SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
9
7
8
1
Tin tức sự kiện 20 Tháng Chín 2010 11:55:00 CH

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011 PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC

                 UBND quận đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/8/2010 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách quận năm 2011.

 Theo đó, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách quận và các đơn vị năm 2011 phải được chuẩn bị nghiêm túc, nội dung phải quán triệt đầy đủ các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố năm 2011, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quận 5 năm (2010-2011) của quận; Đồng thời phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng đơn vị; Phải xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trên cơ sở phát huy tối đa các nguồn lực và thế mạnh sẵn có của đơn vị, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước.

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2011phải xây dựng trên cơ sở khả năng thực hiện dự toán thu năm 2010, các chỉ tiêu kinh tế xã hội và chính sách, chế độ hiện hành, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành năm 2011. Dự toán thu ngân sách phường và các đơn vị phải phản ánh chính xác, đầy đủ các nguồn thu theo phân cấp, các khoản thu từ phí- lệ phí, các khoản thu sự nghiệp, thu khác ngân sách để cân đối nhu cầu chi trên cơ sở bổ sung từ ngân sách quận.

       Dự toán chi ngân sách năm 2011 được thực hiện trong phạm vi nguồn thu được phân cấp theo qui định trong thời kỳ ổn định mới, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2010, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2011 và các chế độ, chính sách tài chính hiện hành; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định 130/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, Thanh tra xây dựng quận, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể quận và UBND phường; Nghị định 43/2006/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập


Số lượt người xem: 4739    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm