SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
4
9
6
0
Định hướng phát triển của Quận 28 Tháng Giêng 2022 2:10:00 CH

Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022

 

 

A. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Thực hiện Chủ đề của thành phố xác định năm 2022 làThích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, qua đó Quận 11 đề ra mục tiêu tổng quát là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19 và triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid-19; kết hợp khoa học công nghệ với phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc thù của quận; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường nguồn vốn đầu tư để chỉnh trang và phát triển đô thị, phối hợp phát triển kết cấu hạ tầng đô thị với đầu tư, cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu; kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đô thị; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội”.

B. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2020) tăng từ 4% trở lên so năm 2021. Doanh thu thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh năm 2020) tăng từ 15% so trở lên so với năm 2021.

2. Hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước được thành phố giao năm 2022 là 1.071 tỷ đồng, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 550 tỷ đồng; thu chi ngân sách quận là 925,292 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công năm 2022, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định.

3. Phấn đấu tăng diện tích đất cây xanh đô thị diện tích nhà ở bình quân đầu người hàng năm, đảm bảo đến cuối năm 2025 diện tích đất cây xanh đô thị tăng thêm 0,3m2/người (năm 2020 là 1,6 m2/người) và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,5m2/người (năm 2020 là 20 m2/người).

4. Phấn đấu hoàn thành tỷ lệ xử lý chất thải y tế, bao gồm: chất thải rắn y tế đạt 100% và nước thải y tế đạt 66,4%. Phấn đấu hoàn thành tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 69,3%. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100%.

5. Huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt 100% và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học. Duy trì mỗi cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) 1 trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đạt 305 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 - 18 tuổi).

6. Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hoá đạt từ 94%; khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa đạt 98%; phường văn minh đô thị đạt từ 75% trở lên; có từ 33% người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

7. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 12.000 lượt lao động/năm, trong đó có 1200 lao động việc làm mới, đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn quận dưới 1%/năm.

8. Hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn của TP. Phấn đấu kéo giảm 350 hộ nghèo (tỷ lệ 0,59%) và giảm 250 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,42%).

9. Duy trì 100% Trạm Y tế phường có 02 bác sĩ; có 21 bác sĩ /10.000 dân.

10. Phấn đấu duy trì kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 định kỳ cấp Quận không cao hơn cấp độ dịch COVID-19 của Thành phố; trong đó, có từ 85% Phường có cấp độ dịch COVID-19 không cao hơn cấp độ dịch COVID-19 của Quận. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19 cho người dân từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn Quận từ 99% trở lên. Tỷ lệ tiêm chủng mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng trên 90%.

11. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

12. Phấn đấu kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự hàng năm từ 5% trở lên; tỷ lệ khám phá án phạm pháp hình sự chung đạt 75% trở lên, tỷ lệ khám phá các loại án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95%; bảo đảm 100% tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

13. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân ở cả 2 cấp, đảng viên chính thức nhập ngũ đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định.

 

C. NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP:

1. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19:

- Củng cố năng lực ứng phó với dịch COVID-19: Xây dựng cơ chế kiểm soát, cảnh báo dịch bệnh đặc biệt là trước biến chủng mới Omicron. Từng đơn vị xây dựng kế hoạch phòng chống, kiểm soát, thích ứng với dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chuẩn bị phương án trong tình huống khẩn cấp và xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng năng lực đối phó. Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch trong các hoạt động theo các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các Bộ tiêu chí.

- Nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; phát huy hiệu quả hoạt động của đội phản ứng nhanh, tổ COVID-19 cộng đồng và lực lượng hành nghề y dược tư nhân. Nâng cao quản lý nhà nước và xử lý tình huống của cán bộ.

- Nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 tại các tuyến: Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 Quận 11 và người bệnh COVID -19 tại nhà.

- Thực hiện nhất quán công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch và triển khai khi có dịch xảy ra. Theo dõi sát diễn biến của biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2, chủ động, kịp thời cảnh báo và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch phù hợp; tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao động trở lại sau dịch.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên; tiêm mũi tăng cường cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở y tế, bảo đảm khoa học, hiệu quả.

- Triển khai hiệu quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ và các giãi pháp làm giảm tử vong do COVID-19. Tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc, sinh phẩm, vắc xin liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Về phục hồi kinh tế:

2.1 Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh:

- Hướng dẫn, tạo điều doanh nghiệp thực hiện mô hình sản xuất, kinh doanh xanh; thực hiện ứng dụng ISO 45005:2020, làm việc an toàn trong dịch COVID-19; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

- Hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp cận được các chính sách hỗ trợ liên quan về thuế. Phối hợp Hội Doanh nghiệp Quận tổ chức các hội nghị chia sẻ chuyên đề về các vấn đề về chính sách ngân hàng, vốn... tập trung giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn nhanh và hiệu quả.

- Dự báo lại nguồn nhân lực phù hợp với những phân khúc mới đòi hỏi những kỹ năng mới trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại, nâng cao tay nghề cho người lao động để lực lượng này đáp ứng nhu cầu việc làm trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng phù hợp với những thay đổi của nền kinh tế do dịch COVID-19 gây ra.

- Tạo điều kiện tốt nhất để Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh phục hồi và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19.

- Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ của Trung ương và Thành phố dành cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trong năm 2022. Thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng để kịp thời kiến nghị, tham mưu các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

- Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn quận với chủ đề “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” để lắng nghe ý kiến, hiến kế của người dân, doanh nghiệp góp phần thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối, giới thiệu các ứng dụng công nghệ số, khoa học công nghệ, máy móc thiết bị, giải pháp quản lý đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh để nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh, năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng hoạt động thương mại điện tử và các hình thức mua sắm hiện đại, thông minh.

- Hỗ trợ, khuyến khích phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhất trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại; doanh nghiệp khoa học công nghệ.

- Khuyến khích phát triển công nghiệp theo chiều sâu và có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, sản xuất sản phẩm đặc trưng của quận; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và đầu tư phát triển theo mô hình nông nghiệp đô thị linh hoạt gắn liền với sinh hoạt của cư dân theo hướng trồng trọt hữu cơ, tạo mảng xanh đô thị…

- Củng cố và đẩy mạnh hoạt động của hệ thống phân phối hàng hóa trên địa bàn. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các chợ truyền thống để phù hợp với nhu cầu mua sắm an toàn, hiện đại, tiện lợi.

- Chấn chỉnh và sắp xếp hoạt động kinh doanh tại các khu vực xung quanh chợ, điểm kinh doanh tự phát theo hướng đảm bảo về trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tập trung phát triển các hoạt động du lịch gắn với các di tích văn hóa, khu vui chơi, mua sắm, phố ẩm thực, phố đi bộ của quận. Xây dựng các tài liệu quảng bá các điểm đến vui chơi, mua sắm, dịch vụ, văn hóa nghệ thuật để thúc đẩy du lịch, kinh tế đêm trên địa bàn.

- Chú trọng hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, sáng kiến trong hoạt động hành chính, quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, ứng dụng các giải pháp đô thị thông minh để hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh đăng ký hoạt động mới, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, ổn định và phát triển.

- Xây dựng cẩm nang số dành cho Hộ kinh doanh về “Những nội dung cần biết và thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” để hướng dẫn Hộ kinh doanh thực hiện.

- Hình thành Tổ hỗ trợ xúc tiến đầu tư, tư vấn hướng dẫn và giải đáp về thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để đồng hành, hỗ trợ, tăng cường kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh hoạt động đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý phục vụ người dân và doanh nghiệp: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý phục vụ người dân và doanh nghiệp: đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đúng thời hạn quy định; đạt từ 60% hồ sơ tiếp nhận và xử lý qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với việc sử dụng dịch vụ công. Đề xuất góp ý đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các giấy phép, quy định gây khó khăn và chưa phù hợp với chủ trương của nhà nước, cản trở sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

- Phát huy vai trò chủ động của Hội doanh nghiệp trong việc kết nối, hỗ trợ hội viên ổn định, phát triển và chấp hành tốt chính sách, pháp luật. Làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền trong việc đề xuất, kiến nghị các giải pháp, mô hình, chính sách cụ thể, thiết thực để phát triển kinh tế của quận.

- Duy trì và phát huy chương trình Cà phê Doanh nhân Quận 11 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

- Các cơ quan quản lý nhà nước của quận chỉ tiến hành kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh khi cần thiết hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật (theo Kế hoạch do Ủy ban nhân dân Quận ban hành) nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp tập trung nguồn lực phục hồi sản xuất kinh doanh.

2.2. Về tài chính - ngân sách:

 - Thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội, Ủy ban nhân dân Quận 11 không còn là một cấp ngân sách mà trở thành đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố, tiếp tục hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các đơn vị thuộc quận thực hiện công tác điều hành ngân sách được hiệu quả và đảm bảo tính ổn định, liên tục khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

- Tăng cường các biện pháp thu đúng, thu đủ, chống thất thu, phòng, chống  buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động các khoản nợ thuế, phân loại nợ thuế, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế khả thi; tình hình phát sinh, ngưng, nghỉ của doanh nghiệp nhằm quản lý đầy đủ, tránh thất thu cho ngân sách. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế ở các phường, các chợ; tăng cường công tác công khai dân chủ, giám sát việc thu thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định, đảm bảo tính công bằng, hợp lý trong công tác thu thuế; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

- Chi ngân sách quận đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ chính trị  tiết kiệm và hiệu quả; ưu tiên chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế; ưu tiên cho đầu tư phát triển đối với các công trình cấp thiết; tham mưu bố trí vốn cho các công trình, dự án có đủ thủ tục đầu tư theo quy định; các dự án công trình xây dựng dự kiến có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm; quyết toán vốn đầu đạt tỷ lệ theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định hiện hành về chế độ tài chính; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện đấu thầu đối với công tác dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đô thị, vận chuyển chất thải rắn đã được phân cấp; thực hiện chủ trương tiết kiệm điện trong cơ quan, hệ thống chiếu sáng công cộng và trong Nhân dân.

3. Về Quản lý đô thị - Đầu tư xây dựng cơ bản:

3.1. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án: Trường THCS Phú Thọ, Trường tiểu học Trần Văn Ơn, Xây mới trụ sở UBMT tổ quốc và Hội LHPN quận, Xây mới trường Giáo dục chuyên biệt 15/5, Xây mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 5, công trình Mở rộng đường dự phóng C (từ Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm).

- Triển khai công tác bồi thường và thi công các dự án: dự án Xây dựng đường Vành đai Đầm Sen.

- Hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: dự án Trường mầm non 4, Trường tiểu học Phạm Văn Hai, dự án Trường mầm non phường 6

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án Cải tạo mở rộng nút giao thông Bình Thới – Lãnh Binh Thăng – Ông Ích Khiêm.

- Tăng cường công tác phối hợp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình, chống lãng phí và thất thoát trong đầu tư xây dựng. Hoàn tất công tác lập dự án, báo cáo kinh tế kinh tế kỹ thuật các công trình được ghi vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2022 để hoàn thành phê duyệt trong năm. Đẩy nhanh tiến độ thanh toán giải ngân các công trình chuyển tiếp, khởi công mới.

- Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, hiệu quả vốn đầu tư, trọng tâm tìm giải pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị Thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án còn tồn đọng, chậm so với tiến độ đề ra.

- Nghiên cứu nắm thật vững chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cập nhật kịp thời và hệ thống các văn bản pháp lý của Nhà nước liên quan đến chính sách bồi thường, thu hồi đất, tái định cư; triển khai công tác giải tỏa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận, đảm bảo đúng quy trình và đúng các chính sách, quy định của Nhà nước.

3.2. Quản lý đô thị :

- Tiếp tục thực hiện các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2020 - 2025; Thống nhất với Sở Quy hoạch Kiến trúc về nội dung điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch phân khu cụm dân cư liên phường 9-11, 8-12-13, 2-16; chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Sở Quy hoạch Kiến trúc thông qua điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại các tuyến đường trên địa bàn quận; phê duyệt đồ án điều chỉnh và bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường, hẻm từ 12m trở xuống. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụm dân cư liên phường 1-3-10; cụm dân cư liên phường 5-14.

- Về  phát triển nhà ở: Đẩy nhanh công tác điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tiễn để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án nhà ở vốn xã hội hóa.

- Về phát triển mảng xanh: đẩy mạnh việc triển khai các dự án xây dựng công viên cây xanh để tăng chỉ tiêu (công viên khu Trường đua Phú Thọ - Khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên; xây dựng công viên Trạm Bơm Nước).

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với những khu vực đã quy hoạch chi tiết, trong lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý sử dụng lòng đường vỉa hè. Thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện việc giảm ùn tắc giao thông; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố gắn với Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục về môi trường nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và phân loại rác tại nguồn. Quản lý, kiểm tra và giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải y tế; đảm bảo 100% chủ nguồn chất thải nguy hại có hợp đồng thu gom với các đơn vị chức năng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, thực hiện kế hoạch giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn.

4. Về Văn hóa - Xã hội:

4.1. Giáo dục và đào tạo :

- Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhà trường; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở; chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên và năng lực trình độ giáo viên tiếng Anh; tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học đã phê duyệt.

- Tập trung thiết kế tổ chức nhiều tiết thao giảng, báo cáo chuyên đề, phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời, triển khai các phương pháp giảng dạy tích cực lấy học sinh làm trung tâm, ứng dụng STEM trong dạy học.

- Đầu tư, triển khai, thực hiện có hiệu quả “Chương trình giáo dục phổ thông 2018” và chương trình sách giáo khoa. Xây dựng các phương án đầu tư trang thiết bị giảng dạy (phòng máy vi tính, hệ thống bảng tương tác, phòng chức năng …) và những trang thiết bị cần thiết để tổ chức các lớp học trực tuyến.

- Triển khai đồng bộ các lớp tập huấn ngắn hạn, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm, các lớp bồi dưỡng đạt chuẩn và nâng cao chuẩn giáo viên các trường bảo đảm các quy định hiện hành. Luân chuyển đội ngũ giáo viên các trường đảm bảo chất lượng giảng dạy tại các trường tương đồng.

- Huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi ở các bậc học, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí và cơ sở vật chất cho học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định để hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh nghỉ, bỏ học. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm củng cố chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học, phấn đấu nâng tỷ lệ phổ cập giáo dục bậc trung học đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận, đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhất là ngành học mầm non; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp.

4.2. Phát triển văn hóa, thể thao:

- Tiếp tục vận động thực hiện tốt các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025 nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường văn minh đô thị, cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa… Phát huy vai trò hoạt động của câu lạc bộ Ban vận động khu phố văn hóa quận, Tổ tự quản xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí ứng xử văn hóa trong gia đình.

- Tổ chức chu đáo, thành công các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị trong năm, đồng thời tiếp tục tổ chức nhiều loại hình văn hóa, phù hợp với địa bàn đông đồng bào người Hoa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Phát huy các di tích, gắn kết với các hoạt động du lịch trên địa bàn. 

- Tiếp tục phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong cán bộ công chức và nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao; mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng; chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu, thể thao học đường. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và quận, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, năm 2022.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” trên địa bàn quận.

- Tập trung quản lý, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo không phép, sai phép, làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

- Tăng cường thực hiện công tác rà soát các vị trí cổ động chính trị, vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận.

- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “5 phải, 3 không”. Xây dựng tài liệu giới thiệu 2 di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Phụng Sơn (phường 2) và chùa Giác Viên (phường 3). Triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ gắn với hoạt động kinh doanh ăn uống tuyến đường Hà Tôn Quyền.

4.3.  Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân:

- Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình Mục tiêu y tế - dân số. Tăng cường công tác truyền thông về chủ trương chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, khuyến khích sinh đủ 2 con. Xã hội hóa phương tiện tránh thai cho các đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tập trung thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng dân số, khám sức khỏe tiền hôn nhân giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác dân số trong tình hình mới.

- Tập trung các biện pháp tuyên truyền, quản lý và phòng chống các loại dịch bệnh: Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, tiêu chảy cấp; tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, không để các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi, bùng phát lây lan trong cộng đồng. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh phù hợp với từng thời điểm. Tập trung công tác xác định điểm nguy cơ, vùng nguy cơ, công tác xác minh và xử lý ổ dịch. Củng cố hệ thống báo cáo dịch bệnh cấp quận và phường.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Kết hợp việc triển khai cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các bếp ăn tập thể, căn tin trường học.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế tư nhân, không để cơ sở không phép hoạt động trên địa bàn; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của Sở Y tế. Vận động phòng khám đa khoa tư nhân tham gia khám bảo hiểm y tế. Tạo điều kiện để các cơ sở y tế tư nhân phát triển và hoạt động theo đúng quy định, duy trì 21 bác sĩ/10.000 dân.

4.4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội:

- Thực hiện tổ chức chăm lo Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các đối tượng theo phương châm “An toàn, tiết kiệm, tết đến, mọi nhà, mọi người”. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế hỗ trợ nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho người thuộc diện chính sách, người có công; đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chăm lo cho các đối tượng theo quy định ở cấp cơ sở; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với quỹ giảm nghèo, nguồn quỹ của các đoàn thể, tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội quận trong việc cho vay vốn nhằm giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho các đối tượng, xây dựng nhà tình thương.

- Tăng cường các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, trong đó đẩy mạnh tần suất tổ chức sàn giao dịch việc làm, phiên giao dịch việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động của các sàn giao dịch việc làm để kết nối thành công cung - cầu về số lượng và chất lượng; song song đó thực hiện hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn quận, tạo điều kiện để người dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài đăng ký tham gia.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo thành phố quy định; phát huy tính chủ động, tự giác của các hộ nghèo vượt khó vươn lên. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình dạy nghề, giới thiệu việc làm, vận động các doanh nghiệp thu nhận lao động diện giảm nghèo có đủ sức khỏe lao động, xem đây là một trong những giải pháp căn cơ để giúp các hộ nghèo vươn lên bền vững.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị bằng Methadol. Thực hiện tốt chương trình sau cai nghiện, quan tâm dạy nghề và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết việc làm cho số người sau cai nghiện, ổn định cuộc sống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tái nghiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này tái hoà nhập cộng đồng.

- Tăng cường đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội nói riêng và các đối tượng cần trợ giúp nói chung tại cộng đồng. Thực hiện chăm lo cho các trẻ em trong các dịp lễ, tết, dịp hè và tháng hành động vì trẻ em. Tăng cường lãnh đạo về công tác bình đẳng giới; nâng cao vị thế phụ nữ; thực hiện đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới.

5. Công tác an ninh trật tự, quân sự quốc phòng:

5.1. Về an ninh trật tự :

- Tăng cường củng cố và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiếp tục triển khai các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm các ngày cao điểm lễ, Tết trên địa bàn quận; đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm giảm đến mức thấp nhất các vụ phạm pháp hình sự; đẩy lùi các tệ nạn xã hội bằng biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra; tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác 363 của quận, tuần tra kiểm soát, truy quét, trấn áp tội phạm các loại tội phạm, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm, trong đó tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên đường phố, nơi công cộng như trộm cắp, cướp giật.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương.

- Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân xây dựng nhóm hộ gia đình, tổ dân phố tự quản. Đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, khuyến khích quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân để phòng, chống tội phạm có hiệu quả.

- Tăng cường công tác giáo dục, phòng, chống ma túy trên địa bàn dân cư và các trường học; quyết tâm giữ vững địa bàn không còn tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng các chất ma tuý. Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng khu phố, tổ dân phố không có tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm.

5.2. Công tác quân sự địa phương :

Tập trung hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển quân năm 2022; Huấn luyện nam dân quân dự lễ ra quân huấn luyện; Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp dân quân năm 2022; Tích cực, hăng hái trong công tác huấn luyện tham gia hội thi, hội thao TDTT quốc phòng quận, tuyển chọn các đội tham gia hội thao Thành phố; Xây dựng kế hoạch 25 – 30% Phường tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022; Tham gia diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cùng Trung đoàn Gia Định/Bộ Tư lệnh Thành phố; Xây dựng kế hoạch SSCĐ bảo vệ an toàn các cao điểm, lễ kỷ niệm năm 2022; Điều động lực lượng tham gia phục vụ tại bệnh viện thu dung Quận và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu theo Nghị quyết của đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố.

6. Lĩnh vực tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp:

- Tập trung xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2022 đồng bộ và có hiệu quả với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 – 2025; sắp xếp tổ chức hoạt động của tổ dân phố, khu phố khi có chỉ đạo của Thành phố về thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2022, Quyết định giao biên chế phường, phòng, ban và đơn vị sự nghiệp năm 2022, Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 tại Quận 11; Rà soát tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn, chức danh theo quy định.

- Điều chỉnh Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11 theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm đạt chuẩn chức danh, vị trí việc làm theo quy định, đảm bảo thời gian bồi dưỡng tối thiểu là 01 tuần/01 năm (một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết) theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

- Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có sai sót, vi phạm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Kiên quyết thu hồi, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm qua thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp có điều kiện nhưng không thực hiện khắc phục theo kết luận thanh tra.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các Chỉ thị, văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra điểm nóng tại các dự án.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiệm các trường hợp thiếu trách nhiệm.

- Nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận. Triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước khi phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tiếp tục tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và trang tin Quận 11; tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; tham gia công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn 2022 - 2027 và các năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố.

- Tổng kết đánh giá phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động sâu rộng các ngành, các cấp và nhân dân tích cực hưởng ứng thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2022

 VPUB


Số lượt người xem: 300    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm