SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
2
9
2
4
Tin tức sự kiện 10 Tháng Hai 2010 9:00:00 SA

10 CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2010

        Trên cơ sở mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ 2010 là: Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại-dịch vụ, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng nhà ở, trưởng học, khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình trọng điểm vè hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, UBND quận đã xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu năm 2010 như sau:

            1./ Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 6,7% so với thực hiện năm 2009.
            2./ Doanh thu thương mai dịch vụ tăng 15,5% so với thực hiện năm 2009.
            3./ Dự toán thu Ngân sách Nhà nước do thành phố giao là 528,3 tỷ đồng; trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 340 tỷ đồng. Chi thường xuyên ngân sách quận là 246,877 tỷ đồng.
            4./ Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đăng ký với thành phố là 617 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách tập trung là 577 tỷ đồng; vốn thành phố phân cấp là 20 tỷ đồng; vốn bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất theo Quyết định 09/QĐ-TTg là 20 tỷ đồng.
            5./ Thực hiện chỉ tiêu huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99%; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học cấp Tiểu học dướic 0,01%, bậc Trung học cơ sở dưới 1%; nâng chuẩn tỉ lệ phổ cập bậc Trung học trên địa bàn quận từ 0,5 đến 1%/
            6./ Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.
            7./ Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%, phấn đấu giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,22% so với năm 2009.
            8./ Số hộ nâng chuẩn nghèo là 1.989 hộ, trong đó có 200 hộ vượt chuẩn nghèo trên 12 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu có 16/16 phường cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 8 triệu đồng/người/năm.
            9./ Phấn đấu đạt 80% hộ gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu các khu phố văn hóa, khu dân cư tiên tiến đã được công nhận năm 2009. Tiếp tục xây dựng 10 phường văn hóa đạt chuẩn được ghi nhận cấp quận (phường 1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16), trong đó phường 8, 16 đề nghị thành phố phúc tra công nhận 3 năm liền đạt chuẩn.
           10./ Phấn đấu giảm 3% số vụ phạm pháp hình sự, không để tái phát sinh các địa bàn, tụ điểm phức tạp. Tỉ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt 65% trở lên, riêng án nghiêm trọng, tỉ lệ khám phá đạt 90% trở lên.  

Số lượt người xem: 2322    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm