SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
8
0
4
0
3
Tình hình Kinh tế - Xã hội hàng năm 02 Tháng Giêng 2018 9:05:00 SA

Tình hình kinh tế - ngân sách năm 2017

1. Về kinh tế:

- Tiếp tục triển khai các giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ; tốc độ tăng trưởng về kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 8,361 tỷ đồng, tăng 4,42% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%) (Trong đó, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 6,238 tỷ đồng (tăng 4,26%), khối cơ sở sản xuất cá thể đạt 2,123 tỷ đồng (tăng 5,34%)), giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ ước đạt 13,758 tỷ đồng, tăng 15,15% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%) (Trong đó, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 9,574 tỷ đồng (tăng 14,85%), khối cá thể đạt 3,939 tỷ đồng (tăng 16,15%) và khối HTX đạt 244 tỷ đồng (giảm 11,22%)).

- Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 cua Chính phủ: trong năm đã tổ chức 8 đợt tiếp xúc, đối thoại chuyên đề với gần 1.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham dự, qua đó đã hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho gần 100 lượt ý kiến của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; triển khai thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp về vốn vay cho 274 doanh nghiệp với số vốn vay là 3.679 tỷ đồng (Trong đó quận trực tiếp tổ chức kết nối cho 5 doanh nghiệp với số vốn vay là 51,1 tỷ đồng và 78.000 USD). Tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển mới doanh nghiệp, tính đến tháng 11/2017 đã có 518 doanh nghiệp được thành lập mới từ nguồn tự nhiên, đạt 90.24% chỉ tiêu thành phố giao (518/574), vận dộng 135 hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, đạt 22,73% chỉ tiêu thành phố giao (135/594).

 - Thực hiện tốt kế hoạch chấn chỉnh sắp xếp các điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn quận (Đã có 04 khu vực có nhiều chuyển biến tốt: đã chấm dứt hoạt động chợ tạm 161D Lạc Long Quân, Phường 3; khu vực hẻm số 8 Tân Hóa và hẻm 36A đường 762 Hồng Bàng, phường 1; Khu vực xung quanh chung cư Cây Mai – Lô C – Tân Thành nối dài, phường 16; khu vực đường Tân Phước – chợ Thiếc đã gọn gàng, thông thoáng hơn, các hộ kinh doanh đã được UBND phường vận động kinh doanh trong nhà, cam kết không lấn chiếm lòng lề đường theo quy định). Hoàn tất công tác tổng điều tra kinh tế trên địa bàn quận năm 2017. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, công tác phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại tiếp tục được tăng cường thực hiện.  

2. Về thu – chi ngân sách: 

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm  1,161 tỷ đồng, đạt 100% dự toán năm (1.161/1.161 tỷ đồng); tăng 16% so với năm 2016 , trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 612 tỷ đồng, đạt 90% dự toán (612/680 tỷ đồng), tăng 33% so với năm 2016. Đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu hồi, kéo giảm nợ đọng thuế; tổng nợ đọng thuế tính đến 31/10/2017 là 264,148 tỷ đồng (tăng 69,8 tỷ đồng so với cuối năm 2016), trong đó nợ thông thường là 61,4 tỷ đồng (chiếm khoảng 5,2% tổng thu ngân sách).

- Thu ngân sách quận ước thực hiện cả năm 723,603 tỷ đồng, đạt 117,4% dự toán năm. Chi ngân sách là 700.6 tỷ đồng, đạt 98.9%  so dự toán, đảm bảo cân đối chi thường xuyên và chi cho đầu tư. 


Số lượt người xem: 712    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm