SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
9
4
0
1
Tin tức sự kiện 10 Tháng Hai 2010 8:55:00 SA

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

Vừa qua, UBND quận đã có Quyết định số 65/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Theo đó, để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 18 khóa IX về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi Ngân sách năm 2010; trên cơ sở chương trình công tác năm 2010 và tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị” của UBND thành phố, UBND quận đã xác định một số nội dung công việc trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo điều hành, trong đó 3 nhóm công tác trọng tâm chủ yếu tập trung triển khai trong năm 2010 gồm:

            1/ Tập trung mọi nguồn lực, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế nhằm duy trì tốc độ tăng cường và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và đảm bảo an sinh – xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Khai thác tối đa các nguồn vốn để ưu tiên cân đối cho các công trình trọng điểm được xác định của chương trình quản lý và phát triển đô thị, nhất là cân đối đủ vốn cho các công trình đang thi công để hoàn thành đúng tiến độ; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, các khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để sớm khởi công những công trình trọng điểm theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện chương giảm nghèo theo chuẩn mới của giai đoạn 2009-2015.
            2/ Tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện chủ đề: “Năm 2010 – năm thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị” với 3 nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện là: bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ cảnh quan môi trường và vệ sinh đô thị - gắn với việc đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện xây dựng đơn vị văn hóa, công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn tại các cơ quan, đơn vị, công sở trên địa bàn quận, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức trong các cơ quan chính quyền từ quận đến phường, phấn đấu tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong nhân dân về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.
            3/ Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung rà soát, hoàn thiện và công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu hành chính: nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý nhà nước; củng cố và nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính theo mô hình “một cửa, một cửa liên thông”; sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức từ quận đến phường; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Triển khai kế hoạch thi đua, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp quận và cơ sở, tiến tới Đại hội thi đua thành phố và toàn quốc, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
            Nội dung Quyết định cũng yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, Chủ tịch UBND 16 phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch của quận để xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của quận đạt hiệu quả cao nhất.

Số lượt người xem: 4210    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm