SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
8
0
4
3
4
Tình hình Kinh tế - Xã hội hàng năm 17 Tháng Mười Một 2016 8:45:00 SA

Tình hình kinh tế - ngân sách năm 2016

1. Tiếp tục tập trung các biện pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, định hướng ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 6.520 tỷ đồng; tăng 4,42% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%); giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ đạt 9.803 tỷ đồng; tăng 14,21% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%); cơ cấu kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tỷ trọng doanh thu ngành thương mại - dịch vụ ngày càng gia tăng, chiếm khoảng 91% tổng doanh thu sản xuất - thương mại - dịch vụ toàn quận; các phố chuyên doanh, các Trung tâm thương mại, siêu thị lớn như Co.opmart, Lotte, Pakson... tiếp tục hoạt động ổn định.

2. Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đã tổ chức họp mặt, tiếp xúc, đối thoại, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh năm 2016 với 161 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham dự. Chỉ đạo các đơn vị khảo sát nhu cầu vốn vay của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thực hiện chương trình kết nối giữa Ngân hàng – doanh nghiệp về vốn vay. Xây dựng và triển khai Kế hoạch vận động chuyển đổi loại hình từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

 3. Tập trung kiểm tra và kiên quyết chống buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm góp phần cùng thành phố kiểm soát chặt chẽ giá cả, bảo đảm ổn định thị trường; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình bình ổn giá thị trường.

4. Tăng cường công tác thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, hạn chế nợ đọng thuế mới phát sinh; đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế các doanh nghiệp có doanh số lớn, các doanh nghiệp kê khai lỗ nhiều năm liền.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm đạt 1.099,59 tỷ đồng (đạt 119,65% dự toán năm; tăng 29,75% so với năm 2015), trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 531,9 tỷ đồng; đạt 102,9% dự toán giao (517 tỷ đồng). Thu ngân sách quận là 612,3 tỷ đồng; đạt 110% so dự toán (556,273 tỷ đồng). Chi ngân sách thường xuyên quận là 612,3 tỷ đồng; đạt 110% so dự toán.

5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Phương án giải tỏa, di dời, sắp xếp, tái bố trí tiểu thương vào kinh doanh tại chợ Bình Thới đạt kết quả cao nhất, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện tập thể, đông người, vượt cấp; đưa chợ mới vào hoạt động ổn định.


Số lượt người xem: 693    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm