SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
3
5
0
9
4
Định hướng phát triển của Quận 18 Tháng Giêng 2023 3:30:00 CH

15 chỉ tiêu trọng tâm năm 2023

 


1. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2020) tăng 4% trở lên so với cùng kỳ năm trước, doanh thu thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh năm 2020) tăng 15% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

2. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023. Đảm bảo hoàn thành dự toán chi ngân sách năm 2023. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công năm 2023, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định.

3. Tiếp tục duy trì diện tích đất cây xanh đô thị ở mức 1,6 m2/người. Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án công viên cây xanh. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 20,7m2/người.

4. Phấn đấu tỷ lệ xử lý chất thải y tế, bao gồm: chất thải rắn y tế đạt 100% và nước thải y tế đạt 100%. Phấn đấu hoàn thành tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100%.

5. Huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt trên 99% và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học. Duy trì mỗi cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) 1 trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đạt 305 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 - 18 tuổi).

6. Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hoá đạt từ 94%; khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa đạt 98%; phường văn minh đô thị đạt từ 75% trở lên; có từ 33% người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

7. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 12.500 lượt lao động/năm, trong đó có 1.250 lao động có việc làm mới, đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn Quận dưới 1%/năm

8. Hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn mới của Thành phố. Phấn đấu kéo giảm 260/411 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,45% tổng hộ dân) và 230/638 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,4% tổng số hộ dân); Phường 4, 10 đạt chuẩn không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

9. Phấn đấu 100% Trạm Y tế phường có 02 bác sĩ; có 21 bác sĩ /10.000 dân.

10. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

11. Phấn đấu kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022 và tăng tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75% trở lên; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%. Phấn đấu kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông so với năm 2022.

12. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân ở cả 2 cấp, đảng viên chính thức nhập ngũ đạt chỉ tiêu theo quy định.

13. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng.

14. Kết nạp 160 đảng viên mới.

15. 100% tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

BTQ11

 


Số lượt người xem: 58    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm