SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
0
1
0
6
Tin tức sự kiện 17 Tháng Chín 2010 11:20:00 CH

65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 – 19/8/2010)

Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931), “Đội Tự vệ đỏ” được thành lập để hỗ trợ và bảo vệ quần chúng nổi dậy; bảo vệ cán bộ và các phiên tòa của Xô Viết – Công Nông; giữ gìn an ninh trật tự những nơi có chính quyền Xô Viết. Tháng 3/1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I thông qua Nghị quyết quan trọng về “Đội Tự vệ”. Nghị quyết xác định: “Không một sản nghiệp nào, một làng nào có cơ sở của Đảng, của Đoàn, của Hội quần chúng cách mạng mà không có tổ chức Đội tự vệ. Đó là khẩu hiệu của chúng ta hiện nay”. Khi cuộc vận động Mặt trận Dân chủ Đông Dương phát triển thành cao trào cách mạng rộng lớn, Đảng chỉ thị: “Mỗi ấp phải tổ chức ra Đội Tự vệ để ngăn cản những kẻ phá rối cuộc đấu tranh và đối phó với các lực lượng phản động”.

Đầu năm 1940, Trung ương Đảng chủ trương thành lập và trực tiếp chỉ đạo “Ban Công tác đội” làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn khu, bảo vệ cán bộ cao cấp của Đảng, giải thoát cho cán bộ khi bị địch bắt.

Ngày 15/5/1945, Xứ ủy Bắc kỳ thành lập “Đội Danh dự trừ gian” do Xứ ủy trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ diệt trừ bọn Việt gian đầu sỏ và vũ trang tuyên truyền, chiến đấu khi cần thiết.

Ngày 04/6/1945, Tổng bộ Việt Minh tuyên bố thành lập khu giải phóng đồng thời công bố 10 chính sách lớn của Việt Minh. Các tổ chức “Đội trinh sát”, “Đội Hộ lương diệt ác”, lần lượt cùng ra đời với “Đội tự vệ đỏ”, “Ban Công tác đội” và “Đội Danh dự trừ gian” làm nhiệm vụ chống Nhật, trừ khữ Việt gian, trừng trị bọn lưu manh, bảo vệ chính quyền cách mạng, thực hiện 10 chính sách lớn của Việt Minh.

Các tổ chức nêu trên chính là các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam.

Ngày 19/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Ở các tỉnh Bắc Bộ đã thành lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tài sản của nhân dân.

Ngày 19/8/1945, được xác định là Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Ngày 13/6/2005 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg, qui định ngày 19/8 hàng năm là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó qui định: “Ngày 19/8 hàng năm là Ngày Truyền thống của Công an nhân dân và là Ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


Số lượt người xem: 5688    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm