SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
8
6
0
7
Định hướng phát triển của Quận 23 Tháng Mười Một 2011 3:15:00 CH

Định hướng kinh tế - xã hội năm 2012

            Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 của thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X, Ủy ban nhân dân quận 11 đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và triển khai các biện pháp chỉ đạo điều hành, phát huy các thế mạnh sẳn có, huy động các nguồn lực và sự quyết tâm của các ngành, các đơn vị để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

            Ủy ban nhân dân quận 11 xây dựng phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 với các nội dung như sau:

A. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

I. Mục tiêu tổng quát :

            Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 của quận; mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm 2012 là : Tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch theo cơ cấu thương mại-dịch vụ, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; huy động mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đô thị, trọng tâm là đầu tư  các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các trung tâm thương mại-nhà ở; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; giử vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu:

            1. Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng 10%; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 20% so với thực hiện năm 2011.

2. Thu ngân sách nhà nước 641,1 tỉ đồng (chưa tính ghi thu); trong đó, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 383 tỉ đồng (theo số liệu dự kiến của Cục thuế). Chi ngân sách Quận (chi thường xuyên chưa tính ghi chi) là 370,884 tỉ đồng (theo số liệu dự kiến của Sở Tài chính)

            3. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đăng ký với thành phố là 210,6 tỉ đồng; trong đó, vốn ngân sách tập trung 190,6 tỉ, vốn thành phố phân cấp 20 tỉ.

            4. Thực hiện chỉ tiêu huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học bậc Tiểu học dưới 0,1%, tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học bậc Trung học cơ sở dưới 1%. Nâng tỷ lệ  phổ cập bậc trung học trên địa bàn quận tăng 1% so năm 2011, hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm Non trẻ 5 tuổi.

            5. Phấn đấu đạt 85% hộ đạt gia đình văn hoá, 60 khu phố được công nhận khu phố văn hoá, 3 khu phố đạt khu dân cư tiên tiến. Xây dựng 12 phường văn hoá tiếp tục thực hiện 8 tiêu chuẩn phường văn hoá ( phường 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ); phấn đấu có 10/12 phường đạt chuẩn được ghi nhận cấp quận; 9/9 chung cư đạt chung cư văn hoá.

            6. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 27,5% tổng số dân.

            7. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.

            8. Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 0,9%, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,20 % so với năm 2011.

            9. Số hộ nâng chuẩn nghèo là 1.800 hộ, trong đó có 1.000 hộ vượt chuẩn nghèo trên 12 triệu đồng/người/năm. Có 16/16 phường không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 10 triệu đồng/người/năm; phấn đấu có trên 50% số phường không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 11 triệu đồng/người/năm; có từ 2-3 phường không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người/năm

            10. Phấn đấu giảm 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt 65% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên.

B. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

I. Về kinh tế - tài chính :

            1. Phát triển thương mại, dịch vụ - sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

            - Đẩy mạnh thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ - sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam “ và triển khai có hiệu quả các Chương trình bình ổn thị trường góp phần kiềm chế lạm phát. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để duy trì nhịp độ tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả.

             - Tăng cường thông tin hai chiều giữa chính quyền và các doanh nghiệp, phát huy vai trò cầu nối của Hội Doanh nghiệp quận trong việc nắm tình hình hoạt động, hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn, kiến nghị chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất-kinh doanh phát triển. Khẩn trương lập thủ tục bán đấu giá khu đất 278-284 Lãnh Binh Thăng; phối hợp với chủ đầu tư xúc tiến thủ tục đầu tư dự án chợ Bình Thới mới.

            - Chú trọng phát triển thành phần kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã theo đúng luật định; vận động các hợp tác xã cùng ngành nghề liên kết nhằm tạo nguồn lực mạnh hơn. Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh có tiềm năng chuyển sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

            2. Về tài chính-ngân sách :

            - Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc kê khai thuế của các doanh nghiệp, các khoản nợ thuế, tình hình phát sinh, ngưng, nghỉ của doanh nghiệp. Thực hiện công khai việc miễn giảm thuế cho các ngành nghề ưu đãi, các lĩnh vực khuyến khích đầu tư mới, đầu tư chiều sâu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế ở các phường, các chợ; tăng cường công tác công khai dân chủ, giám sát việc thu thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định, đảm bảo tính công bằng, hợp lý trong công tác thu thuế, thu đúng, thu đủ, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao.

            - Chi ngân sách quận đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; ưu tiên chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế; ưu tiên cho đầu tư phát triển đối với các công trình cấp thiết; bố trí vốn cho các công trình, dự án có đủ thủ tục đầu tư theo quy định; các dự án công trình xây dựng dở dang, có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2012. Tranh thủ các nguồn vốn để thanh toán dứt điểm các dự án hoàn thành đã có quyết toán vốn đầu tư được duyệt.

            - Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định hiện hành về chế độ tài chính ; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện chủ trương khoán kinh phí đối với công tác dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đô thị; thực hiện chủ trương tiết kiệm điện trong cơ quan, hệ thống chiếu sáng công cộng và trong nhân dân. Ngân sách quận, phường bố trí dự phòng theo quy định để chủ động trong quá trình điều hành và cân đối các nhu cầu cấp thiết  phát sinh.

II. Xây dựng cơ bản– Quản lý đô thị :

            1. Đầu tư xây dựng cơ bản :

            - Hoàn thành công trình xây dựng mới trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân; khởi công mới các công trình : trường Tiểu học Quyết Thắng, trường Tiểu học khu trường đua Phú Thọ, sửa chữa và xây dựng mở rộng trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, cải tạo nâng cấp Bệnh viện quận. Tập trung hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công các dự án : Xây dựng mới trường Tiểu học Nguyễn Thi, xây dựng cải tạo trường Trung học cơ sở Lữ Gia. Tập trung thực hiện phương án bồi thường, giải tỏa và tái định cư các dự án: trường tiểu học Âu Cơ, tuyến đường vành đai Công viên Văn hoá Đầm Sen, thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú, các nút giao thông Tôn Thất Hiệp - Lãnh Binh Thăng, Bình Thới - Lãnh Binh Thăng – Ông Ích Khiêm, Lãnh Binh Thăng -3/2-Lê Đại Hành-Phó Cơ Điều, đường Lạc Long Quân (Bình Thới-Tân Hoá). Đề xuất thành phố chọn chủ đầu tư triển khai dự án khu thương mại – dịch vụ và nhà ở khu vực đường Tống Văn Trân (Phường 5), nhà ở khu 186 Dương Tử Giang (Phường 4); đẩy nhanh tiến độ thi công chung cư Tân Phước (Phường 7); phối hợp chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án khu phức hợp Đầm Sen (Phường 3); tranh thủ nguồn vốn thành phố và quận để đầu tư mở rộng và duy tu một số tuyến đường; tiếp tục thực hiện các công trình xây dựng, sửa chữa trụ sở cơ quan, các công trình phúc lợi trên địa bàn quận.

            - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện bán đấu giá, bán chỉ định các mặt bằng theo  phương án sắp xếp nhà đất tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tạo nguồn vốn; tranh thủ nguồn vốn tập trung, vốn phân cấp của thành phố để đầu tư các dự án trọng điểm, các công trình phúc lợi của quận. Phối hợp lập thủ tục hoán đổi và đầu tư xây dựng trụ sở mới Ban chỉ huy Quân sự Quận.

            - Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình, chống lãng phí và thất thoát trong đầu tư xây dựng.

            2. Quản lý đô thị :

            - Thực hiện tốt công tác truyền thông môi trường nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, tuyên truyền thực hiện nhân rộng mô hình phân loại chất thải rắn, phân loại rác; tiếp tục thực hiện kế hoạch thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, thực hiện kế hoạch giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn.

            - Bổ sung điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000, thực hiện quy hoạch 1/500 khu trường đua Phú Thọ và hoàn chỉnh việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết trên địa bàn Quận; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với những khu vực đã quy hoạch chi tiết, trong lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý sử dụng lòng đường, vĩa hè. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Thanh tra xây dựng quận, phường. Thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện việc giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

III. Về văn hoá– xã hội :

            1. Giáo dục và đào tạo :

            - Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập; chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên. Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn quận, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị một số trường học đạt chuẩn; khuyến khích nhân rộng mô hình quản lý, sử dụng các nhà vệ sinh theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện ở các trường tiểu học, trung học cơ sở.

            - Huy động số học sinh ra lớp đúng độ tuổi ở các bậc học, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí và cơ sở vật chất cho học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định, hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh nghỉ, bỏ học; đẩy mạnh các biện pháp nhằm duy trì, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học, phấn đấu nâng tỷ lệ  phổ cập giáo dục bậc trung học đạt chỉ tiêu đề ra.

            - Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học, nâng chất lượng hoạt động Trung tâm học tập công đồng, đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhất là ngành học mầm non ; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp. 

            2. Văn hoá, thông tin - thể thao :

            - Tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư như : giữ gìn trật tự kỷ cương, nếp sống văn hoá, đẩy lùi tiêu cực xã hội. Phát huy vai trò hoạt động của câu lạc bộ Ban vận động khu phố văn hóa quận, Tổ tự quản xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh-sạch đẹp.

            - Khai thác các cơ sở vật chất hiện có và phối hợp các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ nhân dân, chú ý các loại hình phục vụ đồng bào người Hoa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao phát huy vai trò quản lý địa bàn của Ủy ban nhân dân các phường, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội.

            - Tiếp tục phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong cán bộ công chức và nhân dân; chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên  năng khiếu, thể thao học đường; tổ chức đánh giá phân loại hoạt động thể dục thể thao cơ sở; đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động thể dục, thể thao. 

            3.  Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình :

            - Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tập trung các biện pháp tuyên truyền, phòng chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A/H1N1, tiêu chảy cấp, sởi; tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn các loại dịch bệnh. Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho các Trạm y tế phường; lập thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm y tế dự phòng Quận.

            - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm chú trọng công tác kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nhà hàng, quán ăn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế; tập huấn huớng dẫn cơ sở hành nghề y tế tư nhân chấp hành đúng quy chế hành nghề theo quy định.

            - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện chủ trương chính sách về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng; chú trọng các địa bàn phường có đông người dân tạm trú, người Hoa; cung cấp kịp thời các phương tiện tránh thai cho các đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu hòan thành các chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Triển khai chiến dịch lồng ghép truyền thông, nâng cao chất lượng thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu về dân cư nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chương trình mục tiêu của quận, phường.

            4. Lao động, thương binh và xã hội :

            - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người thuộc diện chính sách, có công; quan tâm đời sống của gia đình chính sách như việc làm, thu nhập, nhà ở, sức khoẻ…hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sử dụng có hiệu quả quỹ giảm nghèo, nguồn quỹ của các đoàn thể, nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội quận để cho vay giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho các đối tượng nhất là diện giảm nghèo.

             - Tiếp tục thực hiện Chương trình Giảm nghèo tăng hộ khá hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; trong đó tập trung thu hồi nợ quá hạn, phấn đấu giảm 50% tỷ lệ nợ quá hạn so năm 2011; phát huy tính chủ động, tự giác của các hộ, người nghèo vượt khó vươn lên. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình dạy nghề, giới thiệu việc làm, trong đó quan tâm công tác xuất khẩu lao động; vận động các doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện chương trình, thu nhận lao động diện giảm nghèo, xem đây là những giải pháp cơ bản để các hộ nghèo vươn lên.

            - Thực hiện tốt chương trình sau cai nghiện, quan tâm dạy nghề và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết việc làm cho số người sau cai nghiện, ổn định cuộc sống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tái nghiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này tái hoà nhập cộng đồng. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại các phường. Tổ chức thực hiện tốt công tác bình đẳng giới; kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch hành động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nử.

IV. Công tác an ninh trật tự - quân sự địa phương :

            1. Về an ninh trật tự :

            - Tăng cường củng cố và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm giảm đến mức thấp nhất các vụ phạm pháp hình sự. Tiếp tục thực hiện “ Chương trình ba giảm “, đẩy lùi các tệ nạn xã hội bằng biện pháp tuyên truyền, giáo dục; thường xuyên truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt : số vụ, số người chết, số người bị thương.

            - Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân xây dựng nhóm hộ gia đình, tổ dân phố tự quản. Đẩy mạnh phong trào tòan dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, khuyến khích quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân để phòng chống tội phạm có hiệu quả.

            - Tiếp tục thực hiện chương trình sau cai nghiện, hỗ trợ và phối hợp các trường trại, trung tâm giáo dục và giải quyết việc làm của thành phố để chữa trị và giáo dục các đối tượng nghiện ma túy. Tăng cường công tác giáo dục, phòng chống ma túy trên địa bàn dân cư và các trường học; quyết tâm giữ vững địa bàn không còn tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng các chất ma tuý.

            2. Công tác quân sự địa phương :

            - Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng-an ninh cho các lực lượng theo đúng chương trình quy định, củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đảm bảo chất lượng.

            - Tổ chức tốt công tác huấn luyện và hội thao quốc phòng các cấp, tổ chức diễn tập theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập.

V. Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm :

            - Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; tiếp tục cập nhật các quy định mới về thủ tục hành chính, công khai, hướng dẫn để nhân dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, hoàn chỉnh và chuẩn hoá mô hình áp dụng cơ chế “ một cửa liên thông “ trong giải quyết các thủ tục hành chính.

            - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức tác phong cho cán bộ, công chức gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

            - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế giám sát đầu tư ở cộng đồng. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công khai minh bạch trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong thu chi tài chính, sử dụng tài sản công. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản và vốn của Nhà nước.

            - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đổi mới và cải tiến trong cán bộ công chức và nhân dân. Tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu học tập kinh nghiệm, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền liên quan đến các văn bản luật mang tính thời sự để nhân dân dễ tiếp thu.

            - Tổng kết đánh giá phong trào thi đua năm 2011, phát động sâu rộng các ngành, các cấp và nhân dân tích cực hưởng ứng thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2012.


Số lượt người xem: 4078    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm