SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
5
8
7
4
Tin tức sự kiện 10 Tháng Hai 2010 9:10:00 SA

DÂN TỘC TA, NHÂN DÂN TA ĐẶT TRỌN NIỀM TIN VÀO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Lịch sử có những trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị. Trùng hợp có ý nghĩa nhất là sự ra đời của Đảng gắn với mùa xuân của của dân tộc. Đón Xuân, mừng Đảng đã thành thông lệ tự nhiên. Tám thập kỷ qua, Đảng ta vững lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác cập bến bờ thắng lợi, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: kỷ nguyên độc lập, hòa bình, cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

       Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: lịch sử Đảng là cả một kho lịch sử bằng vàng. Điều đó đã nói lên giá trị của những chiến công mà Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc, viết nên những trang vàng lịch sử chói lọi. Điều kỳ diệu là những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với mùa xuân. Đó là những mùa xuân của những chiến công vang dội, mùa xuân của khí phách tinh thần Việt Nam, mùa xuân của trí tuệ và sự sáng tạo của Đảng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cách mạng Việt Nam.
       Mùa Xuân ôn lại lịch sử của Đảng để nhắc lại, nhớ lại công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc, là một trong hành động “về nguồn”. Trải qua 15 năm vận động cách mạng (1930 – 1945), Đảng lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi thực dân Pháp và Phát xít Nhật, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, Đảng ta lại lãnh đạo toàn dân đứng lên kháng chiến với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Hàng loạt chiến dịch lịch sử đã mở ra: Chiến dịch Tây Bắc (1947), chiến dịch biên giới (1950), chiến dịch thu động (1953-1954)… Mùa xuân 1954, ta đã mở chiến dịch Điện Biên Phủ, trận quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp; chúng ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, làm sụp đổ hoàn toàn tham vọng cướp nước ta của thực dân Pháp (7/5/1954). Đảng ta đã làm nên một kỳ tích phi thường ghi vào lịch sử dân tộc .
“Chín năm làm một Điện Biên
     Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”.
       Trong kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đập tan các chiến lược chiến tranh quy mô, thâm độc: chiến lược chiến tranh đơn phương, chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Mùa xuân 1968, với cuộc tổng tiến công và nổi dậy thần kỳ, đập tan ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Mùa xuân 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với tư tưởng quyết chiến chiến lược, với cách đánh mưu trí, dũng cảm, thần tốc, sáng tạo, dân tộc ta đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh chống xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, nhân dân ta lại tiếp tục giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế nước ta đã tạo được động lực nội sinh mạnh mẽ, vượt qua thời kỳ khủng hoảng và phát triển với tốc độ cao, toàn diện.
       Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng không chỉ là dịp toàn Đảng, toàn dân nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, mà còn là một dịp để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cơ sở Đảng tự nhìn nhận, kiểm điểm sâu sắc, đối phó với mọi khó khăn thách thức, tiếp tục khẳng định trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam. Dân tộc ta đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng đặt niềm tin vào hàng triệu cán bộ đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng. Sự nghiệp cách mạng có tiếp tục đi lên giành được những thành tựu mới hay không, có đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân cả nước hay không chính là nhờ vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ cách mạng mới. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động đang thổi luồng gió trong lành vào cuộc sống toàn xã hội, tạo thành phong trào, có sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp cán bộ, đảng viên tự nhìn lại mình, kiên định lập trường, giữ vững phẩm chất, không ngừng trau dồi học tập rèn luyện, gương mẫu trong cuộc sống, hòa mình với cộng đồng dân cư, là cầu nối quan trọng làm cho Đảng gần dân, dân tin Đảng, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng nước nhà.
       Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, chúng ta nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhớ về những lời căn dặn tâm huyết của Người đối với tất cả cán bộ, đảng viên. Đầu xuân năm 1949, với bút danh Trần Thắng Lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Đảng ta” với lời đề “Tặng các đồng chí chi bộ”. Sau khi tóm lược quá trình đấu tranh cách mạng dẫn tới việc thành lập Đảng vào mùa xuân 1930, Người đã nhắc tới sự hy sinh của biết bao chiến sỹ kiên trung “Máu xương của các tiên liệt đã thấm nhuần gốc rễ của Đảng ta, làm cho cây nó càng vững, nhành nó càng to và kết quả khai hoa ngày càng rực rỡ”(1). Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh “Năm nào cũng là một năm đấu tranh dũng cảm. Kinh qua bao nhiêu cơn sóng gió, bao nhiêu khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. Nhờ chính sách đúng, lãnh đạo chắc, kỷ luật nghiêm, nhờ tư tưởng thống nhất mà Đảng ta và dân tộc ta được những thắng lợi vẻ vang ngày nay”.
       Năm 2010, mở cánh cổng mùa xuân Canh Dần với nhiều ngày lễ trọng đại: Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, 35 năm thống nhất đất nước, 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam… Năm 2010 còn là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, là đợt sinh họat chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta…
            Mùa xuân – nối đường xuân đổi mới do Đảng định hướng, khơi nguồn, đưa nước ta vượt qua khó khăn, thách thức vững vàng trên con đường xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Dân tộc ta, nhân dân ta đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
            (1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 5, tr.548-549.  

Số lượt người xem: 3698    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm