SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
6
4
9
Tin tức sự kiện 08 Tháng Chín 2010 10:25:00 SA

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC CỦA QUẬN

 

UBND quận đã có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. Ba nhiệm vụ được đặt ra trong kế hoạch là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ trí thức của quận; Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ trí thức phát triển nhanh về số lượng và nâng cao về chất lượng; Thực hiện việc trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức và tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy vai trò, trách nhiệm, góp sức vào sự nghiệp phát triển của quận.
Một trong các giải pháp nêu trong kế hoạch là “Xây dựng qui chế tiếp xúc định kỳ và đối thoại giữa lãnh đạo quận và đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để trao đổi thông tin, góp ý về việc xây dựng chủ trương, quyết định thực hiện những đề án ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và an sinh xã hội”.
Mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức trẻ quận  là đến năm 2020, xây dựng đội ngũ trí thức đạt chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự phát triển của quận. Trong năm 2010, phấn đấu thực hiện và khai thác có hiệu quả các chương trình đào tạo của thành phố nhằm xây dựng đội ngũ trí thức trẻ của quận có kiến thức, tay nghề và kỹ thuật cao, ứng dụng tốt vào thực tiễn công việc…

 


Số lượt người xem: 3833    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm