SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
0
0
9
5
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tám 2010 11:20:00 SA

ĐỔI TÊN “BAN CHỈ ĐẠO XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM” THÀNH “BAN GIẢM NGHÈO, TĂNG HỘ KHÁ”

 

UBND quận đã có Quyết định đổi tên “Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo và việc làm quận 11” thành “Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận 11”. Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận 11 gồm 20 thành viên. Bà Trần Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận được phân công làm Trưởng ban. Phòng Lao động- Thương binh và xã hội là cơ quan thường trực của Ban.
Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận 11 có nhiệnm vụ: Giúp Quận ủy- UBND quận xây dựng, tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của quận giai đoạn 2009-2015; Đồng thời triển khai vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương… theo chỉ đạo của thành phố và quận; Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn vay đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn chương trình quốc gia hỗ trợ việc làm, đảm bảo sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả…
            UBND quận giao Chủ tịch UBND 16 phường ban hành Quyết định đổi tên “Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo và việc làm phường” thành “Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phường”, đảm bảo bộ máy tinh gọn, phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa phương.

Số lượt người xem: 3907    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm