SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
5
3
0
8
5
1

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 13
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
25/2020/QĐ-UBND15/09/2020Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố
1/2020/QĐ-UBND01/06/2020Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn Hóa và Thông tin thuộc UBND Quận 11
2/2019/QÐ-UBND11/02/2019Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận
1/2019/QÐ-UBND16/01/2019Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11
02/2018/QĐ-UBND 19/11/2018Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11
1/2018/QÐ-UBND27/08/2018Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND Quận
5/2017/QĐ-UBND02/10/2017Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận thuộc Ủy ban nhân dân Quận
4/2017/QĐ-UBND27/09/2017Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11
2/2017/QĐ-UBND25/09/2017Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận
3/2017/QÐ-UBND25/09/2017Bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của UBND Quận 11 ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa Văn bản QPPL trên địa bàn Quận 11
1/2017/QĐ-UBND08/09/2017Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận
1/2015/QĐ-UBND23/04/2015Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 11
157/QĐ-UBND19/03/2015Ban hành quy chế hoạt động của Ban tiếp công dân Quận 11
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm