SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
8
7
7
7
Định hướng phát triển của Quận 23 Tháng Giêng 2019 1:25:00 CH

Định hướng kinh tế – xã hội năm 2019

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2019

 A. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Giá trị sản xuất CN-TTCN (theo giá cố định năm 2010) tăng 4% trở lên, giá trị sản xuất thương mại –dịch vụ tăng 14% trở lên so với năm 2018.

2. Tiếp tục tập trung các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tập trung vận động, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới đạt chỉ tiêu thành phố giao.

3. Hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước; đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách quận năm 2019; dự kiến thu ngân sách nhà nước là 1.156 tỷ đồng, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 620 tỷ đồng. Thu và chi thường xuyên ngân sách quận là 950 tỷ đồng, tăng 33% so thực hiện năm 2018.

4.  Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; giải ngân vốn tập trung thành phố và vốn thành phố phân cấp đạt tỷ lệ theo quy định.

5. Huy động trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi trở lên ra lớp nhà trẻ đạt 30%; trẻ em 5 tuổi được học mẫu giáo đạt trên 98%; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học.

6. Số hộ đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa trên 85%; nâng cao chất lượng hoạt động phường văn minh đô thị tại 16 phường; phấn đấu 63/63 khu phố đạt khu phố văn hóa; 11/11 chung cư phấn đấu giữ vững danh hiệu chung cư văn hóa; 2/2 Ký túc xá và 1/1 công viên đạt chuẩn văn hóa.

7. Tỷ lệ cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 95% trở lên.

8. Phấn đấu 88% người dân trên địa bàn quận tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

9. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động; trong đó có 10% lao động có việc làm ổn định.

10. Tiếp tục tập trung thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2019-2020.

11. Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự; tăng tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự cao hơn năm 2018 và không thấp hơn chỉ tiêu Công an thành phố giao, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên; giải quyết thỏa đáng tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%; kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông; không để ùn tắc giao thông xảy ra quá 15 phút.

12. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2019.

B. NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP:

1. Về Kinh tế - Tài chính - Ngân sách:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế quận giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch thực hiện năm 2019. Duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chợ truyền thống, áp dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Phú Thọ và chợ Thiếc.

 

- Duy trì các giải pháp về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; trọng tâm là tăng cường đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, tổ chức tốt các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện và môi trường thuận lời để doanh nghiệp kinh doanh ổn định và phát triển.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc kê khai thuế của các doanh nghiệp, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động các khoản nợ thuế, phân loại nợ đọng thuế để có giải pháp kéo giảm nợ đọng, nhất là nợ đọng khả thu; nghiên cứu các giải pháp bồi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2019.

- Bố trí chi ngân sách quận, phường với phương châm triệt để tiết kiệm, hiệu quả. Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc thu – chi ngân sách của các đơn vị, điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được duyệt và đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định.

- Hoàn thành công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định. Nghiên cứu, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu qua cuộc tổng điều tra phục vụ công tác định hướng, phát triển kinh tế - xã hội của quận.

2. Về Quản lý đô thị - Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục thực hiện chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị năm 2019. Tập trung triển khai đúng tiến độ các công trình đã được phê duyệt quyết định đầu tư, phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn cả năm đạt chỉ tiêu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; trong đó tập trung cho dự án bồi thường, giải tỏa nút giao thông Tôn Thất Hiệp – Lãnh Binh Thăng, dự án cải tạo mở rộng nút giao thông Ông Ích Khiêm - Bình Thới - Lãnh Binh Thăng; dự án Mở rộng đường dự phóng C Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm), dự án đường vành đai Đầm Sen, Nhà thiếu nhi và trụ sở Quận đoàn, Trường THPT khu trường đua Phú Thọ, Công viên khu trường đua Phú Thọ - Khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên các công trình trường học. Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, hiệu quả vốn đầu tư.

- Tập trung thực hiện công tác quy hoạch đô thị, trọng tâm là triển khai quy hoạch Khu trường đua Phú Thọ; hoàn tất công tác điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụm dân cư liên phường 9-11; 8-12-13; 2-16, điều chỉnh cục bộ 5 đồ án quy hoạch phân khu tại các tuyến đường đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận bỏ, điều chỉnh quy hoạch; quy hoạch Đồ án 1/500 trung tâm hành chính quận, điều chỉnh quy hoạch khu 5,8ha Đầm Sen, điều chỉnh quy hoạch hẻm giới. Triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/QU ngày 16/11/2018 của Quận ủy và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị 05-CT/QU ngày 26/10/2018 của Quận ủy về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận. Tiếp tục thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, trọng tâm là tập trung bán đấu giá các mặt bằng để tạo nguồn vốn đầu tư cho năm 2019 và những năm tiếp theo. 

3. Về Văn hóa – Xã hội:

3.1. Lĩnh vực Văn hóa thông tin- Thể dục thể thao:

- Tiếp tục triển khai bộ tiêu chuẩn trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2017 – 2021 gắn cuộc vận động “người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, từng bước nâng cao chất lượng bình chọn các danh hiệu văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào góp phần giữ gìn trật tự kỷ cương, nếp sống văn hoá, đẩy lùi tiêu cực xã hội.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp; kiên quyết xử lý các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất cờ bạc trá hình.

- Tiếp tục phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong cán bộ công chức và nhân dân, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 29-33% tổng số dân trong quận; chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu, thể thao học đường.

3.2. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

- Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên ra lớp nhà trẻ đạt 30%; trẻ em 5 tuổi được học mẫu giáo từ 98% trở lên, phấn đấu đạt tỷ lệ 100%; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí và cơ sở vật chất cho học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định để hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh nghỉ, bỏ học.

- Đầu tư xây dựng mới, mở rộng mạng lưới trường lớp theo quy hoạch; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo hướng tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận, đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhất là ngành học mầm non; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp. 

3.3. Về lĩnh vực Y tế, dân số:

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Bệnh viện quận và các Trạm y tế; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở nhằm củng cố và nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở để người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu có chất lượng ngay tại cộng đồng.   

- Đẩy mạnh việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, tăng cường vận động, tạo điều kiện thuận lợi đơn vị sử dụng lao động, người dân tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh và điều trị, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; phấn đấu năm 2019 có trên 88% người dân trên địa bàn quận tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và đến năm 2020 có trên 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

- Triển khai công tác phòng chống dịch chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Tăng cường công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, tiếp tục tập trung cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở đủ điều kiện theo phân cấp quản lý kết hợp tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm; phấn đấu tỷ lệ cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 95% trở lên.

- Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020, trọng tâm nâng cao chất lượng dân số; cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

3.4. Về lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2019-2020, (dự kiến tiêu chí thu nhập hộ nghèo bình quân đầu người trên 28 triệu đồng/người/năm trở xuống và mức chuẩn hộ cận nghèo có thu nhập trên 28 triệu đồng đến 36 triệu đồng/người/năm) tập trung nâng thu nhập bình quân của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo qua từng năm, năm sau cao hơn năm trước và giảm các chiều xã hội dưới 40 điểm; nâng cao điều kiện sống, mức sống và chất lượng cuộc sống về vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020, Quận cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2019-2020 (còn 112 hộ), tỷ lệ 0,18% và hộ cận nghèo 1.410 hộ, tỷ lệ 2,35% tổng số hộ dân.

- Triển khai thực hiện công tác dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện pháp luật vệ sinh an toàn lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn quận và việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định. Tiếp tục tổ chức từ 1 đến 2 sàn giao dịch việc làm để kết nối doanh nghiệp với người lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt công tác chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công kịp thời, đúng quy định. Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Tết Nguyên Đán năm 2018.

 - Chỉ đạo các đơn vị tập trung công tác lập hồ sơ quản lý đối với đối tượng nghiện ma túy theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tái hoà nhập cộng đồng.

 


Số lượt người xem: 1524    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm