SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
3
5
1
9
Định hướng phát triển của Quận 25 Tháng Mười Hai 2020 4:45:00 CH

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

A. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021 (12 CHỈ TIÊU)

1. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2020) tăng từ 4% trở lên so năm 2020. Doanh thu thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh năm 2020) tăng từ 15% so trở lên so với năm 2020,

2. Hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước được thành phố giao năm 2021 là 1.071 tỷ đồng, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 550 tỷ đồng; thu chi ngân sách quận là 925,292 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định.

3. Phấn đấu tăng diện tích đất cây xanh đô thị và diện tích nhà ở bình quân đầu người hàng năm, đảm bảo đến cuối năm 2025 diện tích đất cây xanh đô thị tăng thêm 0,3m2/người (năm 2020 là 1,6 m2/người) và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,5m2/người (năm 2020 là 20 m2/người).

4. Phấn đấu hoàn thành tỷ lệ xử lý chất thải y tế, bao gồm: chất thải rắn y tế đạt 100% và nước thải y tế đạt 66,4%. Phấn đấu hoàn thành tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 69,3%. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100%.

5. Huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt 100% và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học. Duy trì mỗi cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) 1 trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đạt 305 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 - 18 tuổi).

6. Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hoá đạt từ 95%; khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa đạt 98%; phường văn minh đô thị đạt từ 75% trở lên; có từ 33,5% người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

7. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lượt lao động năm, trong đó có 10% việc làm mới tăng thêm, đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn quận dưới 1%/năm.

8. Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5% và tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 1,5% trên tổng số hộ dân. Thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020.

9. Duy trì 100% Trạm Y tế phường có 02 bác sĩ; có 21 bác sĩ /10.000 dân.

10. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

11. Phấn đấu kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự hàng năm từ 5% trở lên; tỷ lệ khám phá án phạm pháp hình sự chung đạt 75% trở lên, tỷ lệ khám phá các loại án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95%; bảo đảm 100% tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

12. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân ở cả 2 cấp, đảng viên chính thức nhập ngũ đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định.

B. NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

I. Về kinh tế - tài chính:

1. Phát triển thương mại - dịch vụ - sản xuất tiểu thủ công nghiệp:

- Tạo điều kiện ổn định và phát triển hệ thống Trung tâm thương mại - Siêu thị - Chợ; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, nâng cấp và phát triển các cửa hàng mua sắm, dịch vụ ăn uống, cửa hàng chuyên doanh trên địa bàn quận.

- Chủ động đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên địa bàn thông qua vai trò của chính quyền, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để tạo động lực phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp quản lý các tòa nhà, cao ốc có chính sách mời gọi các doanh nghiệp, cá nhân đến đầu tư mở doanh nghiệp, đặt trụ sở, chi nhánh trong đó định hướng đến các lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ khoa học kỹ thuật.

- Tổ chức các hoạt động kết nối, giới thiệu các ứng dụng công nghệ số, khoa học công nghệ, máy móc thiết bị, giải pháp quản lý đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh để nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh, năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Định hướng hình thành các chuỗi liên kết, cung ứng giữa các doanh nghiệp, Hộ kinh doanh để cùng nhau phát triển ổn định, mở rộng thị trường, sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau.

- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động kinh tế đêm trên địa bàn quận, trong đó quan tâm hình thành và phát triển các hoạt động vui chơi mua sắm, ẩm thực tại Công viên văn hóa Đầm Sen, phố ẩm thực Hà Tôn Quyền… Nghiên cứu xây dựng phố đi bộ gắn với các dịch vụ ăn uống, mua sắm, hoạt động văn hóa thể thao tại khu vực Công viên Dương Đình Nghệ thuộc khu cư xá Bình Thới phường 8.

- Khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư nâng cấp cơ sở lưu trú du lịch, điểm mua sắm, ăn uống đạt chuẩn phục vụ du lịch. Hỗ trợ, giới thiệu và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài nguyên du lịch trên địa bàn quận theo hướng phát triển bền vững.

- Tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa Chính quyền - Doanh nghiệp để nghe góp ý, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trên địa bàn quận; tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định và phát triển.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Đề xuất góp ý đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các giấy phép, quy định gây khó khăn và chưa phù hợp với chủ trương của nhà nước, cản trở sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

2. Về tài chính - ngân sách:

- Tăng cường các biện pháp thu đúng, thu đủ, chống thất thu, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động các khoản nợ thuế, phân loại nợ thuế, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế khả thi; tình hình phát sinh, ngưng, nghỉ của doanh nghiệp nhằm quản lý đầy đủ, tránh thất thu cho ngân sách. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế ở các phường, các chợ; tăng cường công tác công khai dân chủ, giám sát việc thu thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định, đảm bảo tính công bằng, hợp lý trong công tác thu thuế; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

- Chi ngân sách quận đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ chính trị tiết kiệm và hiệu quả; ưu tiên chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế; ưu tiên cho đầu tư phát triển đối với các công trình cấp thiết; bố trí vốn cho các công trình, dự án có đủ thủ tục đầu tư theo quy định; các dự án công trình xây dựng dự kiến có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm; quyết toán vốn đầu đạt tỷ lệ theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định hiện hành về chế độ tài chính; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện đấu thầu đối với công tác dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đô thị, vận chuyển chất thải rắn đã được phân cấp; thực hiện chủ trương tiết kiệm điện trong cơ quan, hệ thống chiếu sáng công cộng và trong nhân dân.

- Ngân sách quận, phường bố trí dự phòng theo quy định để chủ động trong quá trình điều hành và cân đối các nhu cầu cấp thiết  phát sinh.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố.

II. Xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị:

1. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Quyết toán các dự án: Xây dựng mới trường tiểu học Hòa Bình, Xây dựng mới Nhà Thiếu nhi và trụ sở Quận đoàn, Xây dựng mới trường THCS Nguyễn Huệ;

- Hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án: Xây dựng mới trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (khu II), Cải tạo nâng cấp trường tiểu học Trần Văn Ơn, Xây dựng mới trường THCS Phú Thọ, Xây dựng mới trường Mầm non phường 6 (206 - 208 Trần Quý), Xây dựng mới trụ sở UBMTTQ và Hội liên hiệp phụ nữ quận;

- Triển khai công tác bồi thường và thi công các dự án: Xây dựng đường vành đai Đầm Sen, Cải tạo mở rộng nút giao thông Ông Ích Khiêm - Bình Thới - Lãnh Binh Thăng, Xây dựng mới trường Mầm non phường 4, Mở rộng đường dự phóng C (từ Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm).

- Hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: Xây dựng mới trường Phổ thông trung học (khu trường đua Phú Thọ), Xây dựng mới trường tiểu học Phạm Văn Hai, Xây dựng công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên.

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình, chống lãng phí và thất thoát trong đầu tư xây dựng.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn thành phố phân cấp.

2. Quản lý đô thị :

- Tiếp tục thực hiện các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2020 - 2025; điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch phân khu cụm dân cư liên phường 9-11, 8-12-13, 2-16; điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại các tuyến đường trên địa bàn quận; phê duyệt đồ án điều chỉnh và bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường, hẻm từ 12m trở xuống. Công khai quy hoạch sử dụng đất năm 2021; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với những khu vực đã quy hoạch chi tiết, trong lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý sử dụng lòng đường vỉa hè. Thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện việc giảm ùn tắc giao thông; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố gắn với Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục về môi trường nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Quản lý, kiểm tra và giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải y tế; đảm bảo 100% chủ nguồn chất thải nguy hại có hợp đồng thu gom với các đơn vị chức năng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, thực hiện kế hoạch giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn.

III. Về văn hoá - xã hội :

1. Giáo dục và đào tạo :

- Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhà trường; tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở; chú trọng năng lực trình độ giáo viên tiếng Anh. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên; tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học đã phê duyệt.

- Tập trung thiết kế tổ chức nhiều tiết thao giảng, báo cáo chuyên đề, phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời, triển khai các phương pháp giảng dạy tích cực lấy học sinh làm trung tâm, ứng dụng giảng dạy STEM trong giảng dạy.

- Đầu tư, triển khai, thực hiện có hiệu quả “Chương trình giáo dục phổ thông 2018” và chương trình sách giáo khoa. Xây dựng các phương án đầu tư trang thiết bị giảng dạy (phòng máy vi tính, hệ thống bảng tương tác, phòng chức năng …) và những trang thiết bị cần thiết để tổ chức các lớp học trực tuyến.

- Triển khai đồng bộ các lớp tập huấn ngắn hạn, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm, các lớp bồi dưỡng đạt chuẩn và nâng cao chuẩn giáo viên các trường bảo đảm các quy định hiện hành. Luân chuyển đội ngũ giáo viên các trường sao cho chất lượng giảng dạy tại các trường tương đồng.

- Huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi ở các bậc học, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí và cơ sở vật chất cho học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định để hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh nghỉ, bỏ học. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm củng cố chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học, phấn đấu nâng tỷ lệ phổ cập giáo dục bậc trung học đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận, đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhất là ngành học mầm non; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp.

2. Phát triển văn hóa, thể thao:

- Tiếp tục vận động thực hiện tốt các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020-2025 nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  như: xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường văn minh đô thị, cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa… Phát huy vai trò hoạt động của câu lạc bộ Ban vận động khu phố văn hóa quận, Tổ tự quản xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí ứng xử văn hóa trong gia đình.

- Tổ chức chu đáo, thành công các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị trong năm, đồng thời tiếp tục tổ chức nhiều loại hình văn hóa, phù hợp với địa bàn đông đồng bào người Hoa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Phát huy các di tích, gắn kết với các hoạt động du lịch trên địa bàn. 

            - Tiếp tục phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong cán bộ công chức và nhân dân.  Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao; mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng; chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu, thể thao học đường. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và quận, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, năm 2022.

- Tăng cường thực hiện công tác rà soát các vị trí cổ động chính trị, vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận.

3.  Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân:

- Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình Mục tiêu y tế - dân số. Tăng cường công tác truyền thông về chủ trương chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, khuyến khích sinh đủ 2 con. Xã hội hóa phương tiện tránh thai cho các đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tập trung thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng dân số, khám sức khỏe tiền hôn nhân giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác dân số trong tình hình mới.

- Tập trung các biện pháp tuyên truyền, quản lý và phòng chống các loại dịch bệnh: Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, tiêu chảy cấp; tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, không để các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi, bùng phát lây lan trong cộng đồng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Kết hợp việc triển khai cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các bếp ăn tập thể, căn tin trường học.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế tư nhân, không để cơ sở không phép hoạt động trên địa bàn; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của Sở Y tế.”

4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội:

- Thực hiện tổ chức chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cho các đối tượng theo phương châm “An toàn, tiết kiệm, tết đến, mọi nhà, mọi người”. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế hỗ trợ nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho người thuộc diện chính sách, người có công; đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chăm lo cho các đối tượng theo quy định ở cấp cơ sở; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với quỹ giảm nghèo, nguồn quỹ của các đoàn thể, tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội quận trong việc cho vay vốn nhằm giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho các đối tượng, xây dựng nhà tình thương.

- Tăng cường các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, trong đó đẩy mạnh tần suất tổ chức sàn giao dịch việc làm, phiên giao dịch việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động của các sàn giao dịch việc làm để kết nối thành công cung - cầu về số lượng và chất lượng; song song đó thực hiện hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn quận, tạo điều kiện để người dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài đăng ký tham gia.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo thành phố quy định; phát huy tính chủ động, tự giác của các hộ nghèo vượt khó vươn lên. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình dạy nghề, giới thiệu việc làm, vận động các doanh nghiệp thu nhận lao động diện giảm nghèo có đủ sức khỏe lao động, xem đây là một trong những giải pháp căn cơ để giúp các hộ nghèo vươn lên bền vững.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị bằng Methadol. Thực hiện tốt chương trình sau cai nghiện, quan tâm dạy nghề và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết việc làm cho số người sau cai nghiện, ổn định cuộc sống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tái nghiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này tái hoà nhập cộng đồng.

- Tăng cường đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội nói riêng và các đối tượng cần trợ giúp nói chung tại cộng đồng. Thực hiện chăm lo cho các trẻ em trong các dịp lễ, tết, dịp hè và tháng hành động vì trẻ em. Tăng cường lãnh đạo về công tác bình đẳng giới; nâng cao vị thế phụ nữ; thực hiện đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới.

IV. Công tác an ninh trật tự - quân sự địa phương :

1. Về an ninh trật tự :

- Tăng cường củng cố và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm giảm đến mức thấp nhất các vụ phạm pháp hình sự; đẩy lùi các tệ nạn xã hội bằng biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra; tiếp tục duy trì hoạt động của tổ công tác 363 quận, tuần tra kiểm soát, truy quét, trấn áp tội phạm các loại tội phạm, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm trong đó tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên đường phố, nơi công cộng như trộm cắp, cướp giật.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương.

- Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân xây dựng nhóm hộ gia đình, tổ dân phố tự quản. Đẩy mạnh phong trào tòan dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, khuyến khích quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân để phòng chống tội phạm có hiệu quả.

- Tăng cường công tác giáo dục, phòng chống ma túy trên địa bàn dân cư và các trường học; quyết tâm giữ vững địa bàn không còn tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng các chất ma tuý. Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng khu phố, tổ dân phố không có tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm.

2. Công tác quân sự địa phương :

- Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các lực lượng theo đúng chương trình quy định, củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ với chất lượng thanh niên đạt tiêu chuẩn do thành phố giao.

- Tổ chức tốt công tác huấn luyện và hội thao quốc phòng các cấp, tổ chức diễn tập theo chỉ đạo của thành phố.

V. Cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm :

- Xây dựng kế hoạch tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” trên địa bàn quận trong đó triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, hướng dẫn của Thành phố; tổ chức sắp xếp lại các phòng ban chuyên môn; xây dựng, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền quận, phường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo các phòng ban đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh theo chỉ đạo của Thành phố.

- Thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với việc triển khai tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14.

- Tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần XI gắn với thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần XII, trong đó tập trung triển khai đảm bảo tiến độ các nội dung, 03 chương trình trọng điểm của quận và các chương trình đột phá của thành phố.

- Thường xuyên cập nhật các quy định mới về thủ tục hành chính, tổ chức công khai, hướng dẫn rõ ràng để nhân dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, tập trung mở rộng lĩnh vực thực hiện liên thông từ quận đến phường và giữa các phòng ban, đơn vị trong giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính. Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính cấp quận phường được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình trọng điểm về Cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025, kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 gắn với việc thực hiện năm chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từ 60% trở lên, ưu tiên các dịch vụ trả kết quả qua hệ thống bưu chính viễn thông; tiếp tục nâng cao tỷ lệ đánh giá hài lòng người dân, nghiên cứu rút ngắn thời gian, quy trình thủ tục hành chính đặc biệt các thủ tục hành chính có liên quan phục vụ công tác đầu tư, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Quận 11 trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020-2022, tầm nhìn đến năm 2025” trong năm 2021.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn, ngạch, chức danh nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Thành ủy, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Tập trung phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ; tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo trình độ chuyên môn phù hợp với Đề án vị trí việc làm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đảm bảo hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch Thanh tra năm 2021; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra “điểm nóng”; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế giám sát đầu tư ở cộng đồng. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công khai minh bạch trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong thu chi tài chính, xây dựng cơ bản, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản và vốn của Nhà nước.

 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đổi mới và cải tiến trong cán bộ công chức và nhân dân. Tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu học tập kinh nghiệm, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền liên quan đến các văn bản luật mang tính thời sự để nhân dân dễ tiếp thu.


Số lượt người xem: 607    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm