SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
1
6
7
9
1
Tin tức sự kiện 15 Tháng Bảy 2010 2:30:00 CH

PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẤU CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 

Để phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là cơ sở) trong công tác tự kiểm tra và duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo qui định của pháp luật; Hướng dẫn người đứng đầu cơ sở hiểu rõ và tổ chức thực hiện tốt trách nhiệm PCCC được qui định tại Luật Phòng cháy và Chữa cháy và các văn bản có liên quan, từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ trong công tác PCCC tại cơ sở…, UBND quận đã đề ra kế hoạch triển khai tổ chức tập thuấn, phổ biến nội dung công tác tự kiểm tra PCCC đối với người đứng đầu cơ sở trên địa bàn gồm: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quận; các phòng, ban, đơn vị, trung tâm; Lãnh đạo UBND, Ban chỉ huy Công an các phường; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn.
Nội dung tập huấn gồm: Trách nhiệm chung về PCCC của người đứng đầu cơ quan được qui định tại Điều 5 Luật Phòng cháy và Chữa cháy, Điều 3 Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức và duy trì công tác tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý và nhiệm vụ quyền hạn được qui định tại Điều 19 Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ; Nội dung và chế độ tổ chức tự kiểm tra PCCC của người đứng đầu cơ sở…
Dự kiến việc thời gian tổ chức tập huấn là trong tháng 7/2010.

Số lượt người xem: 3179    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm