SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
1
0
2
8
Tin tức sự kiện 02 Tháng Tám 2010 2:15:00 CH

TỔNG KẾT THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG

 

Tổng kết bước 1 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quân, phườg, Ủy ban nhân dân quận đã tập trung chỉ đạo, triển khai trong hệ thống chính trị và chỉ đạo thực hiện đúng trình tự theo quy định. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền 16 phường đã tập trung, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch. Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004-2009, thực hiện công tác khen thưởng và tham mưu giải quyết công tác cán bộ.
            Về công tác tuyên truyền, trên cơ sở chỉ đạo của Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận, hầu hết cán bộ, đảng viên hiểu rõ ý nghĩa mục đích về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường cũng như những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Qua đó, đã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác giám sát hoạt động của chính quyền và vai trò phản biện xã hội, tạo cầu nối giữa Đảng – chính quyền với nhân dân.
            Nhìn chung, từ khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường đến nay, bộ máy chính quyền tại quận chưa xảy ra tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ hay khó khăn, vướng mắc. Hệ thống các văn bản quy định liên quan đến việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường đã được ban hành đầy đủ, đồng bộ và thống nhất; công tác bố trí cán bộ được phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy đảng và chính quyền địa phương; nhân sự chủ chốt của các chức danh thường trực Hội đồng nhân dân quận và phường đã được sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách hợp lý, đúng quy định; hoạt động của chính quyền quận – phường được thực hiện có hiệu quả, thực hiện đúng quy chế làm việc, phân công, phân việc cụ thể gắn với nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền giải quyết của các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên ủy ban nhân dân, thể hiện rõ sự gắn kết chặt chẽ giữa việc giao thẩm quyền giải quyết với nhiệm vụ được phân công phụ trách; đội ngũ cán bộ, công chức từ quận đến phường từng bước được củng cố, chuẩn hóa; việc tuyển dụng, bố trí cán bộ đảm bảo quy trình, có chọn lọc, ưu tiên cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực và đáp ứng nhiệm vụ được giao, vừa thực hiện yêu cầu công tác quy hoạch, tạo nguồn kế thừa cho các chức danh chủ chốt của quận và phường.
            Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính được Ủy ban nhân dân quận giao cho các đơn vị thực hiện đã góp phần tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập, từ đó khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức từ quận đến phường an tâm công tác.

Số lượt người xem: 4174    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm