
thành tố phụ trợ cấu thành tên riêng của công ty mẹ, phù hợp với các quy định từ Điều 31 đến Điều 34 của Luật Doanh nghiệp về đặt tên doanh nghiệp.
            Ngoài ra, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP còn quy định một số điều liên quan
đến việc thành lập doanh nghiệp, mở chi nhánh, tổ chức đại hội cổ đông, hoạt động
góp vốn - mua cổ phần, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp…
            Trong đó, một quy định đáng chú ý là: thay vì quy định công ty cổ phần mới
thành lập phải có cổ đông sáng lập như trước đó, Nghị định quy định cụ thể công ty
cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập; các cổ đông sáng lập phải
cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền phát hành tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
            Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2010.

(Nguồn : Nghị định số 102/2010/NĐ-CP )


Số lượt người xem: 5441    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm