SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
5
4
7
9
Tin tức sự kiện 18 Tháng Tám 2010 10:25:00 SA

GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN- SỬA CHỮA NĂM 2010

 

Ngày 19/7/2010, UBND quận đã ban hành Quyết định số 1126/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản- sửa chữa năm 2010. Theo đó, các danh mục được điều chỉnh, bổ sung sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp có tổng vốn đầu tư là 37.810 triệu đồng; Các danh mục được đầu tư bằng nguồn ngân sách quận, bằng nguồn vốn từ tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, vốn sự nghiệp giao thông… là 51.665 triệu đồng. Trong số đó, 14 danh mục trường học được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2010 có tổng mức đầu tư là 3.226 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và nguồn thu sự nghiệp các trường.
UBND quận giao chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, tập trung giải ngân và quyết toán các dự án có khối lượng theo qui định, chịu trách nhiệm trước UBND quận trong việc thực hiện kế hoạch được giao. Các phòng ban chức năng được giao nhiệm vụ hỗ trợ, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ trong việc thực hiện kế hoạch và tham mưu UBND quận trong việc chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa năm 2010.                      

 


Số lượt người xem: 3796    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm