SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
8
0
2
7
0
Tình hình Kinh tế - Xã hội hàng năm 02 Tháng Mười Một 2013 11:00:00 SA

Tình hình kinh tế năm 2013

            - Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện cả năm đạt 7.861 tỷ đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ, (chỉ tiêu kế hoạch tăng 10% trở lên); doanh thu thương mại dịch vụ ước đạt 67.306 tỷ đồng, tăng 20,4% so cùng kỳ, (chỉ tiêu kế hoạch tăng 20% trở lên). UBND quận đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Phối hợp giữa các ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn quận 11 để tổ chức lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh; kết quả có 18 doanh nghiệp được vay với tổng số vốn vay là 275,2 tỷ đồng, với lãi suất cho vay tối đa 9%/năm. Tổ chức Hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp với nội dung chuyên đề quản lý nhà nước về môi trường; tuyên truyền hướng dẫn các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức sơ kết 2 năm (2011 - 2012) triển khai thực hiện đề án quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, phương hướng thực hiện quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp tầm nhìn đến năm 2015. Tổ chức các buổi tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của tiểu thương để hoàn chỉnh dự thảo phương án hỗ trợ di dời, sắp xếp bố trí tiểu thương chợ Bình Thới trình xin ý kiến chỉ đạo của thành phố để tổ chức thực hiện.

- Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước (không tính ghi thu) ước thực hiện cả năm đạt 108% dự toán năm (730/676 tỷ đồng), tăng 11,5% so cùng kỳ; Trong đó, thuế công thương nghiệp đạt 100% dự toán năm (400/400 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện cả năm đạt 100% dự toán năm (503,5/503,5 tỷ đồng), tăng 6% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận ước thực hiện cả năm đạt 100% dự toán là 496,7 tỷ đồng. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực IV về kiểm toán ngân sách, tiền, tài sản nhà nước năm 2012 và một số chuyên đề kiểm toán lồng ghép. Thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013 và điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 theo tinh thần công văn số 12067/BTC-HCSN của Bộ Tài chính. Tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng nguồn thu ngân sách trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác; tổ chức ngày hội thu thuế đọng nhà đất năm 2012 và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2013 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2013. Thường xuyên  duy trì hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành về giá; phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các điểm bán bình ổn giá trên địa bàn.


Số lượt người xem: 2335    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm