SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
8
0
8
4
1
Tình hình Kinh tế - Xã hội hàng năm 10 Tháng Mười Hai 2012 1:50:00 CH

Tình hình kinh tế năm 2012

- Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện cả năm đạt 7.159,1 tỷ đồng, tăng 15,1% so cùng kỳ, (chỉ tiêu kế hoạch tăng 10%); doanh thu thương mại dịch vụ ước đạt 56.055,6 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ, (chỉ tiêu kế hoạch tăng 20%).

            - Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước (không tính ghi thu) ước thực hiện cả năm đạt 93,5% dự toán năm (599/641 tỷ đồng), tăng 3,1% so cùng kỳ; trong đó, thuế công thương nghiệp đạt 91,2% dự toán năm (349,4/383 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện cả năm đạt 97% dự toán năm (378,7/408,1 tỷ đồng), tăng 1,2% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận ước thực hiện cả năm đạt 100% dự toán là 373,5 tỷ đồng.


Số lượt người xem: 2180    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm