SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
6
3
1
4
Giá đất 27 Tháng Chín 2023 1:07:38 SA
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (15/02/2022)
  
Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng TNMT
Bảng giá đất Quận 11 năm 2020-2024  (28/03/2020)
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 11 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố) Đơn vị tính: 1.000 đông/m2 STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ TỪ ĐẾN 1 2 3 4 5 1 ...
Điều chỉnh Bảng giá đất ở ban hành kèm Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố  (10/08/2017)
Ngày 22/7/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBNDvề điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 ...
Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận 11 năm 2015  (03/01/2015)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019. Quyết định này thay thế Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về giá ...
Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận 11 năm 2014  (28/12/2013)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này thay thế Quyết định ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Về cơ bản, Quyết định này vẫn giữ nguyên mặt bằng giá đất năm 2013. Bảng giá đất đã ...
Bảng giá đất ở đô thị quận 11  (13/06/2011)
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN 11 (Ban hành kèm Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ TỪ ĐẾN 1 2 3 4 5 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm