SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
7
4
9
1
Tin tức sự kiện 20 Tháng Chín 2010 11:20:00 CH

Nghĩ và nhớ lại những lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, đảng viên sau Cách mạng Tháng Tám

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi xoá bỏ áp bức, gông xiềng, nô lệ hàng trăm năm đối với đồng bào ta, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam yêu quí.

Suy nghĩ và nhớ về Cách mạng Tháng Tám là để tự hào và hướng đến một tương lai đầy ánh sáng của dân tộc. Suy nghĩ để nhớ lại lời căn dặn thiêng liêng của Bác Hồ: “Không có gì quí hơn độc lập tự do. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Sau khi Đảng ta giành chính quyền, Bác Hồ sớm nhận thấy những biểu hiện tiêu cực trong bộ máy Nhà nước, mà biểu hiện nghiêm trọng nhất là bệnh quan liêu, tham nhũng. Do vậy, ngày 17 tháng 9 năm 1945, chỉ hai tuần sau ngày Quốc khánh, trong thư “Gửi các đồng chí tỉnh nhà”, Bác Hồ đã vạch ra những khuyết điểm của cán bộ, đảng viên trong bộ máy Nhà nước: “Kỷ luật không đủ nghiêm. Để bọn giả mạo Chính phủ hoặc Việt Minh ức hiếp dân, xoay tiền dân, làm dân oán”. Cũng trong thư ấy, Bác tuyên dương những cán bộ giỏi, cán bộ tốt đồng thời phê phán những người mới có chút quyền hành, chức vụ, đã vội phủ nhận mình quên đi mình là cán bộ cách mạng mà lên mặt làm quan cách mạng, thậm chí “dùng phép công để báo thù tư”; trong hành xử công việc do tập thể giao thì độc hành, độc đoán, “dĩ công vi tư”, làm cho mọi người khinh ghét, nhân dân ta thán, làm suy giảm uy tín của Đảng và Chính phủ .

Bác Hồ dạy rằng: “Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc đến các làng, đều là công bộc của dân, gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kì dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật”. “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân ta, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Suy nghĩ về những lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, đảng viên trong những ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh thật có ý nghĩa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay.


Số lượt người xem: 4836    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm