SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
8
1
7
6
Định hướng phát triển của Quận 29 Tháng Giêng 2015 4:35:00 CH

Định hướng kinh tế – xã hội năm 2015

            A. TẬP TRUNG TRIỂN KHAI 4 NHÓM CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Tập trung các nguồn lực, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu, mở rộng và bồi dưỡng nguồn thu; tập trung xử lý nợ đọng thuế, hạn chế nợ đọng thuế phát sinh mới; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2015.

2. Tiếp tục thực hiện chương trình trọng điểm “Giảm nghèo, tăng hộ khá” giai đoạn 2014 - 2015; triển khai phương thức giảm nghèo đa chiều và chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; đảm bảo 100% gia đình chính sách đạt mức sống trên chuẩn cận nghèo. Phấn đấu trong năm 2015 có 4 phường (4, 7, 9, 15) không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống.

3. Tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ phá án. Bảo vệ an toàn tuyệt tối Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trên địa bàn. Tập trung đưa toàn bộ người nghiện ma túy không có nơi cư trú vào cơ sở xã hội; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng theo diện Nghị định 111/2013/NĐ-CP, kịp thời lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP đối với các trường hợp đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường do nghiện ma túy nhưng vẫn còn nghiện.

4. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ chính trị ngày 26/05/2014, Chỉ thị 21 của Thành ủy ngày 28/05/2014 và các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo giải quyết đúng pháp luật các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu nại đông người phát sinh điểm nóng.

            B. CÁC CHỈ TIÊU DỰ KIẾN CHỦ YẾU:

1. Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) tăng 10%; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 20% trở lên so với năm 2014.

2. Thu ngân sách nhà nước 783,930 tỉ đồng (bao gồm ghi thu quản lý qua ngân sách là 17,9 tỷ đồng), tăng 6,6% so với dự toán năm 2014. Trong đó, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 475 tỉ đồng, tăng 13% so với dự toán năm 2014; chi ngân sách quận là 550,735 tỷ đồng (bao gồm ghi thu quản lý qua ngân sách là 17,9 tỷ đồng), tăng 4,4% so với dự toán năm 2014.

3. Tỷ lệ giải ngân vốn tập trung thành phố và vốn thành phố phân cấp phấn đấu đạt từ 90% trở lên.

4. Thực hiện chỉ tiêu huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 98%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học bậc Tiểu học dưới 0,1%; tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học bậc Trung học cơ sở dưới 1%. Giữ vững và nâng tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học (Mầm non 98% trở lên, Tiểu học 98% trở lên, Trung học cơ sở 97% trở lên và Trung học phổ thông 85% trở lên).

5. Phấn đấu đạt trên 85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, giữ vững các khu phố văn hóa được công nhận năm 2014, phấn đấu có 60/63 khu phố được công nhận khu phố văn hóa; 16/16 phường đăng ký tiếp tục xây dựng phường văn minh đô thị, phấn đấu có từ 5 đến 10 phường được ghi nhận phường văn minh - đô thị. Trong đó, có 3 phường được công nhận phường văn minh – đô thị 3 năm giai đoạn 2012 - 2014; 90% chung cư, nhà tập thể đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục xây dựng tuyến đường Nguyễn Chí Thanh là tuyến đường điểm văn minh đô thị cấp thành phố; tuyến đường Lạc Long Quân (phường 5), tuyến đường Minh Phụng (phường 2, 9, 10), tuyến đường Lê Đại Hành (phường 11, 13, 15) là tuyến đường văn minh – đô thị cấp quận.

6. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động. Trong đó, có 10% lao động có việc làm ổn định.

7. Mức giảm tỷ lệ sinh so với tổng số dân trên 0,0054‰.

8. Tiếp tục tập trung thực hiện chương trình “Giảm hộ nghèo - tăng hộ khá” giai đoạn 4 (2014 - 2015); triển khai phương thức giảm nghèo đa chiều và chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng khuyến khích chủ động vươn lên của người nghèo, không để tái nghèo.

9. Tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt 75% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên; giảm 10% số đối tượng truy nã hiện hành; giải quyết thỏa đáng tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%; phấn đấu giảm 5% số vụ tai nạn trên cả 3 mặt; không để xảy ra ùn tắc giao thông trên 15 phút.

10. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2015 cả về số lượng và chất lượng.

            C. NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP

1. Về kinh tế - tài chính - ngân sách:

- Tiếp tục tập trung các giải pháp đồng bộ duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với triển khai các chương trình bình ổn thị trường nhằm đảm bảo ổn định thị trường giá cả, không để tăng giá đột biến, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. Hoàn thành việc hỗ trợ di dời, bố trí sắp xếp tiểu thương vào chợ mới Bình Thới, đưa chợ hoạt động ổn định, khai thác có hiệu quả.

- Tăng cường cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; phát huy vài trò cầu nối của Hội Doanh nghiệp quận trong nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cơ sở kịp thời giải quyết theo thẩm quyền của quận hoặc kiến nghị thành phố xem xét giải quyết tháo gỡ các khó khăn và nguyện vọng của các doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt chương hỗ trợ về vốn vay ưu đãi; chương trình đối thoại doanh nghiệp kịp thời giải quyết các vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc kê khai thuế của các doanh nghiệp, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động các khoản nợ thuế, phân loại nợ thuế; thực hiện khảo sát để ấn định thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh phù hợp thực tế; thường xuyên theo dõi tình hình phát sinh, ngưng, nghỉ của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm quản lý đầy đủ, tránh thất thu cho ngân sách, nghiên cứu các giải pháp bồi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế.

- Trong đầu quý I/2015, giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hướng dẫn đơn vị xây dựng dự toán chi tiết, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để triển khai ngay từ đầu năm. Bố trí chi ngân sách quận, phường với phương châm triệt để tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách chi cho các hoạt động thường xuyên, sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, đầu tư các công trình đang thi công, công trình thực sự cấp bách. Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ về việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu phí - lệ phí, các khoản vận động đóng góp tự nguyện trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học và Ủy ban nhân dân 16 phường, đảm bảo tuân thủ các quy định về chế độ và phương pháp vận động.

2. Về quản lý đô thị - đầu tư xây dựng cơ bản

2.1. Về đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành các công trình: xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự quận, mở rộng nút giao thông Tôn Thất Hiệp – Lãnh Binh Thăng, trường Tiểu học Âu Cơ, trường Trung học cơ sở Lữ Gia, mở rộng đường Xóm Đất. Tập trung hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: mở rộng nút giao thông Bình Thới - Lãnh Binh Thăng – Ông Ích Khiêm, xây dựng mới trường Tiểu học Nguyễn Thi, trường Phổ thông trung học (khu trường đua Phú Thọ), nút giao thông Lãnh Binh Thăng - 3/2 - Lê Đại Hành - Phó Cơ Điều, thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú, đường Vành đai Đầm Sen, đường Lạc Long Quân (từ Bình Thới - Tân Hoá), khu nhà ở 159 Lò Siêu (phường 8), khu nhà ở đường Tống Văn Trân (phường 5); phối hợp chủ đầu tư triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu phức hợp Đầm Sen phường 3.

- Tranh thủ nguồn vốn thành phố kết hợp với các nguồn vốn quận để đầu tư mở rộng và duy tu một số tuyến đường, xây dựng, sửa chữa trụ sở cơ quan, trường lớp, cơ sở y tế và các công trình phúc lợi trên địa bàn quận. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình, chống lãng phí và thất thoát trong đầu tư xây dựng.

2.2. Về Quản lý đô thị:

- Tiếp tục phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trường đua Phú Thọ làm cơ sở cho việc lập và thực hiện dự án xây dựng mới trường Phổ thông trung học đạt chuẩn Quốc gia, kêu gọi đầu tư xây dựng công viên, khu vui chơi thiếu nhi gắn với khai thác hầm để xe và dịch vụ phục vụ nhân dân quận 11 và khu vực xung quanh tại khu trường đua Phú Thọ.

- Tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch đã được thành phố phê duyệt. Thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Tiếp tục đẩy nhanh phương án xử lý các mặt bằng nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTTg đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, tạo nguồn vốn đầu tư, trọng tâm thu hồi và bán đấu giá khu đất 278 - 284 Lãnh Binh Thăng và khu I Tống Văn Trân để tạo vốn thực hiện các công trình trọng điểm.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trong các lĩnh vực: trật tự xây dựng, quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè, quản lý việc khai thác nước ngầm, công tác phòng chống lụt bão; triển khai thực hiện các giải pháp chống ngập trên địa bàn quận. Thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện việc giảm ùn tắc giao thông; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

3. Về văn hóa – xã hội

3.1. Về giáo dục - đào tạo

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy và học tập. Duy trì các trường chuẩn Quốc gia và từng bước xây dựng mô hình trường tiên tiến, hiện đại.

- Huy động số học sinh ra lớp đúng độ tuổi ở các bậc học. Thực hiện các biện pháp chống lưu ban, bỏ học để hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh nghỉ - bỏ học, đặc biệt là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Đẩy mạnh các biện pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các bậc học; xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện trong nhà trường; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận, đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá giáo dục, nhất là ngành học Mầm non, từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng.

3.2. Về Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao

- Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giữ gìn trật tự kỷ cương, nếp sống văn hoá, tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ nhân dân, đẩy lùi tiêu cực xã hội; nâng cao chất lượng thực hiện các danh hiệu văn hóa.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra phát hiện xử lý, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.

- Phát động phong trào người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu thể thao học đường, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao.

3.3. Về thực hiện chính sách an sinh xã hội gắn với thực hiện chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện pháp luật vệ sinh an toàn lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn quận và việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định. Tiếp tục tổ chức sàn giao dịch việc làm để kết nối doanh nghiệp với người lao động.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho hộ cận nghèo, hộ nghèo theo quy định nhằm giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và thoát nghèo một cách bền vững. Tiếp tục tập trung giải pháp thực hiện tốt chương trình trọng điểm “giảm hộ nghèo - tăng hộ khá”; áp dụng phương thức giảm nghèo đa chiều theo chỉ đạo của thành phố; ưu tiên hỗ trợ 100% gia đình chính sách đạt mức sống trên chuẩn cận nghèo của người dân trên địa bàn quận. Phấn đấu trong năm 2015, có 4 phường (4, 7, 9, 15) không còn hộ cận nghèo có mức thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống.

- Tiếp tục tập trung thực hiện đưa người nghiện ma túy không có nơi trú ổn định vào cơ sở xã hội. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng theo diện Nghị định 111/2013/NĐ-CP, kịp thời lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP đối với các trường hợp đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường do nghiện ma túy nhưng vẫn còn nghiện. Quan tâm, hỗ trợ dạy nghề và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết việc làm cho số người sau cai, ổn định cuộc sống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tái nghiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này tái hoà nhập cộng đồng.

3.4. Công tác Y tế

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Bệnh viện quận và các Trạm y tế; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc khám, chữa bệnh của Bệnh viện quận và Trung tâm Y tế dự phòng; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, phấn đấu đến cuối năm 2015 tại 16/16 Trạm y tế đều có bác sĩ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển bác sĩ về cơ sở để triển khai mô hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đề án bác sĩ gia đình tại Trạm y tế phường. Thực hiện chủ trương liên kết, xã hội hóa trong công tác khám, điều trị bệnh tại Bệnh viện, Trạm y tế phường.

- Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tập trung thường xuyên công tác tuyên truyền, quản lý và phòng chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch cúm A trên người, dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, các loại dịch bệnh nguy hiểm mới,… đến các khu phố, tổ dân phố; vận động, hướng dẫn và nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, tiếp tục tập trung cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở đủ điều kiện theo phân cấp quản lý; thực hiện tốt công tác hướng dẫn, quản lý và kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân theo quy định của pháp luật.

- Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016 - 2020, trọng tâm nâng cao chất lượng dân số; cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh... Tuyên truyền thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con và không sinh con thứ 3 trở lên.


Số lượt người xem: 2478    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm