SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
1
3
5
6
8
0
Giá đất 26 Tháng Tư 2017 9:21:44 SA
Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận 11 năm 2015  (03/01/2015)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019. Quyết định này thay thế Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về giá ...
Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận 11 năm 2014  (28/12/2013)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này thay thế Quyết định ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Về cơ bản, Quyết định này vẫn giữ nguyên mặt bằng giá đất năm 2013. Bảng giá đất đã ...
Bảng giá đất ở đô thị quận 11  (13/06/2011)
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN 11 (Ban hành kèm Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ TỪ ĐẾN 1 2 3 4 5 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm