SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
4
9
5
1
Định hướng phát triển của Quận 06 Tháng Giêng 2020 10:30:00 SA

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

12 CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2020

1. Giá trị sản xuất CN-TTCN (theo giá cố định năm 2010) tăng 4% trở lên, giá trị sản xuất thương mại –dịch vụ tăng 14% trở lên so với năm 2019.

2. Tiếp tục tập trung các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tập trung vận động, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới theo chỉ tiêu thành phố giao.

3. Hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước; đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách quận năm 2020; dự kiến thu ngân sách nhà nước là 1.282 tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2019); trong đó, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 650 tỷ đồng (tăng 4,8% so với năm 2019). Thu và chi thường xuyên ngân sách quận là 956.896 tỷ đồng, tăng 0,6 % so dự toán năm 2019.

4.  Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn tập trung thành phố và vốn thành phố phân cấp đạt 95% trở lên.

5. Huy động trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi trở lên ra lớp nhà trẻ đạt 30%; trẻ em 5 tuổi được học mẫu giáo đạt trên 98%; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học.

6. Số hộ đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa trên 85%; nâng cao chất lượng hoạt động phường văn minh đô thị tại 16 phường; phấn đấu 63/63 khu phố đạt khu phố văn hóa; 11/11 chung cư phấn đấu giữ vững danh hiệu chung cư văn hóa; 2/2 Ký túc xá và 1/1 công viên đạt chuẩn văn hóa.

7. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động; trong đó có 10% lao động có việc làm mới tăng thêm.

8. Hoàn thành chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2019-2020 và tiếp tục tập trung thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2020-2025.

9. Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt mức trên 90%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực đều đạt trên 90%; thực hiện đạt từ 40% trở lên hồ sơ được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 100% các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân 16 phường có cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm.

10. Phấn đấu tỷ lệ hộ dân và ngoài hộ dân được tuyên truyền về việc phân loại CTRSH tại nguồn đạt 100%; Tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại đúng quy định đạt tối thiểu 50%, tăng dần vào các năm tiếp theo và đạt 80% vào năm 2025. 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, hộ dân có hợp đồng với các đơn vị thu gom rác. 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

11. Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự; tăng tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự cao hơn năm 2019 và không thấp hơn chỉ tiêu Công an thành phố giao, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên; giải quyết thỏa đáng tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%; kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông; không để ùn tắc giao thông xảy ra quá 15 phút.

12. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2020.

 

 

 

NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2020

Về Kinh tế - Tài chính - Ngân sách:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế quận giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch thực hiện năm 2020. Duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế, tập trung các giải pháp hỗ trợ và vận động, phát triển doanh nghiệp theo chỉ tiêu thành phố giao, tổ chức tốt các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện và môi trường thuận lời để doanh nghiệp kinh doanh ổn định và phát triển. Tiếp tục triển khai chương trình kết nối giữa Ngân hàng thương mại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh về tín dụng. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các chợ truyền thống, triển khai phương án khai thác mặt bằng chợ Lãnh Binh Thăng, thông qua và triển khai giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn quận.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc kê khai thuế của các doanh nghiệp, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động các khoản nợ thuế, phân loại nợ đọng thuế để có giải pháp kéo giảm nợ đọng, nhất là nợ đọng khả thu; nghiên cứu các giải pháp bồi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2020.

- Bố trí chi ngân sách quận, phường với phương châm triệt để tiết kiệm, hiệu quả. Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc thu – chi ngân sách của các đơn vị, điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được duyệt và đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định.

- Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, tập trung thực hiện các thủ tục để chuẩn bị bán đấu giá ngay khi thành phố phê duyệt phương án; thực hiện việc đo vẽ hiện trạng, rà soát hồ sơ pháp lý, lập thủ tục xác lập sở hữu toàn dân và phương án xử lý đối với các mặt bằng nhà, đất chưa kê khai; tăng cường kiểm tra các mặt bằng nhà, đất sử dụng không đúng mục đích để có hướng xử lý và đề xuất Thành phố điều chỉnh phương án theo quy định. 

Về Quản lý đô thị - Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục thực hiện chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị năm 2020. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và khởi công 19 công trình đã được phê duyệt quyết định đầu tư, phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn cả năm đạt chỉ tiêu thành phố giao. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025 phù hợp với định hướng quy hoạch đô thị và quy hoạch chuyên ngành, trong đó tập trung các công trình giao thông trọng điểm, các công trình chỉnh trang đô thị; làm tốt công tác dự báo, xác định tiến độ, nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả, khả thi khi triển khai dự án.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 – 2020; trọng tâm tìm giải pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án còn tồn đọng, chậm so với tiến độ đề ra như: công trình Ban chỉ huy quân sữ quận (còn 01 hộ), công trình nút giao thông Lãnh Binh Thăng- Tông Thất Hiệp (còn 01 hộ), dự án mở rộng nút giao thông Ông Ích Khiêm-Bình Thới – Lãnh Binh Thăng, dự án đường dự phóng C - Lê Thị Bạch Cát.  

- Tập trung rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch, trọng tâm là triển khai quy hoạch và cắm môc giới Khu trường đua Phú Thọ; hoàn tất công tác điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụm dân cư liên phường đã đến hạn phải rà soát, điều chỉnh; điều chỉnh quy hoạch hẻm giới  dưới 12 mét; quy hoạch Đồ án 1/500 trung tâm hành chính quận. Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu 5,8ha Đầm Sen. Triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/3/2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết 22-NQ/QU ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về xây dựng, nâng cao ý thức của người dân trong đảm bảo trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trong quản lý đô thị.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước"; phấn đấu không tồn tại những điểm nóng về ô nhiễm môi trường hoặc những phản ánh về rác thải nhưng không được xử lý, công nhận tuyến đường Lê Đại Hành (từ đường 3 Tháng 2 đế đường Nguyễn Thị Nhỏ) là tuyến đường “văn minh – mỹ quan đô thị” cấp Quận giai đoạn 2019-2020. Tiếp tục thực hiên chương trình phân loại CTRSH tại nguồn và giảm sử dụng túi nilon, tăng cường công tác quản lý lực lượng rác dân lập, thực hiện chuẩn hóa mẫu phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chuyển đổi các đường dây dân lập sang hoạt động có tổ chức.

Về Văn hóa – Xã hội:

- Duy trì các nhiệm vụ năm học 2019-2020 và xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021, đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên ra lớp nhà trẻ đạt 30%; trẻ em 5 tuổi được học mẫu giáo từ 98% trở lên, phấn đấu đạt tỷ lệ 100%; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí và cơ sở vật chất cho học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định để hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh nghỉ, bỏ học. Rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2020-2025. Phấn đấu xây dựng 100% trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất, thực hiện lộ trình xây dựng 3 trường đạt chuẩn Quốc gia theo 5 tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mầm non 15, Tiểu học Hưng Việt và THCS Lê Anh Xuân; thực hiện lộ trình xây dựng trường THCS Lê Quý Đôn thành trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế theo tiêu chí của thành phố.

- Tiếp tục triển khai bộ tiêu chuẩn trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2017 – 2021 gắn cuộc vận động “người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, từng bước nâng cao chất lượng bình chọn các danh hiệu văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền, cổ động chính trị, các lễ hội, chương trình văn hóa, văn nghệ đa dạng, nhiều màu sắc mang đậm nét văn hóa dân tộc, nhất là trong cộng đồng người Hoa, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu giải trí lành mạnh cho Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội, kịp thời xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển rộng khắp, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 29-33% tổng số dân trong quận; tiếp tục thực hiện chương trình phổ cập bơi cho trẻ, chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu, thể thao học đường.

- Tăng cường công tác cổ động chính trị, văn hóa, văn nghệ và các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Công Sản Việt Nam; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội Đảng bộ quận 11 lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025),…

- Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc khám, chữa bệnh; khuyến khích xã hội hóa đầu tư dưới nhiều hình thức. Đẩy mạnh việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, tập trung vào việc hỗ trợ người cận nghèo, tham gia BHYT theo hộ gia đình, học sinh sinh viên, duy trì trên 96% người dân tham gia BHYT. Triển khai công tác phòng chống dịch chủ động, giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm tại trường học, trong cộng đồng dân cư. Triển khai tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận, duy trì trên 98% cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành kiểm tra hành nghề y tế tư nhân; kịp thời chấn chỉnh hoạt động hành nghề liên quan sức khỏe nhân dân.  

- Phấn đấu quý I/2020, quận cơ bản hoàn thành chương trình trọng điểm “giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2019-2020, tập trung nâng chuẩn 506 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,94% tổng hộ dân và 1.198 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,22% tổng hộ dân. Xây dựng và triển khai chương trình trọng điểm “giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2020-2025. Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em nghèo. Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, bảo trợ, dân nghèo, trẻ em, CBCC-VC, chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

            - Đẩy mạnh công tác dạy nghề, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động; hàng năm giải quyết 10.000 lượt lao động/năm trong đó có 10% việc làm mới tăng thêm. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố tổ chức từ 1 đến 2 sàn giao dịch việc làm lưu động trên địa bàn quận. Thực hiện tốt chương trình quản lý sau cai nghiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Công tác an ninh trật tự, quân sự quốc phòng:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là thời điểm trước, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các ngày lễ lớn trong năm. Tập trung các giải pháp kéo giảm tội phạm, nhất là tội phạm về cướp giật, trộm cắp tài sản; phát huy vai trò của lực lượng Bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ trong công tác tuần tra, ngăn chặn tội phạm. Tập trung các giải pháp giữ vững trật tự an toàn giao thông, không để ùn tắc giao thông kéo dài quá 15 phút.

- Rà soát, xây dựng và bổ sung kịp thời phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với các loại hình cơ sở và các khu dân cư có nguy cơ về cháy, nổ. Củng cố lực lượng phòng cháy cơ sở, rà soát lại trang thiết bị, dụng cụ phương tiện PCCC đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác ứng trực về lực lượng, phương tiện tại chỗ, đảm bảo phòng ngừa hiệu quả và xử lý các sự cố về cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có sự cố xảy ra. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về PCCC tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư nhằm phát hiện, xử lý kịp thời thiếu sót và có biện pháp khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố về cháy, nổ.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các lực lượng theo đúng chương trình quy định, củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới. Tiếp tục thực hiện Đề án kiện toàn, nâng cao chất lượng Dân quân tự vệ, xây dựng Ban chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016-2020. Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2020 đảm bảo số lượng và chất lượng. Tổ chức tốt công tác huấn luyện và hội thao quốc phòng các cấp, tổ chức diễn tập theo chỉ đạo của thành phố.

Lĩnh vực tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn, ngạch, chức danh nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tổ chức lại Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao Quận 11 thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận (theo Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND thành phố). Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Hoàn tất công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận.

- Tiếp tục tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung duy trì thực hiện các chỉ tiêu về cải cách hành chính mà quận đã cam kết với thành phố, duy trì mô hình “phòng họp không giấy” và đầu tư hệ thống họp trực tuyến giữa quận và phường; hoàn tất công tác số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch phục vụ kho cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố; phối hợp Văn phòng UBND thành phố triển khai, vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công thành phố theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp Sở, ngành Thành phố tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đi vào chiều sâu, nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công khai minh bạch trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong thu chi tài chính, xây dựng cơ bản, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

- Duy trì lãnh đạo công tác tiếp công dân định kỳ, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo và nhân dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời và đúng pháp luật ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại kéo dài phức tạp và điểm nóng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 


Số lượt người xem: 947    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm