SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
4
3
5
4
quyết định quy hoạch 03 Tháng Mười 2023 10:17:49 CH
Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 15/5/2007 của Ủy ban nhân dân quận 11 về Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 2-16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 50,25ha  (22/08/2023)
Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 15/5/2007 của Ủy ban nhân dân quận 11 về Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 2-16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 50,25ha. Tải về Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư phường 2-16. Tải về
Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên Phường 4-6-7 và Phường 15, Quận 11  (22/08/2023)
Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên Phường 4-6-7 và Phường 15, Quận 11. Tải về Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư liên Phường 4-6-7-15. Tải về
Quyết định số 6163/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 5-14, Quận 11  (22/08/2023)
Quyết định số 6163/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 5-14, Quận 11. Tải về Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư liên phường 5-14. Tải về
Quyết định số 1104/QHKT-QH ngày 3/4/2003 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư liên phường 8,12,13- Quận 11  (22/08/2023)
Quyết định số 1104/QHKT-QH ngày 3/4/2003 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư liên phường 8,12,13- Quận 11. Tải về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm dân cư liên phường 8,12,13 - Quận 11. Tải về
Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/2000) cụm dân cư liên Phường 9-11 quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.  (22/08/2023)
Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/2000) cụm dân cư liên Phường 9-11 quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Tải về Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cụm dân cư liên Phường 9-11. Tải về
Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 1-3-10, Quận 11  (22/08/2023)
Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 1-3-10, Quận 11. Tải về Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư liên phường 1-3-10. Tải về
Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trường đua Phú Thọ, phường 15, quận 11 (Nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông)  (22/08/2023)
Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trường đua Phú Thọ, phường 15, quận 11 (Nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông). Tải về Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Khu trường đua Phú Thọ, Phường 15, Quận 11. Tải về
Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh  (22/08/2023)
Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Tải về Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Tải về
Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng các dự án thuộc Chương trình số 10-CTr/QU ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Quận ủy về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2020-2025  (22/08/2023)
Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng các dự án thuộc Chương trình số 10-CTr/QU ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Quận ủy về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2020-2025. Tải về
Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về thực hiện Chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2020-2025  (22/08/2023)
Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về thực hiện Chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2020-2025. Tải về Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Tải về

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm