SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
4
1
2
5
Tin tức sự kiện 01 Tháng Tám 2010 4:10:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 7/2010

           1/ Về kinh tế:

             - Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: chính thức 6 tháng đạt 1.651,2 tỷ đồng tăng 4,53% so với cùng kỳ. Ước thực hiện 7 tháng đạt 1.964,6 tỷ đồng tăng 6,46% so cùng kỳ; trong đó, khối công ty cổ phần có vốn nhà nước giảm 95,24%, khối hợp tác xã tăng 271,98%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 8,1%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 7,08%.

            - Doanh thu thương mại dịch vụ: chính thức 6 tháng đạt 17.561,8 tỷ đồng tăng 22,67% so với cùng kỳ. Ước thực hiện 7 tháng đạt 20.850,6 tỷ đồng, tăng 22,21% so cùng kỳ. Trong đó, khối công ty cổ phần có vốn Nhà nước giảm 82,21%, khối hợp tác xã tăng 7,92%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 22,35%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 29,52%.

             2/ Thu chi ngân sách:

             - Tổng thu ngân sách nhà nước chính thức 6 tháng đạt 48,4% dự toán năm (255,7/528,3 tỷ đồng). Ước thực hiện 7 tháng đạt 58% dự toán năm (306,2/528,3 tỷ đồng), tăng 27% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 55% dự toán năm (186,3/340 tỷ đồng), tăng 22% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận chính thức 6 tháng năm 2010 đạt 53,9% dự toán năm (133,3/246,87 tỷ đồng). Ước thực hiện 7 tháng đạt 59% dự toán năm (144,6/246,8 tỷ đồng), tăng 9% so cùng kỳ.

             - Chi ngân sách quận chính thức 6 tháng đạt 47% dự toán năm (127,9/272,4 tỷ đồng). Ước thực hiện 7 tháng đạt 57% dự toán năm (156,3/272,4 tỷ đồng), tăng 27% so cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên đạt 58% dự toán năm (145,2/251,8 tỷ đồng), chi đầu tư ước đạt 53% dự toán năm (11/20,6 tỷ đồng).


Số lượt người xem: 4162    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm