SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
8
0
4
9
7
Tình hình Kinh tế - Xã hội hàng năm 23 Tháng Giêng 2019 1:25:00 CH

Tình hình kinh tế - tài chính năm 2018

a) Về kinh tế: tiếp tục duy trì tốc độ tăng về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện cả năm đạt 8.717 tỷ đồng, tăng 4,26% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) đạt 15.733 tỷ đồng, tăng 14,35% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%).  

- Tập trung thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp, ngay từ đầu năm quận đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách, thành lập các Tổ công tác trực tiếp tiếp xúc, vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện phát triển lên doanh nghiệp; kết quả: đã có 703 doanh nghiệp được thành lập mới, đạt 55,09% chỉ tiêu thành phố giao (703/1.276), trong đó vận động 295 hộ kinh doanh lên doanh nghiệp (tăng 216% so với năm 2017). Tập trung giải pháp phát triển kinh tế tập thể, kết quả đến nay đã vận động phát triển 02 Hợp tác xã (đạt 200% chỉ tiêu), phát triển 24/19 Tổ hợp tác (đạt 126%).

- Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; trong năm đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc, đối thoại chuyên đề; giới thiệu 213 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp với tổng số vốn vay đã giải ngân là 3.237 tỷ đồng.

- Ban hành và triển khai công tác tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn quận năm 2019. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, công tác phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại tiếp tục được tăng cường thực hiện. 

             b) Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm 1.281 tỷ đồng, đạt 116% dự toán năm (1.281/1.104 tỷ đồng); trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện là 567,5 tỷ đồng, đạt 95,4% dự toán năm (595/595 tỷ đồng). Đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu hồi, kéo giảm nợ đọng thuế; tổng nợ đọng thuế thông thường là 62,2 tỷ đồng (chiếm khoảng 5,6% tổng thu ngân sách).

Thu ngân sách quận ước thực hiện cả năm là 709,7 tỷ đồng, đạt 102,3% dự toán (709,7/693,8). Chi ngân sách thường xuyên quận là 700 tỷ đồng, đạt 100,9% so dự toán (700/693,8), đảm bảo cân đối chi thường xuyên và chi cho đầu tư.

 


Số lượt người xem: 325    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm