SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
5
5
5
3
2
7
quyết định quy hoạch 19 Tháng Ba 2019 1:13:04 SA
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 8-12-13, tại khu đất số 2 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11  (15/03/2018)
Ngày 05/02/2018, Phó Chủ tịch UBND quận 11 Võ Đức Thanh đã ký Công văn số 188/UBND-QLĐT ngày 05 tháng 02 năm 2018 về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 8-12-13, tại khu đất số 2 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11. Tải quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 ...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11  (05/03/2018)
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11, gồm có - Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân TPHCM, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11. - Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11.
Báo cáo thuyết minh kết quả thống kê đất đai năm 2017  (02/03/2018)
Báo cáo thuyết minh kết quả thống kê đất đai năm 2017
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 9-11 và 5-14, tại tuyến đường Lê Thị Bạch Cát  (13/09/2017)
Ngày 12/9/2017, Phó Chủ tịch UBND quận 11 Võ Đức Thanh đã ký văn bản số 1410/UBND-QLĐT ngày 12/9/2017 về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 9-11 và 5-14, tại tuyến đường Lê Thị Bạch Cát. Tải quyết định 4008/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND TPHCM về duyệt điều ...
Quy định Quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụm dân cư liên phường 5, phường 14 Quận 11  (21/08/2017)
Ngày 17/8/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 Võ Đức Thanh đã ký công văn số 1250/UBND-QLĐT về việc công bố công khai Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụm dân cư liên phường 5-14 Quận 11 ban hành theo Quyết định số 1794/QĐ-SQHKT ngày 24/4/2017 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc. Tải Quyết định ...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11  (15/06/2017)
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11, gồm có: - Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11. - Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11. ...
Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 4–6–7 và phường 15, quận 11  (20/01/2016)
Toàn văn Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 4 - 6 - 7 và phường 15, quận 11 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4289/QĐ-SQHKT ngày 16 tháng ...
Quận 11 công bố công khai Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 1 – 3 – 10  (28/02/2015)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành công văn số 233/UBND-QLĐT về việc công bố công khai Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 1 – 3 – 10, quận 11 nhằm thực hiện theo Quyết định số 291/QĐ-SQHKT ngày 27/1/2015 đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố phê duyệt. Theo ...
Quyết định điều chỉnh cục bộ danh mục tuyến hẻm Cư xá Bình Thới  (02/02/2015)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ danh mục tuyến hẻm 10 đường Số 5 Cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11 (từ đường Số 5 Cư xá Bình Thới đến đường Số 5A Cư xá Bình Thới) có lộ giới 6,0m. Nay hiệu chỉnh thành 5,4m – 5,9m (không hiệu chỉnh ranh lộ giới đã cập nhật trên bản đồ địa chính).
Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000  (24/04/2013)
Quyết định 6179/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000.
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm