SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
3
5
4
6
9
Định hướng phát triển của Quận 21 Tháng Hai 2018 9:15:00 SA

Định hướng kinh tế – xã hội năm 2018

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2018

A. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Giá trị sản xuất CN-TTCN (theo giá cố định năm 2010) tăng 4% trở lên, giá trị sản xuất thương mại –dịch vụ tăng 14% trở lên so với năm 2017.

2. Phấn đấu thành lập 1.277 doanh nghiệp; trong đó, từ nguồn tự nhiên là 683 doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh chuyển sang là 594 doanh nghiệp.

3. Hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước; đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách quận năm 2018; thu ngân sách nhà nước là 1.104 tỷ đồng; trong đó, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 595 tỷ đồng. Thu và chi thường xuyên ngân sách quận là 714 tỷ đồng, tăng 7,7% so thực hiện năm 2017.

4.  Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; giải ngân vốn tập trung thành phố và vốn thành phố phân cấp đạt tỷ lệ theo quy định.

5. Huy động trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên ra lớp nhà trẻ đạt 30%; trẻ em 5 tuổi được học mẫu giáo từ 98% trở lên, phấn đấu đạt tỷ lệ 100%; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học.

6. Số hộ đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa trên 85%; nâng cao chất lượng hoạt động phường văn minh đô thị tại 16 phường; phấn đấu 63/63 khu phố đạt khu phố văn hóa; 11/11 chung cư phấn đấu giữ vững danh hiệu chung cư văn hóa; 2/2 Ký túc xá và 1/1 công viên đạt chuẩn văn hóa.

7. Tỷ lệ cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 90% trở lên.

8. Phấn đấu 84% người dân trên địa bàn quận tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

9. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động; trong đó có 10% lao động có việc làm ổn định.

10. Hoàn thành chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020 trong năm 2018 (trước thời hạn 2 năm).

11. Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự; tăng tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự cao hơn năm 2017 và không thấp hơn chỉ tiêu Công an thành phố giao, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên; giải quyết thỏa đáng tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%; kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông; không để ùn tắc giao thông xảy ra quá 15 phút.

12. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2018.

B. NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP:

1. Về Kinh tế - Tài chính - Ngân sách:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế quận giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch thực hiện năm 2018. Tiếp tục tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố giai đoạn 2016-2020.

- Tập trung các giải pháp đồng bộ nhằm duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ. Tổ chức ít nhất mỗi quý một cuộc đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh và chính quyền quận với nhiều hình thức, đa dạng về chủ đề, phổ biến các chính sách mới của Nhà nước, giải thích và giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp. Nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cơ sở, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền của quận hoặc kiến nghị thành phố xem xét giải quyết tháo gỡ các khó khăn và nguyện vọng của các doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Tăng cường phối hợp xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh, góp phần giới thiệu hình ảnh một thành phố thân thiện, hấp dẫn và an toàn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tiếp tục tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp khởi nghiệp và Hộ kinh doanh cá thể để lắng nghe, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động phát trin và tuyên truyền, giới thiệu các chính sách hỗ trợ của Thành phố để thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, phấn đấu phát triển mới 1.277 doanh nghiệp, trong đó từ nguồn tự nhiên là 683 doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh chuyển sang là 594 doanh nghiệp. Thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp hỗ trợ về vốn vay.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp bình ổn thị trường nhằm bảo đảm ổn định thị trường giá cả, không để tăng giá đột biến, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chợ truyền thống.

- Quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Tăng cường kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu, chuyển giá. Phân loại nợ thuế để tập trung giải pháp kéo giảm nợ đọng. Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2018.

- Bố trí chi ngân sách quận, phường với phương châm triệt để tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách chi cho các hoạt động thường xuyên, sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, đầu tư các công trình đang thi công, công trình thực sự cấp bách. Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc thu – chi ngân sách của các đơn vị; điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được duyệt và đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định.

2. Về Quản lý đô thị - Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục tập trung thực hiện “Chương trình phát triển và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2015-2020” và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo mở rộng nút giao thông Ông Ích Khiêm – Bình Thới – Lãnh Binh Thăng; dự án Khu phức hợp Đầm Sen, dự án Mở rộng đường dự phóng C Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đển hẻm 32 Ông Ích Khiêm), dự án đường vành đai Đầm Sen; các công trình mở rộng một số cụm hẻm, xây dựng, sửa chữa trụ sở cơ quan, trường lớp. Lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới chung cư hư hỏng, xuống cấp xây dựng trước 1975.

- Hoàn tất công tác điều chỉnh tổng thể 3 đồ án quy hoạch phân cụm dân cư liên phường 8-12-13, 9-11 và 2-16; đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính Quận 11. Phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc đôn đốc thành phố thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Trường đua Phú Thọ, Phường15. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, công bố bổ sung quy hoạch hẻm có lộ giới 12 mét trở xuống tại vị trí các tuyến đường đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận xóa, điều chỉnh lộ giới trên địa bàn quận. Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phức hợp Đầm Sen. Công khai các quy hoạch cho người dân tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư, phối hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc triển khai thực hiện tốt công khai quy hoạch trực tuyến và trên thiết bị di động. 

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 11- CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và Chỉ thị 22/CT-UBND của UBND thành phố về thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè; tăng cường công tác sắp xếp, quản lý, sử dụng lề đường, vỉa hè theo quy định; duy trì các tuyến đường đã chuyển biến tốt, làm chuyển biến các tuyến đường mà Ủy ban nhân dân phường đăng ký cam kết thực hiện. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của người dân qua đường dây nóng; triển khai ứng dụng theo dõi, xử lý phản ánh của người dân về trật tự xây dựng, trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số171/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận về việc thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 11 giai đoạn 2017 – 2020; vận động, hỗ trợ lực lượng dân lập chuyển đổi phương tiện thu gom phù hợp theo mẫu phương tiện thu gom tại nguồn thống nhất, thí điểm triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 3 phường; Triển khai tốt công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại các cơ quan nhà nước.

- Triển khai thực hiện đấu thầu kinh phí sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, vệ sinh môi trường vào đầu năm 2018. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm.

3. Về Văn hóa – Xã hội:

3.1. Lĩnh vực Văn hóa thông tin- Thể dục thể thao:

- Tiếp tục triển khai bộ tiêu chuẩn trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2017 – 2021; tiếp tục vận động thực hiện tốt, nâng cao chất lượng phong trào góp phần giữ gìn trật tự kỷ cương, nếp sống văn hoá, đẩy lùi tiêu cực xã hội. Phát huy vai trò hoạt động của câu lạc bộ Ban vận động khu phố văn hóa quận, Tổ tự quản xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp; duy trì thực hiện các tiêu chí xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh – mỹ quan đô thị.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp; kiên quyết xử lý các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất cơ bạc trá hình.

- Tiếp tục phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong cán bộ công chức và nhân dân, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 29-33% tổng số dân trong quận; chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu, thể thao học đường. Đào tạo, cử lực lượng tham dự Đại hội TDTT thành phố lần thứ VIII.

3.2. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ca Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tập trung đổi mới, phát triển và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục tại các cấp học, bậc học; phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên ra lớp nhà trẻ đạt 30%; trẻ em 5 tuổi được học mẫu giáo từ 98% trở lên, phấn đấu đạt tỷ lệ 100%; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Triển khai thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố”; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là các nhóm, lớp độc lập tư thục.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí và cơ sở vật chất cho học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định để hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh nghỉ, bỏ học. Tăng cường rèn luyện thể chất cho học sinh và đẩy mạnh đề án "Phổ cập bơi lội" trên địa bàn quận.

- Đầu tư xây dựng mới, mở rộng mạng lưới trường lớp theo quy hoạch; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo hướng tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận, đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhất là ngành học mầm non; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp. 

3.3. Về lĩnh vực Y tế, dân số:

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Bệnh viện quận và các Trạm y tế; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc khám, chữa bệnh của Bệnh viện quận và Trung tâm Y tế; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Thực hiện chủ trương liên kết, xã hội hóa trong công tác khám, điều trị bệnh tại Trạm Y tế phường.

- Tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi đơn vị sử dụng lao động, người dân tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh và điều trị, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; phấn đấu năm 2018 có trên 84% người dân trên địa bàn quận tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

- Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tập trung thường xuyên công tác tuyên truyền, quản lý và phòng chống các loại dịch bệnh đến các khu phố, tổ dân phố; vận động, hướng dẫn và nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, tiếp tục tập trung cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở đủ điều kiện theo phân cấp quản lý kết hợp tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm; phấn đấu tỷ lệ cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 90% trở lên. Duy trì và tiếp tục phát triển mô hình điểm kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố; phát triển “chuỗi thực phẩm an toàn” và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, quản lý và kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân theo quy định của pháp luật.

- Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020, trọng tâm nâng cao chất lượng dân số; cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

3.4. Về lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội:

- Về thực hiện Chương trình “Giảm nghèo bền vững”: tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung các giải pháp hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định nhằm giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và thoát nghèo một cách bền vững.

+ Tiếp tục vận động và cân đối đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu về vốn của hộ nghèo, gắn việc trợ vốn với hướng dẫn hộ nghèo kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh phù hợp với trình độ từng hộ sản xuất. Thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo, kết hợp với việc vận động các doanh nghiệp, cơ sở tiếp tục nhận hỗ trợ hàng tháng cho các hộ không có khả năng nâng thu nhập để tiếp tục ổn định cuộc sống. Tăng cường công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nghèo. Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí và thủ tục xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân.

+ Phấn đấu phấn đấu đến tháng 10/2018, Quận 11 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020 và 05 phường (Phường 4,7,9,10,16) không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo giai đoạn 2016-2020, Quận hoàn thành chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn 2 năm. 

- Triển khai thực hiện công tác dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện pháp luật vệ sinh an toàn lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn quận và việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định. Tiếp tục tổ chức từ 1 đến 2 sàn giao dịch việc làm để kết nối doanh nghiệp với người lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công theo quy định. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công Tết Mậu Thân (30/1/1968-30-1/2018). Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Tết Nguyên Đán năm 2018.

 - Chỉ đạo các đơn vị tập trung công tác lập hồ sơ quản lý đối với đối tượng nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định; kịp thời lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường do nghiện ma túy nhưng vẫn còn nghiện. Quan tâm, hỗ trợ dạy nghề và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết việc làm cho số người sau cai, ổn định cuộc sống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tái nghiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này tái hoà nhập cộng đồng.

5. Lĩnh vực tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp:

- Tập trung tổ chức thực hiện các kế hoạch của thành phố về các chính sách, cơ chế đặc thù của Thành phố theo tinh thần Nghị quyết 54 của Quốc hội cho phép Thành phố thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững.

- Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, xem đây là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trong năm 2018. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

            - Về cải cách hành chính:

+ Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tạo sự chuyển biển mạnh mẽ trong củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực. Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính giữa các cơ quan và trong nội bộ từng cơ quan gắn với phát triển ứng dụng cỏng nghệ thông tin trong các lĩnh vực. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính.

+ Thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân, Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 trên các lĩnh vực, phấn đấu 80% thủ tục áp dụng dịch vụ cấp độ 3.  Tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2Ọ08 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Duy trì hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức, người dân, tăng cường thực hiện công tác tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đi vào chiều sâu, nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao sự nhận thức về pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công khai minh bạch trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong thu chi tài chính, xây dựng cơ bản, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản và vốn của Nhà nước.

- Duy trì lãnh đạo công tác tiếp công dân định kỳ, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo và nhân dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời và đúng pháp luật ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại kéo dài phức tạp và điểm nóng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo giải quyết đúng pháp luật ngay từ cơ sở.

6. Công tác an ninh trật tự, quân sự quốc phòng:

6.1. Về an ninh trật tự:

- Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm giảm đến mức thấp nhất các vụ phạm pháp hình sự; đẩy lùi các tệ nạn xã hội bằng biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra; thường xuyên truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông quá 15 phút.

- Đẩy mạnh phong trào tòan dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, khuyến khích quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân để phòng chống tội phạm có hiệu quả. Tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố.

- Tăng cường công tác giáo dục, phòng chống ma túy trên địa bàn dân cư và các trường học; quyết tâm giữ vững địa bàn không còn tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng các chất ma tuý. Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng khu phố, tổ dân phố không có tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác PCCC; chỉ đạo rà soát, xây dựng và bổ sung kịp thời phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với các loại hình cơ sở và các khu dân cư có nguy cơ về cháy, nổ. Củng cố lực lượng phòng cháy cơ sở, rà soát lại trang thiết bị, dụng cụ phương tiện PCCC đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác ứng trực về lực lượng, phương tiện tại chỗ, đảm bảo phòng ngừa hiệu quả và xử lý các sự cố về cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có sự cố xảy ra. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về PCCC tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư nhằm phát hiện, xử lý kịp thời thiếu sót và có biện pháp khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố về cháy, nổ.

- Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường tập trung thực hiện việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh; phấn đấu trong năm 2018 có trên 2/3 địa bàn được lắp đặt camera; nghiên cứu xây dựng trung tâm kết nối, khai thác, quản lý dữ liệu của tất cả camera trên địa bàn quận.

6.2. Công tác quân sự địa phương:

- Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các lực lượng theo đúng chương trình quy định, củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới. Triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, nâng cao chất lượng Dân quân tự vệ, xây dựng Ban chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016-2020.

- Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2018 đảm bảo số lượng và chất lượng.

- Tổ chức tốt công tác huấn luyện và hội thao quốc phòng các cấp, tổ chức diễn tập theo chỉ đạo của thành phố.


Số lượt người xem: 1380    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm