SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
7
9
7
1
Tin tức sự kiện 05 Tháng Tám 2010 11:10:00 SA

ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ: ĐẠT KẾT QUẢ CAO, ĐẢM BẢO THỜI GIANQUI ĐỊNH

 

Số lượng cán bộ trẻ, cán bộ qui hoạch và cán bộ mới tham gia cấp ủy lần đầu đều tăng.
Theo đánh giá của Ban thường vụ Quân ủy, nhìn chung các cơ sở Đảng đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 đạt kết quả cao, đảm bảo thời gian qui định. Chất lượng văn kiện đại hội tương đối tốt, đảm bảo yêu cầu về nội dung. Việc tổ chức thảo luận văn kiện có sự tập trung. Nội dung đóng góp có đi vào trọng tâm, sát với thực tiễn và những vấn đề bức xúc của từng đơn vị. Thái độ thảo luận, góp ý của đảng viên thể hiện sự quan tâm, ý thức trách nhiệm, nghiêm túc, tích  cực.
Về nhân sự, quy trình công tác nhân sự đảm bảo dân chủ, khách quan; Công khai trong việc chuẩn bị danh sách nhân sự, giới thiệu cấp ủy, bí thư, phó bí thư, đại biểu dự Đại hội cấp trên. Danh sách ứng cử hầu hết có dôi dư. Việc tổ chức bầu cử cấp ủy được thực hiện đúng qui trình và qui chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, khách quan, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên nên được đa số đại biểu (đảng viên) thống nhất, tín nhiệm. Hầu hết các cơ sở Đảng đều bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu theo hướng dẫn. Số lượng cán bộ trẻ, cán bộ qui hoạch và cán bộ mới tham gia cấp ủy lần đầu đều tăng. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của các cấp ủy đều tăng so với nhiệm kỳ trứơc. Tỉ lệ cán bộ nữ trúng cử vào cấp ủy của 65 cơ sở Đảng tăng 1,15%, trình độ đại học và trên đại học tăng 10,37%... so với nhiệm kỳ trước….

Số lượt người xem: 3639    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm