SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
6
3
8
Định hướng phát triển của Quận 20 Tháng Mười Một 2013 9:35:00 SA

Định hướng kinh tế - xã hội năm 2014

A. Dự báo tình hình:

Trong bối cảnh chung tình hình kinh tế của cả nước và thành phố vẫn còn khó khăn, biến động như: tiềm ẩn nguy cơ lạm phát, số doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, tạm ngưng hoạt động còn nhiều, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn Quận còn hạn chế, nguồn lực đầu tư thấp; nguồn vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm của Quận còn khó khăn là những yếu tố sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của Quận trong năm 2014. Bên cạnh những yếu tố khó khăn đó, cũng có các điều kiện thuận lợi như: công trình cải tạo hệ thống thoát nước Tân Hóa – Lò Gốm trên địa bàn quận dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2013 sẽ giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn quận; các khu thương mại dịch vụ của quận đã và đang hình thành tạo khả năng thu hút đầu tư phát triển hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng thêm nguồn thu ngân sách của quận; công tác bán đấu giá nhà đất theo phương án được duyệt đã có chuyển biến về tiến độ thực hiện, tạo nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm của Quận, mở ra những điều kiện thuận lợi để Quận tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đề ra.

 

B. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu:

I. Mục tiêu tổng quát:

Năm 2014 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của quận; để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; Ủy ban nhân dân quận xác định mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm 2014 là: Tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch theo cơ cấu thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; huy động mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đô thị, trọng tâm là đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các trung tâm thương mại - nhà ở; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo giử vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Giá trị sản xuất CN - TTCN tăng 10%; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 20% so với thực hiện năm 2013.

2. Thu ngân sách nhà nước là 710,3 tỉ đồng, tăng 5% so dự toán năm 2013. Trong đó, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 400 tỉ đồng đạt 100% so dự toán năm 2013; thu ngân sách quận đạt 566 tỉ đồng, tăng 12,4% so dự toán năm 2013.

 3. Tỷ lệ giải ngân vốn tập trung thành phố và vốn thành phố phân cấp phấn đấu đạt từ 80% trở lên.

4. Thực hiện chỉ tiêu huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học bậc Tiểu học dưới 0,1%, tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học bậc Trung học cơ sở dưới 1%. Nâng tỷ lệ phổ cập bậc trung học trên địa bàn quận tăng 1% so năm 2013.

5. Phấn đấu đạt trên 85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, giữ vững các khu phố văn hóa được công nhận năm 2013, phấn đấu có 63 khu phố được công nhận khu phố văn hoá; 14 phường đăng ký tiếp tục xây dựng Phường văn minh đô thị (phường 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ), vận động phường 6 đăng ký phường văn minh đô thị, phấn đấu có 13/14 phường đạt chuẩn được ghi nhận cấp quận và 4 phường đề nghị phúc tra 3 năm giai đoạn 2011 - 2013; 90% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa.

6. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 28% tổng số dân.

7. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.

8. Mức giảm tỉ lệ sinh so với tổng số dân trên 0,012‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 so với tổng số trẻ sinh ra dưới 3,7%.

9. Giảm 30% trên tổng số hộ nghèo (2.974 hộ) là 892 hộ vượt chuẩn nghèo ra khỏi chương trình theo dự kiến chuẩn nghèo của thành phố giai đoạn 2014 - 2015 là từ 16 triệu đồng/người/năm. 

10. Phấn đấu giảm 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt 65% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên.

11. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2014 cả về số lượng và chất lượng.

 

C. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện:

I. Về kinh tế - tài chính:

1. Phát triển thương mại – dịch vụ - sản xuất tiểu thủ công nghiệp:

- Tổ chức các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của quận, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng của Quy hoạch phát triển thương mại – dịch vụ - sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp mà quận đã xác định; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với triển khai các chương trình bình ổn thị trường nhằm bảo đảm ổn định thị trường giá cả, không để tăng giá đột biến, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân.

- Tăng cường cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường lượng thông tin hai chiều giữa chính quyền và các doanh nghiệp, phát huy vai trò cầu nối của Hội Doanh nghiệp quận trong việc nắm tình hình hoạt động, hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn; thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất - kinh doanh phát triển, cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng thương mại - dịch vụ; hoàn thành đưa vào sử dụng công trình xây dựng mới chợ Bình Thới.

- Chú trọng phát triển thành phần kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã theo đúng luật định; vận động các hợp tác xã cùng ngành nghề liên kết nhằm tạo nguồn lực mạnh hơn. Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh có tiềm năng chuyển sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

2. Về tài chính - ngân sách:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc kê khai thuế của các doanh nghiệp, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động các khoản nợ thuế, phân loại nợ thuế; thường xuyên theo dõi tình hình phát sinh, ngưng, nghỉ của doanh nghiệp nhằm quản lý đầy đủ, tránh thất thu cho ngân sách. Thực hiện công khai việc miễn giảm thuế cho các ngành nghề ưu đãi, các lĩnh vực khuyến khích đầu tư mới, đầu tư chiều sâu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế ở các phường, các chợ; tăng cường công tác công khai dân chủ, giám sát việc thu thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định, đảm bảo tính công bằng, hợp lý trong công tác thu thuế; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng gian hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế.

- Chi ngân sách quận đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ chính trị  tiết kiệm và hiệu quả; ưu tiên chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế; ưu tiên cho đầu tư phát triển đối với các công trình cấp thiết; bố trí vốn cho các công trình, dự án có đủ thủ tục đầu tư theo quy định; các dự án công trình xây dựng dự kiến có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2014. Tranh thủ các nguồn vốn để thanh toán dứt điểm các dự án hoàn thành đã có quyết toán vốn đầu tư được duyệt.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định hiện hành về chế độ tài chính; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện chủ trương khoán kinh phí đối với công tác dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đô thị, đấu thầu việc quản lý và vận chuyển chất thải rắn; thực hiện chủ trương tiết kiệm điện trong cơ quan, hệ thống chiếu sáng công cộng và trong nhân dân.

- Ngân sách quận, phường bố trí dự phòng theo quy định để chủ động trong quá trình điều hành và cân đối các nhu cầu cấp thiết  phát sinh.

II. Xây dựng cơ bản – Quản lý đô thị:

1. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành công trình cải tạo mở rộng: trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, cải tạo nâng cấp Bệnh viện quận; khởi công mới các công trình: mở rộng nút giao thông Tôn Thất Hiệp – Lãnh Binh Thăng, trường Tiểu học Âu Cơ, Xây dựng mới trường Tiểu học Nguyễn Thi, trường Trung học cơ sở Lữ Gia. Tập trung hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: mở rộng nút giao thông Bình Thới - Lãnh Binh Thăng – Ông Ích Khiêm, cải tạo nâng cấp Trung tâm Y tế Dự phòng quận, trường phổ thông trung học (khu trường đua Phú Thọ). Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình: nút giao thông Lãnh Binh Thăng - 3/2 - Lê Đại Hành - Phó Cơ Điều, thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú, đường Lạc Long Quân (từ Bình Thới - Tân Hoá, khu nhà ở xã hội 159 Lò Siêu (phường 8), khu nhà ở 186 Dương Tử Giang (phường 4), khu nhà ở khu I đường Tống Văn Trân (phường 5); đẩy nhanh tiến độ thi công chung cư Tân Phước (Lý Thường Kiệt phường 7); phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư đối với dự án khu phức hợp Đầm Sen (phường 3).

- Tranh thủ nguồn vốn thành phố kết hợp với các nguồn vốn quận để đầu tư mở rộng và duy tu một số tuyến đường, xây dựng, sửa chữa trụ sở cơ quan, trường lớp, cơ sở y tế và các công trình phúc lợi trên địa bàn quận.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện bán đấu giá, bán chỉ định các mặt bằng theo phương án sắp xếp nhà đất tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tạo nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, trong đó tập trung thực hiện hoàn tất việc thu hồi mặt bằng để bán đấu giá khu đất 278 – 280 – 282 – 284 Lãnh Binh Thăng.

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình, chống lãng phí và thất thoát trong đầu tư xây dựng.

2. Quản lý đô thị:

- Thực hiện tốt công tác truyền thông môi trường nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, tuyên truyền thực hiện nhân rộng mô hình phân loại chất thải rắn, phân loại rác và bảo vệ môi trường, cây xanh đô thị; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, thực hiện kế hoạch giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn.

- Bổ sung điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000 và hoàn chỉnh việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết trên địa bàn quận; công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020 ; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với những khu vực đã quy hoạch chi tiết, trong lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý sử dụng lòng đường vỉa hè. Thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện việc giảm ùn tắc giao thông ; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

III. Về văn hoá – xã hội:

1. Giáo dục và đào tạo:

- Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy và học tập; chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên; tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn quận đã phê duyệt.

- Huy động số học sinh ra lớp đúng độ tuổi ở các bậc học, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí và cơ sở vật chất cho học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định để hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh nghỉ, bỏ học. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm củng cố chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học, phấn đấu nâng tỷ lệ  phổ cập giáo dục bậc trung học đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận, đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhất là ngành học mầm non; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp. 

2. Văn hoá, thông tin - thể thao:

- Tiếp tục vận động thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư như: xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa, chung cư văn hoá…; giữ gìn trật tự kỷ cương, nếp sống văn hoá, đẩy lùi tiêu cực xã hội. Phát huy vai trò hoạt động của câu lạc bộ Ban vận động khu phố văn hóa quận, Tổ tự quản xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ nhân dân, chú ý các loại hình phục vụ đồng bào người Hoa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao phát huy vai trò quản lý địa bàn của Ủy ban nhân dân các phường, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.

- Tiếp tục phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong cán bộ công chức và nhân dân; chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu, thể thao học đường; tổ chức đánh giá phân loại hoạt động thể dục thể thao cơ sở; đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động thể dục, thể thao; tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố. 

3.  Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình:

- Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tập trung các biện pháp tuyên truyền, quản lý và phòng chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch cúm A/H1N1, dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, tay chân miệng, sởi; tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nhà hàng, quán ăn có qui mô lớn. Tập huấn huớng dẫn cơ sở hành nghề y tế tư nhân chấp hành đúng quy chế hành nghề theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương chính sách về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng; chú trọng các địa bàn phường có đông người dân tạm trú, đồng bào người Hoa; cung cấp kịp thời các phương tiện tránh thai cho các đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Triển khai chiến dịch lồng ghép truyền thông, nâng cao chất lượng thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu về dân cư nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chương trình mục tiêu của quận, phường.

- Thực hiện tốt chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới.

4. Lao động, thương binh và xã hội:

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các gia chính sách, tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế hỗ trợ nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho người thuộc diện chính sách, người có công; thường xuyên theo dõi tình hình đời sống của gia đình chính sách như việc làm, thu nhập, nhà ở, sức khoẻ… hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với quỹ giảm nghèo, nguồn quỹ của các đoàn thể, tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội quận trong việc cho vay vốn nhằm giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho các đối tượng, xây dựng nhà tình thương.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình Giảm nghèo theo chuẩn mới do thành phố quy định; phát huy tính chủ động, tự giác của các hộ, người nghèo vượt khó vươn lên. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình dạy nghề, giới thiệu việc làm, trong đó quan tâm công tác xuất khẩu lao động; vận động các doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện chương trình, thu nhận lao động diện giảm nghèo, xem đây là một trong những giải pháp căn cơ để giúp các hộ nghèo vươn lên bền vững.

- Thực hiện tốt chương trình sau cai nghiện, quan tâm dạy nghề và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết việc làm cho số người sau cai nghiện, ổn định cuộc sống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tái nghiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này tái hoà nhập cộng đồng. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại các phường.

IV. Công tác an ninh trật tự - quân sự địa phương:

1. Về an ninh trật tự:

- Tăng cường củng cố và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm giảm đến mức thấp nhất các vụ phạm pháp hình sự. Tiếp tục thực hiện “Chương trình ba giảm”, đẩy lùi các tệ nạn xã hội bằng biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra; thường xuyên truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương.

- Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân xây dựng nhóm hộ gia đình, tổ dân phố tự quản. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, khuyến khích quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân để phòng chống tội phạm có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng khu phố, tổ dân phố không có tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm. Tăng cường công tác giáo dục, phòng chống ma túy trên địa bàn dân cư và các trường học; quyết tâm giữ vững địa bàn không còn tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng các chất ma tuý. Phối hợp các trường trại, trung tâm giáo dục và giải quyết việc làm của thành phố để chữa trị và giáo dục các đối tượng nghiện ma túy…

2. Công tác quân sự địa phương:

- Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các lực lượng theo đúng chương trình quy định, củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới. Hoàn thành 100% chỉ  tiêu công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ với chất lượng thanh niên đạt tiêu chuẩn do thành phố giao.

- Tổ chức tốt công tác huấn luyện và hội thao quốc phòng các cấp, tổ chức diễn tập theo chỉ đạo của thành phố.

V. Cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị 2011 - 2015 của thành phố; tiếp tục cập nhật các quy định mới về thủ tục hành chính, công khai, hướng dẫn rõ ràng để nhân dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế giám sát đầu tư ở cộng đồng. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công khai minh bạch trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong thu chi tài chính. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản và vốn của Nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đổi mới và cải tiến trong cán bộ công chức và nhân dân. Tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu học tập kinh nghiệm, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền liên quan đến các văn bản luật mang tính thời sự để nhân dân dễ tiếp thu.

- Tổng kết đánh giá phong trào thi đua năm 2013, phát động sâu rộng các ngành, các cấp và nhân dân tích cực hưởng ứng thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2014.


Số lượt người xem: 3972    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm