SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
7
5
3
3
Tin tức sự kiện 17 Tháng Tám 2010 10:00:00 SA

4 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2010-2015 THÔNG QUA

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 đã thông qua 4 Chương trình trọng điểm giai đoạn 2010-2015. Đó là:
1/ Chương trình phát triển đô thị: Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục tiêu phát triển thương mại dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nhà ở, các công trình giao thông, giáo dục, y tế, văn hoá, trụ sở cơ quan; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
2/ Chương trình giảm nghèo: Xác định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu, tập trung vận động tăng nguồn vốn, thực hiện đề án “giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” với giải pháp cơ bản là đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
3/ Chương trình nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Tập trung làm chuyển biến nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể chính trị- xã hội, các tầng lớp nhân dân thực hiện những quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, phòng chống quan liêu tham nhũng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
4/ Chương trình quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn: Qui hoạch, đào tạo cán bộ nhằm trẻ hoá đội ngũ cán bộ, thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi cán bộ phù hợp, bảo đảm tính liên tục và kế thừa về công tác cán bộ, khắc phục tình trạng bị động, chấp vá trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới  đất nước
 
Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm
kỳ 2010-2015 biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Số lượt người xem: 4852    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm