SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
4
6
7
4
Định hướng phát triển của Quận 15 Tháng Mười Một 2010 2:55:00 CH

Định hướng kinh tế - xã hội năm 2011

            Căn cứ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận 11 đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 (kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 30/7/2010). Căn cứ tình hình thực tế và các chỉ tiêu nhiệm vụ do thành phố giao, UBND quận 11 xây dựng bổ sung, điều chỉnh các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT :

            Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế thương mại-dịch vụ-sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, các dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, nhà ở, các khu trung tâm thương mại; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đảm bảo giử vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU :

            1. Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng 10%, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 20% so với thực hiện năm 2010.

            2. Thu ngân sách nhà nước 624,8 tỉ đồng tăng 18,3% so dự toán năm 2010; trong đó, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 382 tỉ đồng tăng 12,3% so dự toán năm 2010; chi thường xuyên ngân sách quận là 287,41 tỉ đồng (theo số liệu do thành phố dự kiến giao).

            3. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đăng ký với thành phố là 292 tỉ đồng; trong đó, vốn ngân sách tập trung 235 tỉ, vốn thành phố phân cấp 57 tỉ đồng.

            4. Thực hiện chỉ tiêu huy động trẻ 5 tuổi ra lớp và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học bậc Tiểu học dưới 0,1%, tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học bậc Trung học cơ sở dưới 1,2%. Nâng tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn quận tăng 1% so năm 2010.

            5. Phấn đấu đạt 85% hộ đạt gia đình văn hoá, giữ vững danh hiệu các khu phố văn hoá, khu dân cư tiên tiến đã được công nhận năm 2010. Tiếp tục xây dựng 11 phường văn hoá đạt chuẩn được ghi nhận cấp quận ( phường 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ); trong đó, 8 phường quận ghi nhận đạt chuẩn năm 1 và năm 2; có 8/9 chung cư văn hóa đạt chuẩn.

            6. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 27% tổng số dân.

            7. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.

            8. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,20 % so với năm 2010.

            9. Số hộ nâng chuẩn nghèo là 930 hộ, trong đó có 550 hộ vượt chuẩn nghèo trên 12 triệu đồng/người/năm ra khỏi chương trình. 

            10. Phấn đấu giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá án hình sự đạt từ 65% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

            A. Về kinh tế :

            1/ Phát triển thương mại – dịch vụ - sản xuất tiểu thủ công nghiệp:

            - Tiếp tục triển khai thực hiện đề án Quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ - sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam “. Ưu tiên các nhiệm vụ tập trung tháo gở các khó khăn, vướng mắc để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp.

            - Tăng cường lượng thông tin hai chiều giữa chính quyền và các doanh nghiệp, phát huy vai trò cầu nối của Hội Doanh nghiệp quận trong việc nắm tình hình hoạt động, hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn, kiến nghị chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

            - Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất-kinh doanh phát triển, cho doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực thương mại-dịch vụ. Đẩy mạnh thủ tục bán đấu giá khu đất 278-284 Lãnh Binh Thăng để sớm triển khai dự án; hoàn tất việc thu hồi mặt bằng nhà máy thủy tinh Phú Thọ để mời gọi đầu tư phục vụ di dời chợ Bình Thới; mời gọi đầu tư khu thương mại-dịch vụ đường Tống Văn Trân.

            - Chú trọng phát triển thành phần kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã; vận động các hợp tác xã cùng ngành nghề liên kết nhằm tạo nguồn lực mạnh hơn; khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh có tiềm năng chuyển sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

            2/ Về tài chính-ngân sách :

            - Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc kê khai thuế của các doanh nghiệp, theo dõi chặt chẽ các khoản nợ thuế, phân loại nợ thuế; thường xuyên nắm tình hình phát sinh, ngưng, nghỉ của doanh nghiệp nhằm quản lý đầy đủ, tránh thất thu cho ngân sách. Thực hiện công khai việc miễn giảm thuế cho các ngành nghề ưu đãi, các lĩnh vực khuyến khích đầu tư mới, đầu tư chiều sâu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế ở các phường, các chợ; tăng cường công tác công khai dân chủ, giám sát việc thu thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định, đảm bảo tính công bằng, hợp lý trong công tác thu thuế; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng gian hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế.

            - Chi ngân sách quận đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ chính trị  tiết kiệm và hiệu quả; ưu tiên chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế; ưu tiên cho đầu tư phát triển đối với các công trình cấp thiết; bố trí vốn cho các công trình, dự án có đủ thủ tục đầu tư theo quy định; các dự án công trình xây dựng dở dang đang dự kiến có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011. Tranh thủ các nguồn vốn để thanh toán dứt điểm các dự án hoàn thành đã có quyết toán vốn đầu tư được duyệt.

            - Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định hiện hành về chế độ tài chính; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện chủ trương khoán kinh phí đối với công tác dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đô thị; thực hiện chủ trương tiết kiệm điện trong cơ quan, hệ thống chiếu sáng công cộng và trong nhân dân.

            - Ngân sách quận, phường bố trí dự phòng 3-5% tổng chi ngân sách theo quy định để chủ động trong quá trình điều hành và cân đối các nhu cầu cấp thiết  phát sinh.

            3/ Đầu tư xây dựng cơ bản :

            - Thực hiện thi công các công trình xây dựng mới trường tiểu học Âu Cơ, trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân; trường Tiểu học Quyết Thắng; khởi công dự án cải tạo nâng cấp Bệnh viện quận, nút giao thông Tôn Thất Hiệp - Lãnh Binh Thăng. Tập trung hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án : trường Tiểu học Khu B Phú Thọ, tuyến đường vành đai Công viên Văn hoá Đầm Sen, thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú, nút giao thông Bình Thới - Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm, dự án đền bù giải toả để khôi phục khuôn viên khu di tích Chùa Gò, dự án thành phần số 4. Khởi công dự án giải quyết chung cư hư hỏng có nguy cơ sụp đổ và chỉnh trang đô thị cụm chung cư Lý Thường Kiệt phường 7; triển khai thực hiện phương án bồi thường, giải tỏa và tái định cư dự án khu phức hợp Đầm Sen.

            - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bán đấu giá, bán chỉ định các mặt bằng theo  phương án sắp xếp nhà đất tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tạo nguồn vốn; tranh thủ nguồn vốn tập trung, vốn phân cấp của thành phố và các nguồn vốn của quận để đầu tư các dự án trọng điểm, các công trình phúc lợi của quận, công trình xây dựng, sửa chữa cơ quan quận, phường.

            - Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình, chống lãng phí và thất thoát trong đầu tư xây dựng.

            B. Về văn hoá – xã hội :

            1/ Giáo dục và đào tạo :

            - Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động trong giảng dạy và học tập; chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên; tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn quận đã phê duyệt.

            - Huy động số học sinh ra lớp đúng độ tuổi ở các bậc học, hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh nghỉ, bỏ học. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm củng cố chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học, phấn đấu nâng tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học đạt chỉ tiêu đề ra.

            - Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 16 phường; đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhất là ngành học mầm non; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp.  

            2/ Văn hoá, thông tin - thể thao :

            - Lồng ghép các nội dung của hai phong trào xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị để vận động thực hiện tốt các phong trào ở khu dân cư như : xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa, chung cư văn hoá…; giữ gìn trật tự kỷ cương, nếp sống văn hoá, đẩy lùi tiêu cực xã hội. Phát huy vai trò hoạt động của câu lạc bộ Ban vận động khu phố văn hóa quận, Tổ tự quản xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh-sạch đẹp.

            - Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ nhân dân, chú ý các loại hình phục vụ đồng bào người Hoa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá ở cấp quận, phát huy vai trò quản lý địa bàn của Ủy ban nhân dân các phường, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.

            - Tiếp tục phát động phong trào người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong cán bộ công chức và nhân dân; chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên  năng khiếu, thể thao học đường; tổ chức đánh giá phân loại hoạt động thể dục thể thao cơ sở; đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động thể dục, thể thao. 

            3/  Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em :

            - Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tập trung các biện pháp tuyên truyền, quản lý và phòng chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch cúm A/H1N1, dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, tay chân miệng, sởi; tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

            - Kết hợp việc triển khai cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh, các trường học trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nhà hàng, quán ăn có qui mô lớn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế; tập huấn huớng dẫn cơ sở hành nghề y tế tư nhân chấp hành đúng quy chế hành nghề theo quy định.

            - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương chính sách về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng; chú trọng các địa bàn phường có đông người dân tạm trú, đồng bào người Hoa; cung cấp kịp thời các phương tiện tránh thai cho các đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu hòan thành các chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

            - Triển khai chiến dịch lồng ghép truyền thông, nâng cao chất lượng thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu về dân cư nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chương trình mục tiêu của quận, phường.

            4/ Giải quyết việc làm và giảm nghèo :

            - Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi xã hội, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với quỹ giảm nghèo, nguồn quỹ của các đoàn thể, phát huy vai trò hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội quận trong việc cho vay vốn nhằm giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho các đối tượng.

            - Triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm giai đoạn 2010-2015. Tiếp tục phát huy tính chủ động, tự giác của các hộ, người nghèo vượt khó vươn lên, trong đó năm 2011 tập trung nâng chuẩn nghèo cho 930 hộ. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình dạy nghề, giới thiệu việc làm, trong đó quan tâm công tác xuất khẩu lao động; vận động các doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện chương trình, thu nhận lao động diện giảm nghèo, xem đây là những giải pháp cơ bản để các hộ nghèo vươn lên.

            - Thực hiện tốt chương trình hậu cai nghiện, quan tâm dạy nghề và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết việc làm cho số người sau cai nghiện, ổn định cuộc sống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tái nghiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này tái hoà nhập cộng đồng. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại các phường.

            C. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường và quản lý đô thị :

            - Thực hiện tốt công tác truyền thông môi trường nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, phân loại rác và bảo vệ môi trường, cây xanh đô thị ; tiếp tục thực hiện kế hoạch thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường theo Quyết định 88/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố; thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, thực hiện kế hoạch giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn,

            - Bổ sung điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000 và hoàn chỉnh việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết trên địa bàn Quận; công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020 ; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với những khu vực đã quy hoạch chi tiết, trong lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý sử dụng lòng đường vĩa hè theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Thanh tra xây dựng quận, phường. Thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện việc giảm ùn tắc giao thông ; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

            D. Cải cách hành chính :

             - Thường xuyên thực hiện rà soát văn bản, tập trung chỉ đạo theo đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước (đề án 30-giai đọan 3); tiếp tục thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại các phường và mở rộng phạm vi áp dụng tại quận.

            - Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình hành động về cải cách hành chính, chống quan liêu, thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, hoàn chỉnh và chuẩn hoá mô hình áp dụng cơ chế “ một cửa liên thông ” trong giải quyết các thủ tục hành chính.

            - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”.  

            - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế giám sát đầu tư ở cộng đồng. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công khai minh bạch trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong thu chi tài chính. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tiền và tài sản và vốn của Nhà nước.

            - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đổi mới và cải tiến trong cán bộ công chức và nhân dân. Tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu học tập kinh nghiệm, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền liên quan đến các văn bản luật mang tính thời sự để nhân dân dễ tiếp thu.


Số lượt người xem: 4304    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm