SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
6
6
1
2
Tin tức sự kiện 10 Tháng Hai 2010 9:25:00 SA

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010)

 

ĐỘI TIÊN PHONG CỦA MỘT ĐẤT NƯỚC ANH HÙNG, MỘT DÂN TỘC VĨ ĐẠI
 
            80 năm trước đây, một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã trở thành lịch sử: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc triệu tập đã họp đúng vào dịp tết cổ truyền của dân tộc, mùa xuân năm Canh Ngọ 1930.
            Ngày thành lập Đảng, ngày 3 tháng 2 năm 1930, đánh dấu một mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
            Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chấm dứt cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước kéo dài từ thế kỷ 19 đến những năm 20 thế kỷ 20, thời kỳ mà “tình hình đất nước dne tối như không có lối ra”.
            Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết tinh chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, kết hợp giữa dân tộc và gia cấp, dân tộc và thời đại, chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam thông qua Đảng tiên phong của mình bước lên vũ đài chính trị, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang: lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
            Ngay từ khi mới ra đời, với 40 chi bộ và 565 đảng viên (1), Đảng ta đã lãnh đạo quần chúng dấy lên phong trào cách mạng rộng khắp cả nước mà đỉnh cao là Xô-Viết Nghệ-Tĩnh.
            Sau cao trào cách mạng 1930-1931, cách mạng nước ta bị dìm trong bể máu của sự khủng bố vô cùng ác liệt của kẻ thù. Cách mạng bị tổn thất lớn. Đảng ta kiên cường củng cố lực lượng, phát triển tổ chức, tập hợp quần chúng và thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương, gắn cách mạng nước ta với phong trào nhân dân thế giới đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh đế quốc, chống chủ nghĩa thực dân, đòi tự do, cơm áo, hòa bình.
            Ngày 8/2/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) về hẳn trong nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Pác Bó - nơi địa đầu Tổ quốc - đón con người vĩ đại nhất của dân tộc, sau 30 năm đi tìm mùa xuân cho đất nước, lần đầu tiên vui xuân trên mảnh đất quê hương thân yêu.
“Ôi sáng xuân nay, Xuân 41
Trắng rừng bêin giới nở hoa mơ
Bác về… Im lặng. Con chim hót
Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ”
                                      (Tố Hữu)
            Tháng 5/1941, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 do Người chủ trì đã quyết định chuyển hướng chiến lược, thành lập Mặt trận Việt Mih, chủân bị khởii nghĩa dành chính quyền. Một cao trào cứu nước đã lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh đuổi phát xít Nhật, thực dân Pháp. Đảng lãnh đạo xây dựng các căn cứ địa cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức và tập dượt quần chúng nổi dậy…
            15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tiến hành đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
            Ngày 19/8/1945, Tổng khởi nghĩa thắng lợi ở thủ đô Hà Nội. Với khí thế tiến công như sấm rung, chớp giật, từ Bắc chí Nam, triệu người như một, nhất tề vủng lên, đưa cuộc Tổng khởi nghĩa đến thắng lợi hoàn toàn.
            Thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho Tổ quốc, dân tộc ta.
            Ngay sau khi ra đời, Nhà nước ta đã phải đương đầu với thù trong, giặc ngaòi, tình thế cách mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân kiên quyết chiến đấu bảo vệ nền độc lập tư do của Tổ quốc. Hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã nhất tề đúnh lên đánh giặc cứu nước, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ rực rỡ tên vàng. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp va Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 đã mở đường đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ trên đất nước ta.
            Ngay sau đó, cách mạng Việt Nam lại đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc.
            Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.
            Sau đó, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để hàn gắn vết thương chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận của các thế lực thù địch. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khởi xướng ra đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Công cuộc đổi mớic trên 20 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thu được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội. Đặc biệt, trong hai năm 2008 và 2009, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách, nên đã kiềm chế được lạm phát và chống suy giảm kinh tế có hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.
            Với niềm tin vững chắc vào Đảng quang vinh, nhân dân cả nước chung sức chung lòng, đoàn kết dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, ra sức đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2010, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
            (1) Tạp chí Cộng sản, số 4, tháng 2/2005.

Số lượt người xem: 3274    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm