SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
8
0
4
1
9
Tình hình Kinh tế - Xã hội hàng năm 23 Tháng Giêng 2019 1:25:00 CH

Tình hình xây dựng cơ bản – quản lý đô thị năm 2018

a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đã xác định trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa năm 2018 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đến nay 20/22 công trình, dự án trọng điểm đều đã được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn để triển khai thực hiện (2 công trình: dự án 250 căn nhà ở xã hội tại khu Tống Văn Trân và trường tiểu học khu phức hợp Đầm Sen chưa bố trí vốn để triển khai thực hiện); hoàn tất công tác phê duyệt quyết định đầu tư 14/14 dự án để khởi công trong năm 2019.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: đã xác định giá thuê, giá bán căn hộ chung cư bố trí cho một hộ dân thuộc dự án xây dựng mới Ban chỉ huy Quân sự quận gửi Sở Xây dựng. Ban hành Thông báo thu hồi đất và thông qua giá đất ở để tính bồi thường tại thời điểm T1 để phục vụ dự án “Bồi thường, giải tỏa, tái định cư Nút giao thông Ông Ích Khiêm - Bình Thới - Lãnh Binh Thăng”. Ban hành Thông báo thu hồi đất dự án mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm); thông báo thu hồi đất dự án xây dựng mới trường Mầm non 4. Hoàn tất công tác xác định và bàn giao ranh mốc giải tỏa ngoài hiện trường; chuẩn bị ban hành thông báo thu hồi đất và Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với dự án xây dựng mới đường Vành Đai Đầm Sen. 

Về giá trị giải ngân năm 2018: Nguồn vốn ngân sách tập trung: ước giá trị giải ngân năm 2018 là 17,623 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch (17,623/18,55 tỷ đồng); Nguồn vốn thành phố phân cấp: ước giá trị giải ngân năm 2018 là 19,719, đạt 99,7% kế hoạch (19,719/19,769 tỷ đồng); Nguồn vốn bán nhà theo quyết định 09/2007/QĐ-TTg: ước giá trị giải ngân năm 2018 là 22,466 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch (22,466/23,648 tỷ đồng) và  Nguồn vốn thành phố phân cấp bổ sung có mục tiêu hỗ trợ đầu tư trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường: ước giá trị giải ngân năm 2018 là 6,259 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch (6,259/6,321 tỷ đồng).

            b) Về quản lý đô thị:

- Công tác quy hoạch được tập trung thực hiện, đã phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc trình và được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trường đua Phú Thọ, phường 15, quận 11; thông qua phạm vi điều chỉnh cục bộ 05 đồ án quy hoạch phân khu tại các tuyến đường đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận bỏ, điều chỉnh quy hoạch. Rà soát nội dung điều chỉnh tổng thể nội dung điều chỉnh tổng thể 3 Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụm dân cư liên phường 2-16, 9-11, 8-12-13. Kiến nghị chấm dứt vai trò Chủ đầu tư của Công ty Cổ phần Quốc tế C&T trong việc thực hiện dự án “Khu phức hợp Đầm Sen” (Đã được Tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố họp, thống nhất kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố đối với đề xuất của quận ).

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các chung cư, nhà cao tầng; quận đã tổ chức tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với 35 chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn quận, qua đó, đã phát hiện và xử phạt hành chính 5 cơ sở vi phạm.

- Sơ kết chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn năm 2017 trên địa bàn phường 15 và triển khai kế hoạch năm 2018 trên địa bàn phường 7, 11, 13 và 15; ban hành Kế hoạch chuyển đổi các đường dây thu gom rác dân lập sang hoạt động có tổ chức trên địa bàn Quận. Hoàn tất công tác đấu thầu kinh phí duy trì cây xanh và hệ thống thoát nước đô thị, kinh phí dịch vụ vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Hoàn tất công tác kiểm định và ban hành thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Kế hoạch cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới thay thế chung cư cũ xây dựng trước 1975 trên địa bàn quận; tuy nhiên đến nay chưa có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia.

- Xây dựng quy trình phối hợp và trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất, quy trình thực hiện tách thửa đất; trong năm đã giải quyết cấp giấy chứng nhận lần đầu cho 257 trường hợp. Đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 13 trường hợp vi phạm xây dựng không phép (không tăng giảm so với cùng kỳ năm 2017), vi phạm chủ yếu các trường hợp sửa chữa, cơi nới tăng diện tích. Hoàn tất công tác tiếp Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng Thanh tra công tác cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép, công tác quy hoạch và các dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2012-2017, đang triển khai thực hiện các nội dung kết luận của Đoàn thanh tra. Hoàn tất lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, đã chỉ đạo rà soát, báo cáo phương án nhà, đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đã cơ bản hoàn tất kiểm tra mục đích sử dụng các mặt bằng nhà đất do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quản lý cho thuê và trụ sở làm việc do các cơ quan nhà nước quản lý.

- Ban hành và triển khai kế hoạch số 55/KH-UBND về hiện công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn quận năm 2018, hàng tuần quận duy trì kiểm tra công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn 16 phường; đã giữ vững và tạo sự chuyển biến tốt 66/90 tuyến đường, còn 24/90 tuyến đường có chuyển biến nhưng còn hạn chế, đã xử phạt 1845 trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường và 967 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường với số tiền 804 triệu đồng.

 


Số lượt người xem: 447    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm