SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
4
2
8
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tám 2010 2:10:00 CH

TRUYỀN THỐNG NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

           Trong Hội nghị ngày 26/7/1947, các đại biểu của Tổng hội Việt Minh, Trung ương, Hội phụ nữ cứu quốc, Nha thông tin – Tuyên truyền và một số địa phương dự họp, theo đề nghị của Cục Chính trị Quân đội, ngày 27/7/1947 được chọn là ngày Thương binh toàn quốc đầu tiên.

            Trong hội nghị này, ông Lê Tất Thắng, đại diện Cục Chính trị tóm tắt về ngày đáng ghi nhớ bằng bốn câu ca dao:
“Dù ai đi Đông về Tây
Hăm bảy tháng bảy nhớ ngày thương binh
Dù ai lên thác xuống ghềnh
Hăm bảy tháng bảy thương binh nhớ về”
            Tháng 6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương binh. Thực hiện chỉ thị của Bác, một hội nghị trù bị gồm đại biểu các cơ quan, các ngành ở Trung ương, khối và tỉnh đã họp ở Phú Ninh (Đại Từ - Thái Nguyên) bàn bạc và nhất trí đề nghị lấy ngày 27/7/1947 làm “Ngày Thương binh – Liệt sĩ” đầu tiên trong cả nước.
            Từ đó, ngày 27/7 hàng năm trở thành “Ngày Thương binh – Liệt sĩ”
            Ngày 17/7/1947 trong thư gửi Ban Thường trực của Ban Tổ chức ngày Thương binh toàn quốc của Hồ Chủ tịch có đoạn viết: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chịu ốm, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, giúp đỡ những người con anh dũng”.
            Trong lời kêu gọi nhân ngày 27/7/1948, nói về liệt sĩ. Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Ngày nay bố mẹ họ đã mất một người con yếu quý. Vợ trẻ thơ trở nên bà góa, con dại trở nên mồ côi.Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài liệt sĩ. Họ đã hy sinh cho ai? Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc đã hy sinh cho đồng bào ……
            Tôi thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái an ủi các anh em thương binh và gia đình tử sĩ và hứa rằng Chính phủ luôn luôn tìm cách săn sóc các bạn”.
            Trong thư gửi anh em thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ năm 1959. Hồ Chủ tịch đã viết: “Tôi mong cán bộ và đồng bào các nơi sẵn sàng săn sóc và giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh …
            Tôi nhắc các cơ quan, đoàn thể chấp hành chu đáo chính sách của Đảng và Chính phủ đối với thương binh và liệt sĩ, để cho thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ được ổn định hơn nữa trong công tác và trong đời sống”.
            Trong những ngày tháng 7 này chúng ta tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, kính cẩn nghiêng mình kính viếng hương hồn bao đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã ngã xuống để cho chúng ta có được ngày hôm nay.

Số lượt người xem: 4230    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm